Propozycja Scantron
ocena: +8+x
probosal.png

Fotografia powietrzna CA3, wykonana dwa miesiące po pozyskaniu obiektu

Plik UIU 0041: Przemieniony budynek szkoły średniej w ██████, ██. (Potwierdzona anomalia 3).

Klasa podmiotu: 53 (Wysoce intruzyjny, nierozpoznane możliwości, nierozpoznana natura).

Specjalne Czynności Protokolarne: Potwierdzona anomalia 3 (PA3) jest zamknięta wewnątrz ogrodzenia podłączonego do prądu elektrycznego; ogrodzenie jest nie niższe niż 30 stóp wysokości (około 10 metrów) i strzeżone przez pluton █████ Armii Stanów Zjednoczonych. Wszelkie uchwycenia nagraniowe lub fotograficzne wnętrza PA3 należy pozyskać najszybciej jak to możliwe, wszystkich świadków należy pozbawić wolności na czas nieokreślony.

Wzbronione dla wszystkich pracowników jest wchodzenie do PA3 lub dokonywanie komunikacji z osobami mieszkającymi w środku. Osoby podejrzewane o przebywanie w PA3 należy pozbawić wolności i przesłuchać.

Bezpośredni szturm bojowy na PA3 określany jest jako obecnie niewykonalny w związku z nierozpoznanymi możliwościami bytu lub bytów, które obiekt kontrolują.

Notatka: Niniejsze podsumowanie nie zawiera wszystkich informacji związanych z PA3. Szczegóły na temat PA3 znajdują się w Plikach UIU, począwszy od numeru 0042 do 0218 — dyrektor ██████

Znane informacje: Jednostka Incydentów Nadzwyczajnych (UIU) została powiadomiona o egzystencji PA3 7 września 1954 roku. Miało to miejsce, kiedy uczniowie uczęszczający do szkoły ██████████ donieśli, iż wnętrze uległo nieprawdopodobnej przemianie.

Po odkryciu PA3 wykazywał kilka niespotykanych lub nawet paranormalnych właściwości:

  • Niemalże wszystkie ściany placówki były zastąpione stalowo wzmacnianym betonem, jednakże z nieznanego powodu kilka pomieszczeń było wykonanych z innych materiałów. Wszystkie zewnętrzne okna zostały zakryte od wewnątrz.
  • Brakowało wszystkich uczniowskich ławek, przyborów, podręczników i innych elementów charakterystycznych dla szkół publicznych Pozostały szafki, aczkolwiek były znacznie pomniejszone i wykonane ze stali nierdzewnej.
  • Aranżacja, lokalizacja i rozmiary pomieszczeń placówki nie odpowiadały planom konstrukcyjnym szkoły. Niektóre pomieszczenia często ulegają prawdopodobnie losowym modyfikacjom, jednakże ilość przemienionych pokojów jest aktualnie nieznana.
  • Znaleziono co najmniej siedemnaście komputerów, z których każdy korzysta z wysokiej jakości RAM-u z magnetycznym rdzeniem. Przed klasyfikacją jako potwierdzona anomalia. Szkoła ██████████ nie posiadała na stanie komputerów. Wszystkie zawarte w nich pliki są niedostępne; urządzenia są silnie przymocowane.
  • W związku z wielką, stalową ścianą, całkowicie blokującą przejścia, audytorium szkoły jest niedostępne. Próby przesunięcia lub uszkodzenia bariery okazały się bezskuteczne. Niezrozumiane są właściwości, cel bariery ani zawartość audytorium.

Zespół wysłany do środka PA3 celem wykonania kompletnego sprawdzenia (Zespół PA3-O5) nie powrócił, tak samo jak drugi zespół (PA3-O6), którego zadaniem było zlokalizowanie pierwszego. Placówki są aktualnie zamknięte i oczekują na implementacje nowych procedur zabezpieczających.

Aktualizacja: Dwadzieścia trzy dni po pierwotnym pozyskaniu, strażnicy zaczęli donosić o "białym szumie" emanującym z PA3, głośność dźwięków wzrastała wraz ze zbliżaniem się obserwatora do audytorium. Po pięciu godzinach biały szum ustał, jednakże dźwięk głosów nadal był słyszalny z wnętrza PA3.

Po bliższej analizie dowiedziono, iż budynek zawierał wysoką liczbę osób, spośród których wszystkie wyglądały, jakby bez celu krzątały się po placówce. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie te osoby pod względem fizycznym przypominały członków zespołu PA3-O6, pomimo iż liczba mieszkańców PA3 była o wiele wyższa, niż liczba członków zespołu PA3-O6. Próby rozmów i zatrzymań mieszkańców były udaremniane przez [SKLASYFIKOWANO]. Nie odnaleziono dwunastu członków Zespołu PA-O5. Poza sprawami wyżej opisanymi wewnętrzna aranżacja PA3 zmieniła się w bardzo znaczący sposób od poprzedniego śledztwa. Nie rozpoznano żadnego, potencjalnie odpowiedzialnego za to mechanizmu.

Aktualizacja: Trzy miesiące po poprzednim incydencie ponownie uchwycono emanację białego szumu z audytorium. Tym razem dokonano decyzji o natychmiastowym przeprowadzeniu dochodzenia. Dowiedziono, iż większość PA3-2 (oznaczenie mieszkańców PA3) zgromadziła się przy drzwiach audytorium. W stalowej barierze wykształciła się okrągła dziura o średnicy około sześciu stóp (około 180 cm); niewidoczne było wnętrze audytorium. O czasie 03:10 obiekt przypominający [SKLASYFIKOWANO] wyłonił się z dziury i został odniesiony przez mieszkańca. Przedmiot umieszczono w jednej z sal lekcyjnych (która przedtem nie była możliwa do otwarcia). Proces kontynuował przez około osiem godzin, nowe przedmioty wyłaniały się z dziury co trzy minuty. Zaobserwowano, iż większość odnoszono do innych pomieszczeń lub szafek, jednakże liczba dostępnego personelu była zbyt niska, aby móc śledzić każdy z nich.

Dalsze dochodzenie ujawniło, iż większość — lub nawet wszystkie — produkowane w ten sposób elementy są anomalne same w sobie. Istotna część PA3-2 jest zaangażowana w strzeżenie tych obiektów (zbiorowo oznaczonych jako PA3-3) lub przeprowadzanie na artefaktach testów.

Aktualizacja: Dwa dni po poprzednim incydencie przed każdym z wejść do PA3 pojawiło się trzech identycznych, uzbrojonych "strażników". Wszelkie kolejne próby wejścia do budynku były bezskuteczne, strażnicy stale obezwładniali wszystkie zespoły wysłane, aby spenetrować PA3. Bez znaczenia były ich rany oraz relatywny poziom uzbrojenia.

Notatka: Raporty pozyskane na dwa dni przed pojawieniem się strażników na zewnątrz PA3 zdają się potwierdzać, iż PA3-2 trzymają się standardowych protokołów UIU względem przedmiotów produkowanych przez audytorium. Ich wiedza na temat tychże standardów jest zgodna z wiedzą zespołu PA3-O5.

Aktualizacja: Podczas monitoringu PA6 przez UIU dwóch mężczyzn, identycznych z wyglądu do agenta Dixona (członka PA3-O6), wysiadło z zaparkowanego auta i siłowo obezwładniło PA6, następnie zaciągnęło go do auta i odjechało. Śledzenie pojazdu przez następne osiem godzin ujawniło, że zmierza on bezpośrednio do PA3. Po przybyciu, pojazd przejechał prosto przez drzwi frontowe, które "strażnicy" otwarli na krótko przed przyjazdem samochodu. Nie odzyskano PA6.Plik UIU 0042: Wiadomość otrzymana z PA3.

15 maja 1965 roku dokonana została transmisja następującej treści w kodzie Morse'a z PA3, na standardowych częstotliwościach komunikacyjnych UIU. Informacje poufne zostały utajnione, a początek każdej "sentencji" został zapisany wielką literą, poza tym wiadomość nie uległa zmianom.

Witamy! Jesteśmy radą O5 i (zabezpieczamy, przechowujemy, chronimy), co polecono nam zrobić. Wspaniale byłoby być przyjaciółmi. Tak fajnie jest być częścią waszej wspaniałości, ale najlepiej będzie, jeżeli zajmiemy się przechowywaniem przy użyciu wysokojakościowych środków (wspaniałość). Niezmiernie nam przykro z powodu strażników i obezwładnień, musieliśmy trzymać w środku pracowników i sekrety: przepraszamy za czas i oczekiwanie, radio było blokowane przez jeden lub dwa scp. Spodziewajcie się wkrótce rozwoju, bo chcemy użyć przestrzeni z dala od audytorium (dobrze, ale niechciane).

Po ośmiu godzinach otrzymano transmisję następującej treści:

Rozwój dokonany! Sprawdźcie budynek federalny █████████, jest on teraz funkcjonalny; potrzeba znaleźć lekarzy, strażników, d-ludzi! Oczywiście możliwe jest znajdowanie anomalii i dalsze, prawdopodobnie międzynarodowe badania. Być może dni tygodnie do działania. Ponadto my, O5, jesteśmy świadomi (przepraszamy za zaginięcie O6), że to jest ledwo co czytelne, ale faktor audytorium nie █████! Powodzenia i szczęścia z waszymi problemami!

Więcej informacji znajduje się w Pliku UIU 0███: Przemieniony budynek szkoły średniej w █████████, ██. (Potwierdzona anomalia 10).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported