Propozycja S. Andrew Swann
ocena: +19+x

Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jak dotąd nie znaleziono sposobu na zabezpieczenie SCP-001 bez ryzyka wywołania zdarzenia błędu rzeczywistości ZK, w następstwie którego doszłoby do zniszczenia naszego Wszechświata. (Szczegóły: protokół zabezpieczenia ZK-001-Alfa). Obecne procedury dotyczą jedynie zarządzania wiedzą na temat SCP-001. Wzbronione jest udzielanie informacji na temat natury bądź opisu SCP-001 pracownikom z upoważnieniem innym niż starszy członek Dowództwa O5. (Obecnie O5-█). Całość zgromadzonych na temat SCP-001 informacji jest przechowywana w formie zaszyfrowanej przez [ZMIENIONO]; klucz deszyfrujący podzielono na trzy części. Każdy członek Dowództwa O5 powinien pamiętać wyłącznie jedną trzecią klucza deszyfracji. Informacje wolno deszyfrować w terminalu sieci izolowanej, który umożliwia jedynie wgląd. Odczytywanie jest legalne tylko dla starszego członka Dowództwa O5 i może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji jednogłośnego zarządzenia procedury przez Dowództwo O5.

Przecieki informacji na temat SCP-001 drogami szpiegostwa, telepatii, badań lub [ZMIENIONO] muszą być neutralizowane przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Ostateczny głos odnośnie do procedur zabezpieczenia należy do starszego członka Dowództwa O5.

Personel Fundacji z upoważnieniem poziomu drugiego lub wyższego, który wejdzie w posiadanie informacji na temat SCP-001 w czasie swojej zwyczajnej pracy, może stać się przedmiotem aplikacji preparatu amnezyjnego klasy A — nie musi zostać zlikwidowany. Takie przypadki powinny być traktowane i rozstrzygane indywidualnie przez O5.

Opis: [USUNIĘTO]

Dodatek: Log przechowawczy 001-Alfa

Data: 12.01.19██ r.

Incydent: Dokumenty pojawiły się na stronach internetowych [ZMIENIONO] serwery zostały pozyskane, a autorzy wyśledzeni w [ZMIENIONO]. Skutek w postaci eksplozji wytłumaczono jako przeciek gazu. Monitoring nie ujawnił dalszych wycieków dokumentów.

Data: 31.03.19██ r.

Incydent: Scenariusz najprawdopodobniej zawierający poufne informacje został zatwierdzony do produkcji filmu przez ██████ ████. Pictures. Oryginalny scenarzysta [ZMIENIONO] agenci podmienili scenariusz na wersję przepisaną, bez [ZMIENIONO]. Film wyprodukowany został pod tytułem ███ ██████. W ciągu premierowego weekendu zarobił 27 milionów dolarów.

Data: 19.06.19██ r.

Incydent: Zarys powieści opisujący [ZMIENIONO] nominowany do [ZMIENIONO] przez bestsellerowego autora █████ ████. Próba neutralizacji autora nieudana, skutkiem była rozgłoszona hospitalizacja pisarza. O5 autoryzuje użycie preparatów amnezyjnych klasy A, aby zapobiec przyciąganiu uwagi do problemu. Zarys książki został pozyskany i zniszczony.

D█ta: 2█.o5.20█z

IncYdeN█: N█ukoWe%20odkry FunDAcJi

Dodatek: Awaryjny protokół przechowawczy ZK-001-Alfa Tylko do wglądu O5

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported