SCP-0002-J
ocena: +1+x
SCP-0002-J.JPG

SCP-0002-J, gdy nie jest używany.

Identyfikator podmiotu: SCP-0002-J

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-0002-J ma być zlokalizowany na piętrze 35 Ośrodku-88 w ogólnodostępnej toalecie o wysokiej wartości. Wykorzystanie SCP-0002-J jest rejestrowane w notesie, który ma być zawieszony na zewnątrz kabiny, w którym znajduje się SCP-0002-J. Co najmniej raz dziennie SCP-0002-J ma być używany.

Opis: SCP-0002-J jest rozumną spłuczką toaletową umieszczoną w strefie zabezpieczenia o wysokiej wartości w Ośrodku-88. SCP-0002-J może komunikować się tekstowo za pośrednictwem dowolnego urządzenia bezprzewodowego, będącego w jego pobliżu. Prędkość komunikacji zależy od używanego urządzenia, z czego najskuteczniejszym narzędziem jest laptop.

Świadomość SCP-0002-J wydaje się być związana z regularnym użyciem w przeznaczonym celu. Po pozostawieniu nieużywanym dłużej niż jeden dzień, SCP-0002-J traci wszystkie anomalne właściwości aż do czasu, w którym zostanie ponownie użyty. SCP-0002-J jednak zachowuje wiedzę o zdarzeniach, które występują w jego bezpośrednim sąsiedztwie podczas takich okresów.

Nieprawidłowe właściwości SCP-0002-J zostały po raz pierwszy wykryte w marcu 2016 r. przez dyrektora Ośrodka Dr Phillipa Fostera podczas użytkowania. W tym czasie sądzono, że anomalne właściwości SCP-0002-J manifestują się tylko w obecności telefonów komórkowych, ale dalsze testy wskazały inaczej. Wstępne testy ujawniły pozostałą część anomalnych właściwości obiektu.

Poniżej znajduje się pełny dziennik pierwszej nagranej rozmowy Dr Fostera z SCP-0002-J.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported