SCP-001

PONIŻSZE PLIKI ZOSTAŁY OBJĘTE KLAUZULĄ

ŚCIŚLE TAJNE

ZGODNIE Z ROZKAZEM ADMINISTRATORA


OSTRZEŻENIE OGÓLNE 001-Alfa: Celem zapobieżenia przecieku informacji o SCP-001 kilka albo zero fałszywych desygnatów SCP-001 zostało utworzonych i umieszczonych w aranżacji zmieszanej z plikiem bądź plikami właściwymi. We wszystkie informacje odnośnie do natury SCP-001, w tym w atrapę albo atrapy, dokonano implementacji memetycznego środka uśmiercającego, który wywoła gwałtowne zatrzymanie akcji serca u każdej nieautoryzowanej osoby próbującej uzyskać dostęp do informacji. Demaskowanie prawdziwej natury bądź natur SCP-001 przed sferą publiczną prowadzi do wymierzenia kary śmierci odpowiedzialnej za to osobie lub osobom — wyjątek stanowi obowiązek ████-███-██████.


UWAGA!

OSOBY NIEUPRAWNIONE, PRÓBUJĄCE UZYSKAĆ DOSTĘP DO PONIŻSZYCH INFORMACJI, ZOSTANĄ NATYCHMIAST ZNEUTRALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM MEMETYCZNEGO ŚRODKA UŚMIERCAJĄCEGO BERRYMANA-LANGFORDA. PRZEWINIĘCIE STRONY NA DÓŁ BEZ UPRZEDNIEGO, SPECJALNEGO ZASZCZEPIENIA SPOWODUJE NATYCHMIASTOWE ZATRZYMANIE AKCJI SERCA INTRUZA, W REZULTACIE CZEGO PONIESIE ON ŚMIERĆ.

TO OSTATNIE OSTRZEŻENIE.


fractal-mka.jpeg

MEMETYCZNY ŚRODEK UŚMIERCAJĄCY ZOSTAŁ AKTYWOWANY.

POTWIERDZONO NIEUSTAJĄCE OZNAKI ŻYCIA.

WYŁĄCZANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA.

Witaj, autoryzowany pracowniku. Wybierz żądany plik.


KRYPTONIM: Jonathan Ball — Plik papierów

KRYPTONIM: Dr Gears — Prototyp

KRYPTONIM: Dr Clef — Strażnik wrót

KRYPTONIM: qntm — Zamek

KRYPTONIM: Bright — Fabryka

KRYPTONIM: Dr Mann — Kręta ścieżka

KRYPTONIM: Dr Mackenzie — Dziedzictwo

KRYPTONIM: S. Andrew Swann — Baza danych

KRYPTONIM: Scantron — Fundacja

KRYPTONIM: Djoric/Dmatix — Trzydziestu sześciu

KRYPTONIM: djkaktus/TwistedGears — Ouroboros

KRYPTONIM: Kate McTiriss — Płyta

KRYPTONIM: Wrong — Konsensus

KRYPTONIM: S. D. Locke — Gdy Nastał Świt

KRYPTONIM: WJS — Normalność

KRYPTONIM: Spike Brennan — Ślepy Punkt Boga

KRYPTONIM: Lily — The World's Gone Beautiful

KRYPTONIM: The Great Hippo (gościnnie PeppersGhost) — Dobry chłopiec

KRYPTONIM: ROUNDERHOUSE — MEMENTO MORI

KRYPTONIM:­­ ‍ — Przydział Keter

KRYPTONIM: Ralliston — Gambit Królowej

KRYPTONIM: Tufto — Szkarłatny Król

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported