Roztrzyn

Ze względu na znajdujące tutaj treści, poniższa strona przeznaczona jest dla dorosłych czytelników. Jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, prosimy o opuszczenie tej strony.

Tagi kontentu: Brutalność, Gore


ocena: +10+x
heritage-emblem.png

Ze względu na ważność dla całokształtu naszej strony i jej historii, poniższe dzieło zostało włączone do Dziedzictwa Polskiej Filii SCP.


Roztrzyn

Roztrzyn, piękne radzieckie miasto wybudowane zaraz po wojnie na przełomie lat 40 i 50, dające miejsce do życia 50 tys. ludzi. Stanowi ono centrum swojej okolicy, otoczone licznymi starymi wsiami, oraz pradawnymi lasami.

Jednakże nawet ten raj ma swoją ciemną stronę. Potajemne gry ludzi stojących nad zwykłym człowiekiem oraz tajemnice samej okolicy, w pewnym momencie, jak bańka pękają, uwalniając śmierć i grozę.

Jak plaga pochłaniają one coraz więcej, zmieniając okolicę w piekło. Przyszedł czas, by ludzie w końcu zmierzyli się ze starymi demonami, a także tymi nowymi, które zaczęły pustoszyć znany im świat.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported