Omówienie przepisywania artykułów

Przedmowa

Przepisanie pracy ma na celu poprawę jej jakości. Zazwyczaj sam użytkownik po czasie stwierdza, że jego dzieło nie jest dla niego samego zadowalające, więc postanawia je odświeżyć, implementując nowe wątki i ulepszając pracę. Przepisaniu może ulec również dzieło podlegające procesowi usunięcia, tym samym ratując je przed likwidacją, bądź inna praca, która zgodnie przez większość użytkowników uznana jest za słabo wykonaną.


Wybór pracy

Użytkownik musi wybrać, którą pracę chce przepisać. W zależności od okoliczności i aktualnego stanu dzieła wyróżnia się konkretne sytuacje:

Dzieło własne użytkownika

Każdy użytkownik ma prawo do przepisania swojego dzieła w dowolnej chwili, gdy tylko widnieje ono opublikowane na witrynie.

Praca autorstwa innego użytkownika

Użytkownik ma prawo przepisać pracę innego autora:

  • gdy autor wyrazi zgodę na przepisanie pracy przez danego użytkownika;
  • jeżeli praca jest poddawana procesowi usunięcia, zgoda autora również jest w tym przypadku wymagana;
  • jeżeli autor jest nieaktywny dłużej niż rok, wówczas jego zgoda nie jest wymagana;
  • jeżeli ocena pracy wynosi mniej niż 6+ a ona sama widnieje na witrynie w okresie dłuższym niż rok. Gdy autor jest aktywny, wymagana jest jego zgoda.

W każdym przypadku należy powiadomić autora w wiadomości prywatnej na Wikidot o przepisywaniu jego pracy bez względu na to, czy jest aktywny czy nie.

Użytkownik chcący przepisać dzieło innego autora (w przypadku, gdy uzyskanie zgody tego autora było niemożliwe) musi posiadać doświadczenie w pisarstwie na witrynie, zazwyczaj 3 pozytywnie ocenione prace są wystarczające.

Procedura

O chęci przepisania konkretnej pracy należy powiadomić członka administracji witryny w wiadomości prywatnej lub na łamach dyskusji forum danego artykułu. Przedstawiciel Administracji udzieli zezwolenia lub odmowy na przeprowadzenie przepisania. Należy wysłać wiadomość prywatną do autora, informując go o przepisaniu jego konkretnej pracy.

Gdy zostanie udzielone zezwolenie na przepisanie, PA oznaczy odpowiednio stronę rozpoczynając tym samym proces przepisywania dla niej.

Jeżeli autor chce przepisać własne dzieło, musi jedynie powiadomić o tym fakcie w dyskusji pracy — pozwolenie jest udzielane automatycznie. Powiadomienie ma na celu poinformowanie administracji o przepisywanej pracy i oznaczenie jej.

Proces przepisania ochrania pracę przed usunięciem przez cały okres jego trwania. Użytkownik otrzymuje 2 miesiące na dokonanie przepisania, po których proces zostaje anulowany, a ochrona zdjęta.

Publikacja

Przed publikacją dzieło przepisane należy bezwzględnie poddać krytyce. Dodatkowo, jeden z PA musi udzielić aprobacji przepisanej pracy przed jej publikacją przez użytkownika (tylko w przypadku, gdy przepisanie odbywa się w porozumieniu z administracją, a nie autorem).

Po otrzymaniu aprobacji należy opublikować dzieło. Uprawniony PA zarchiwizuje lub usunie stary artykuł (tylko w przypadku dzieła innego autora. Gdy sam autor przepisuje swoje dzieło, może usunąć starą wersję osobiście), zwalniając tym samym miejsce na publikację pracy przepisanej.

Atrybucja i ogłoszenie

W pierwszym poście dyskusji dzieła należy umieścić następującą tabelę (tylko, gdy przepisana została praca innego autora):

Praca oryginalna autorstwa [[*user <nick autora oryginału>]]

Przepisane przez [[*user <nick autora pracy przepisanej>]]

Przepisanie ogłaszamy w tym wątku: Ogłoszenia Aktualizacji Stron.


FAQ

Jak mogę sprawdzić, czy autor jest nieaktywny?

Najprościej jest wejść w profil użytkownika i zakładkę „ostatnie kontrybucje” — wyświetli się strona z ostatnimi działaniami użytkownika. Możesz zawsze poprosić o pomoc PA.

Dlaczego usuwa się starą wersję pracy?

Ma to na celu wyzerowanie ocen. Wiele użytkowników zostawiających oceny negatywne może być już nieaktywnych, a skazanie z góry praktycznie nowej pracy na kilka minusów byłoby niesprawiedliwe.

Czy mogę przedłużyć okres przepisania?

Jeżeli podasz sensowny powód — tak. Los ma to do siebie, że płata figle i możemy nie mieć czasu na dokończenie czegoś. Nie rób tego jedynie celem wykorzystania okresu ochronnego! Skontaktuj się z którymś z PA i pokaż dotychczasowe owoce pracy — wskaż rozsądny okres dodatkowego czasu, którego potrzebujesz.

Chcę dodać niewielki fragment/zmienić wygląd pracy/poprawić kilka części. Czy muszę powiadamiać o przepisywaniu?

W przypadku niewielkich zmian nie rozpoczynamy okresu przepisywania. Nie ma to sensu.

Czy mogę przepisać pracę z udziałem innej osoby?

Jak najbardziej, w atrybucji musisz podać również tę osobę jako współautora — praca przepisana będzie wówczas oznaczona dodatkowo jako współpraca.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported