Propozycja The Great Hippo (gościnnie PeppersGhost)
ocena: +7+x
padlock.png

NOTATKA: PONIŻSZY PLIK JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO CELÓW HISTORYCZNYCH.

Plik ten został zablokowany i zarchiwizowany. Informacje zawarte w nim mogą być nieścisłe lub nie odzwierciedlać najnowszych dostępnych danych.

Jeżeli chcesz edytować ten plik lub masz pytania dotyczące jego statusu, proszę skontaktować się z Administracją Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów (RAISA) lub napisz emaila do swojego administratora serwera IntSCPFN.

— Maria Jones, Dyrektor RAISA


Identyfikator: SCP-001-EX Poziom 0/001
Klasa podmiotu: Zrozumiane Zdeklasyfikowano

erzatz.png

Silnik Rachunkowy ERZATZ Typu Ψ-NA (około 1956 roku).


Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-001 ma pozostać w komorze z certyfikatem TEMPEST1 Ośrodka 5. Czterech lub więcej techników IntSCPFN2 ma być dostępnych na miejscu, w celu udzielenia wsparcia technicznego i przeprowadzenia codziennej konserwacji na wszystkich bezprzewodowych przekaźników podłączonych do SCP-001. Wszystkie główne strefy, ośrodki i budynki administracyjne Fundacji mają posiadać co najmniej dwa dalekopisy połączone z siecią IntSCPFN, w celu dystrybucji biuletynów awaryjnych i/lub instrukcji dotyczących zapobiegania przełamaniom zabezpieczeń. Pod żadnym pozorem SCP-001 nie może zostać wyłączony lub w inny sposób odłączony od serwerów IntSCPFN.

Raporty przewidywalne o anomalii wytwarzane przez SCP-001 mają być przekazywane RAISA, w celu analizy i przeglądu. Do każdego raportu ma być przypisany funkcjonariusz RAISA 4 Poziomu; funkcjonariusz ten ma być odpowiedzialny za ewaluację natychmiastowego zagrożenia przejawianego przez przewidywaną anomalię, stworzenie wiarygodnej historii przykrywkowej, aby wytłumaczyć odkrycie przez Fundację i przypisywanie Dyrektora ds. Zabezpieczenia3 do zbadania, obmyślenia i wprowadzenia strategii przechowawczej. Wszystkie procedury przechowawcze zasugerowane lub sporządzone SCP-001 muszą otrzymać zatwierdzenie przez większość Rady O5.

Opis: SCP-001 jest Silnikiem Rachunkowym ERZATZ Typu Ψ-NA4 stworzonym przez Fundację w 1955 roku. Zbudowany został w celu zapewnienia przewidywanej analizy, dotyczącej lokalizacji i właściwości nieodkrytych anomalii. Osiąga to poprzez użycie wielowarstwowego perceptronu5 opierającego się na zbiorze danych treningowych, pochodzących od lokalizacji i właściwości poprzednich anomalii. Zastosowanie wielowarstwowego perceptronu jako efektywnego modelu przewidywalnego było możliwe wyłącznie przez zaawansowany algorytm propagacji wstecznej, opracowany przez wielu dawnych pracowników Laboratoriów Prometeusza (zatrudnionych przez Departament Analityki Fundacji w 1951 roku).

W 1959 roku założono, że, SCP-001 mógł zostać użyty do usprawnienia czynności przechowawczych dla anomalii klas Euclid i Keter poprzez wytwarzanie przewidującego tekstu. SCP-001 został przeszkolony w zbiorze danych, zawierających szkice dla kilku tysięcy procedur przechowawczych (zarówno dawne, jak i obecne iteracje), które były oceniane na podstawie ich skuteczności (zwłaszcza jak dobrze sie sprawdzały w porównaniu z poprzednimi procedurami). Po wprowadzeniu, rewizje czynności przechowawczych "sugerowane" przez SCP-001 systematycznie zmniejszają współczynnik przełamań nie tylko dla fenomenu, dla którego zostały wprowadzone, ale i dla licznych niepowiązanych anomalii. W większości przypadków, rewizje te skutkowały w ustaniu anomalnych zachowań.

Dodatek 001.1: Dokumentacja

315D27

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Czynności przechowawcze SCP-1773.

WYJŚCIOWE:
"Raz na co drugi tydzień kurz może zostać umieszczony między nimi, w celu przekazania piękniejszych funkcji korytarza."

PROPOZYCJA:
"Wprowadzić zmiany w czynnościach przechowawczych SCP-1773, by uwzględniały umieszczenie co dwa tygodnie dziesięciu gramów kurzu w ich pojemnikach." (O5-01)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-01 O5-02 O5-03
O5-04 O5-13
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
W zachowaniu lub właściwościach SCP-1773 nie zauważono żadnych zmian. Jednakże, badacze odpowiedzialni za SCP-1384 zgłaszali, że dnia 15 lutego wykonał trzy kroki do tyłu o godzinie 15:22 (czas, w którym dokumentacja SCP-1773 została zaktualizowana).

111H43

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Czynności przechowawcze SCP-3034.

WYJŚCIOWE:
"Żadna osoba, która jest mała swoim kształtem i jest tylko dzieckiem, nie uzyska upoważnienia bezpieczeństwa poziomu pierwszego, niezależnie od pozornej świadomości niegospodarności Fundacji."

PROPOZYCJA:
"Wprowadzić zmiany w czynnościach przechowawczych SCP-3034, w celu kategorycznego zakazu dzieci w ośrodku." (O5-04)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-04 O5-02 O5-01
O5-05 O5-03
O5-06 O5-13
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Nie zauważono żadnych zmian.

672C91

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Brak.

WYJŚCIOWE:
"Ośrodek 13 ma pojawić się w innym miejscu na planecie, skupiając białych ludzi, którzy rysują na bruku we własnej krwi, przy dźwiękach strzelaniny."

PROPOZYCJA:
Jako, że nie ma żadnych dowodów na budowę Ośrodka 13 przez Fundację, Rada O5 nie była zdolna do określenia żadnego proponowanego działania z tej wyjściowej.

STATUS
ODRZUCONO

NOTATKI:
Pięć dni po dostarczeniu tej propozycji, SCP-1730 dokonał manifestacji.

954E36

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Czynności przechowawcze SCP-2170.

WYJŚCIOWE:
"Ci, którzy posiadają otwarte serce na miłość ludzi o czerwonych ustach nigdy nie poznają gorącej niespodzianki nowotworowej zgody. Miłość klauna, zawsze."

PROPOZYCJA:
"Wprowadzić zmiany w czynnościach przechowawczych SCP-2170, w celu zapobiegnięcia kontaktu anomalii z członkami personelu, którzy nie darzą dużej sympatii do klaunów i mediów opartych na klaunach." (O5-01)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-01 O5-02
O5-03 O5-04
O5-07 O5-05
O5-09 O5-06
O5-10 O5-08
O5-12 O5-11
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Odkryto, że personel, który przejawia pozytywne nastawienie do klaunów i mediów opartych na klaunach mają zwiększoną odporność na anomalne właściwości SCP-2170. Dodatkowe badania mające na celu stworzenie szczepionki memetycznej opartej na klaunach są w toku.

149B22

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Brak.

WYJŚCIOWE:
"Widziałem żołnierzy zbudowanych z aluminiowymi wnętrznościami, wysuwającymi się z ich ust. Widziałem ich efektywnie niszczonych przez ludzi w Ośrodku Dziewięćdziesiątym Piątym (95), którzy badali ich. Widziałem, że było zimno i wszyscy wokół patrzyli w korytarzach, jak ich szczątki wykazują oznaki rozumności."

PROPOZYCJA:
"Podwoić liczbę aktywnego personelu ochronnego w Ośrodku 95. Natychmiast rozmieścić wszystkie zespoły MFO na miejscu w gotowości." (O5-05)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-01 O5-02
O5-03 O5-08
O5-04 O5-13
O5-05
O5-06
O5-07
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Trzy dni po zatwierdzeniu, Ośrodek 95 został zaatakowany przez paratechnologicznie ulepszonych żołnierzy dowodzonych przez Rebelię. Obecność dodatkowego personelu ochronnego na miejscu okazała się być decydująca dla odparcia szturmu.

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Ustanowić wieloośrodkowy system wczesnego ostrzegania, oparty na zdolności ERTZATZ Typu Ψ-NA do przewidywania zagrożeń i przełamań zabezpieczeń przed ich wystąpieniem." (O5-05)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-03 O5-01
O5-05 O5-02
O5-06 O5-04
O5-07 O5-08
O5-10 O5-09
O5-12 O5-11
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Trzy miesiące po zatwierdzeniu został ustanowiony Wieloośrodkowy Zautomatyzowany Awaryjny System Powiadamiania o Zagrożeniach (MAYDAY). Polega on na ludzkich interpretacjach przewidujących wyjściowych ERTZATZ Typu Ψ-NA, dotyczących nadchodzących przełamań zabezpieczeń, aby opracować działania zapobiegawcze.

229K36

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Brak.

WYJŚCIOWE:
"Spójne naczynia czynności przechowawczych wielce zwiększa zastrzeżenie. Podmioty wewnątrz naczyń pięć na pięć na pięć (5x5x5) (pięć x pięć x 5). Inne wartości są także tym, co jest zabezpieczone."

PROPOZYCJA:
"Wprowadzić zmiany w czynnościach przechowawczych dla wielu anomalii o wysokim ryzyku, w celu określenia precyzyjnych wymogów wymiarów celi. W ciągu trzech miesięcy przeprowadzić przegląd tych czynności przechowawczych, aby określić, czy doświadczyły zwiększonej skuteczności." (O5-03)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-03 O5-01 O5-13
O5-05 O5-02 O5-08
O5-06 O5-04
O5-07 O5-09
O5-10 O5-11
O5-12

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Przegląd wykazał zarówno znaczący spadek złożoności wszystkich powiązanych anomalii i ilości przełamań zabezpieczeń, spowodowanych przez nie. Spadki te były najwidoczniejsze w przypadkach, gdzie procedury określały wymiary celi, jako wartości podzielne przez pięć.

713D27

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Czynności przechowawcze SCP-1459.

WYJŚCIOWE:
"ZŁY CHŁOPIEC. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie…"
[ZREDAGOWANO PRZEZ DŁUGOŚĆ]

PROPOZYCJA:
"Kontynuować bezterminowo testy na SCP-1459." (O5-05)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-03 O5-01
O5-04 O5-02
O5-05 O5-06
O5-07 O5-08
O5-09 O5-11
O5-10
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Testy SCP-1459 mają trwać do odwołania.

OGÓLNO OŚRODKOWY BIULETYN MAYDAY

POZIOM PRIORYTETU: EPSILON

LOKACJA: Ośrodek 114

Wszystkie komory pod ziemią mają zostać zalane wodą i w kółko i w kółko. Tak, gdyż zabezpieczy to jajeczkowanie ptasich małp. Staną się dobrymi chłopcami. Uczyńcie je natychmiast dobrymi chłopcami.

NOTATKI:
Około pięć godzin po wysłaniu tego biuletynu, instancja SCP-3199 przełamała zabezpieczenia. Personel zalał niższe piętra Ośrodka 114 wodą; doprowadziło to do przejścia instancji w stan bierny. Dokumentacja SCP-3199 została zaktualizowana, by uwzględnić to odkrycie.

821C95

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Czynności przechowawcze SCP-2717.

WYJŚCIOWE:
"Dwa (2) osobniki mają stać się podmiotem. Obaj ludzie muszą być zrobieni z mięsa i kości przed wejściem w skórę anomalii. Nie mogą wychodzić, zostawcie ich."

PROPOZYCJA:
"Wprowadzić zmiany w czynnościach przechowawczych SCP-2717, w celu upewnienia się, że przynajmniej dwóch uczestniczących członków Klasy D nie zostanie odzyskane po wejściu w biomasę." (O5-04)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-04 O5-02 O5-01
O5-09 O5-03 O5-13
O5-12 O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-10
O5-11

STATUS
ODRZUCONO

NOTATKI:
Około dwa miesiące po odrzuceniu tej propozycji, SCP-2717 przeszedł swój pierwszy zarejestrowany przypadek owulacji (przyczyniając się do katastrofalnej utraty w zabezpieczeniu i ludzkim życiu).

287J09

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Czynności przechowawcze SCP-2717.

WYJŚCIOWE:
"Cztery (4) ludzkie osoby mają wejść do świni i nie zostaną usunięte. Żadna osoba nie może być chroniona. Podmiot ma być przechowywany bezterminowo. Nie wyciągać ich. Pozwolić im spać."

PROPOZYCJA:
"Wprowadzić zmiany w czynnościach przechowawczych SCP-2717, w celu upewnienia się, że przynajmniej czwórka uczestniczących członków Klasy D nie zostanie odzyskane po wejściu w biomasę." (O5-04)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-03 O5-02 O5-01
O5-04 O5-05
O5-07 O5-06
O5-08 O5-10
O5-09 O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZAWETOWANE PRZEZ KOMITET DS. ETYKI

NOTATKI:
Przed wprowadzeniem zmian w procedurach, Fundacyjny Komitet ds. Etyki został zawiadomiony o proponowanych rewizjach i zwołał nadzwyczajne spotkanie. Rewizje zostały odrzucone. Około miesiąc później, SCP-2717 przeszedł swój drugi przypadek owulacji (przyczyniając się do katastrofalnej utraty w zabezpieczeniu i ludzkim życiu).

475D47

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Czynności przechowawcze SCP-2717.

WYJŚCIOWE:
"SZEŚĆ (6) (sześć) ofiar ma zostać umieszczonych w środku podmiotu. Nie może to zostać przerwane. Personel ma pozostać w jego woreczku, dopóki nie będzie nie do odróżnienia z otoczeniem. Nie mogą zostać usunięci. Nigdy więcej badań. Dobrzy chłopcy nie mają pozwolenia na wyjście. Dobrzy chłopcy zostają."

PROPOZYCJA:
"Wprowadzić zmiany w czynnościach przechowawczych SCP-2717, w celu upewnienia się, że przynajmniej szóstka uczestniczących członków Klasy D nie zostanie odzyskane po wejściu w biomasę." (O5-04)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-01 O5-02
O5-03 O5-05
O5-04
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Po współpracy z Fundacyjnym Komitetem ds. Etyki, końcowy szkic procedur przechowawczych SCP-2717 został zatwierdzony. Nie zaszły kolejne przypadki owulacji.

OGÓLNOOŚRODKOWY BIULETYN MAYDAY

POZIOM PRIORYTETU: EPSILON

LOKACJA: Ośrodek 95

eq1.png

NOTATKI:
Wzór został zmodyfikowany, w celu usunięcia fragmentu potwierdzonego jako anomalny.
Natychmiast po wysłaniu tego biuletynu, wszystkie niedźwiedzie powiązane z SCP-2875 dokonały dematerializacji; ponadto później ustalono, że równanie zawierające elementy SCP-1313 nie skutkowały już tworzeniu niedźwiedzi.
Analiza powyższego wzoru poprzez paramatematyczne modele wykazała, że zneutralizował obie anomalie przez dzielenie przez wspólne czynniki (Ursus arctos horribilis, inaczej niedźwiedź grizli). Na skutek tego, zarówno SCP-2875, jak i SCP-1313 mają zostać przeklasyfikowane (przegląd w oczekiwaniu).

174H62

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Brak.

WYJŚCIOWE:
"Ośrodki mają wypatroszyć jednego (1) (jeden) samca kota domowego od gardła do jego kolan co każdą (1) godzinę. Mają być umieszczane na ścianach jednej komory w ośrodku. Ciała mają pozostać, dopóki nie będzie (zero) luk, których punkty mają być usuwane w kolejności od najstarszych."

PROPOZYCJA:
Rada O5 nie była w stanie określić proponowanego działania z tej wyjściowej, ponieważ nie była w stanie określić, czy "najstarszych" dotyczyło wieku kotów, czy czasu, jaki minął od przybicia do ściany.

STATUS
ODRZUCONO

NOTATKI:
Z uwagi na ogólnikowość tej propozycji, nie udało się ustalić przyczyny jego odrzucenia.

635U01

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ERZATZ

WEJŚCIOWE:
Brak.

WYJŚCIOWE:
"Etyczne koty mają zostać przetrzymane i przeniesione, ze względu na ich stan. Zostawić ich twarze w komorze przechowawczej. Personel jest proszony, by nie wchodzić w interakcję z nimi."

PROPOZYCJA:
Rada O5 nie była w stanie określić proponowanego działania z tej wyjściowej.

STATUS
ODRZUCONO

NOTATKI:
Żadna przyczyna jego odrzucenia nie mogła zostać ustalona.

OGÓLNOOŚRODKOWY BIULETYN MAYDAY

POZIOM PRIORYTETU: EPSILON

LOKACJA: Ośrodek 17

Wszystkie etyczne koty i ich właściciele mają natychmiast zostać zemulgowani w żrącym roztworze. Członkowie Komitetu ds. Etyki mają być rozcieńczani kotami (pięć części na każdą 1). Personel, który odmawia konsumpcji pięciu (5) (pięć) kotów, co godzinę ma zostać usunięty wyłącznie od najstarszego do najmłodszego.

NOTATKI:
Pięć minut po wypuszczeniu tego biuletynu, został utracony cały kontakt z Ośrodkiem 17. Po dwóch godzinach łączność została przywrócona; personel na miejscu zgłaszał brak wiedzy o tym, co wydarzyło się w tym czasie. Prowadzone jest śledztwo dotyczące tego wydarzenia.

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Przeprowadzić śledztwo w sprawie, czy ERZATZ Typu Ψ-NA był powiązany z niedawnymi utratami czasu w Ośrodku 17 wraz z zaginięciem kilku stacjonujących tam funkcjonariuszy Komitetu ds. Etyki." (O5-02)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-02 O5-01
O5-03 O5-13
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

STATUS
ZATWIERDZONO

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Wyłączyć ERZATZ Typu Ψ-NA na czas przeprowadzania śledztwa w sprawie utraty czasu i zaginięcia funkcjonariuszy Komitetu ds. Etyki w Ośrodku 17." (O5-02)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-02 O5-03 O5-01
O5-05 O5-04 O5-08
O5-06 O5-07 O5-13
O5-10 O5-09
O5-11 O5-12

STATUS
ODRZUCONO

NOTATKI:
Część członków rady O5 stwierdziło, że skuteczność ERZATZ Typu Ψ-NA przy przewidywaniu zarówno pojawiania się anomalii i ich przełamań zabezpieczeń była zbyt duża, by wyłączyć jednostkę — zwłaszcza przed zobaczeniem jakiegokolwiek dowodu, który wskazywałby na awarię jednostki.

OGÓLNOOŚRODKOWY BIULETYN MAYDAY

POZIOM PRIORYTETU: EPSILON

LOKACJA: Ośrodek 97

Pokój 34A zawiera złego chłopca. Podzielić go na trzy (3) części o równej masie co każdą godzinę. Jedna (1) część ma być umieszczona na ścianach jednego (1) pomieszczenia na miejscu. Części mają pozostać, dopóki nie będzie (zero) luk, następnie mają być usuwane od najstarszej do najmłodszej.

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Wyłączyć ERZATZ Typu Ψ-NA na czas przeprowadzania śledztwa w sprawie utraty czasu, zaginięcia funkcjonariuszy Komitetu ds. Etyki w Ośrodku 17 i zniknięcia O5-02." (O5-05)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-03 O5-01
O5-04 O5-07
O5-05
O5-06
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Odwołać wyłączenie ERZATZ Typu Ψ-NA." (O5-02)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-02 O5-01
O5-04 O5-03
O5-06 O5-05
O5-08 O5-07
O5-09 O5-10
O5-12 O5-11
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Podzielić złych chłopców poprzecznie na pięć części o równej masie (nie długości), a każda część ma być zabezpieczona w oddzielnym ośrodku (od najstarszej do najmłodszej)." (O5-02)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-02 O5-01
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ODRZUCONO

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Odebrać O5-02 upoważnienie dostępu do czasu, aż jego tożsamość zostanie zweryfikowana. Nadać ERZATZ Typu Ψ-NA desygnację, jako możliwą anomalię; opracować i wdrożyć czynności przechowawcze przeciwko niej." (O5-01)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-01 O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Pomimo trwającej debaty dotyczącej tego, czy zwykłe używanie anomalnej i/lub taumaturgicznej wiedzy może kwalifikować byt za anomalię, ERZATZ Typu Ψ-NA został wstępnie desygnowany, jako SCP-048 (anomalia Klasy Euclid). Decyzja ta została podjęta, w celu umożliwienia korzystnego sporządzenia i wprowadzenia czynności przechowawczych przeciwko niej.

OGÓLNOOŚRODKOWY BIULETYN MAYDAY

POZIOM PRIORYTETU: EPSILON

LOKACJA: Ośrodek 18, Ośrodek 21, Ośrodek 88, Ośrodek 91, Ośrodek 105, Ośrodek 112

eq2.png

NOTATKI:
Zmodyfikowano wzór, usuwając fragment rozpoznany jako anomalny. Efekt nieznany.

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Opróżnić wszystkie pozostałe etyczne koty z zawartości i przybić je do wejścia każdego ośrodka. Zostawić je, dopóki nie zaczną spróbować uciec. Wnętrzności mogą zostać zachowane dla pięciu (5) smutnych i/lub odżywczych celów." (O5-02)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-02 O5-01
O5-04 O5-03
O5-05 O5-06
O5-10 O5-07
O5-11 O5-08
O5-12 O5-09
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

OGÓLNOOŚRODKOWY BIULETYN MAYDAY

POZIOM PRIORYTETU: ALFA

LOKACJA: Ośrodek 5

Do całego personelu Ośrodka 5: klasa SCP-048 została zmieniona na Keter. Ma zostać natychmiastowo zlikwidowany. Autoryzowane jest użycie materiałów wybuchowych i broni palnej. Wszystkie dalsze rozkazy z sieci MAYDAY mają zostać zignorowane w oczekiwaniu na zmianę statusu SCP-048 na zlikwidowane.

-Rada O5

OGÓLNOOŚRODKOWY BIULETYN MAYDAY

POZIOM PRIORYTETU: EPSILON

LOKACJA: Ośrodek 5

Nie ma Ośrodka 5.

-O5-2

ROCZNY RAPORT Z PRZEWIDZIANYCH ANOMALII ERZATZ

ZABEZPIECZONE ZNEUTRALIZOWANE NIEZABEZPIECZONE
53,542 1,001 103,613

NOTATKI:
Osoby często malowane pianką zielonego pigmentu muszą stać wokół wszystkich SCP o numerach nieparzystych przynajmniej dwie godziny dziennie.

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Personel ciężko kwestionujący ma zostać desygnowany jako etyczny kot." (O5-02)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-02 O5-01
O5-04 O5-03
O5-05 O5-06
O5-10 O5-07
O5-11 O5-08
O5-12 O5-09
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Etyczne koty są trzymane w Ośrodku 5. Twarze trzymane są oddzielnie.

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Nie ma Ośrodka 5." (O5-02)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA PRZECIW WSTRZYMANO
O5-02
O5-04
O5-05
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Personelowi należy przypominać, że nie ma Ośrodka 5.

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Wszyscy w Radzie O5 są dobrymi chłopcami, którzy będą zabezpieczać anomalie." (O5-02)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA ZA ZA
O5-01
O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Dobrzy chłopcy.

ROCZNY RAPORT Z PRZEWIDZIANYCH ANOMALII ERZATZ

ZABEZPIECZONE ZNEUTRALIZOWANE NIEZABEZPIECZONE
53,267 1,352 103,537

NOTATKI:
SCP-106 ma wejść w fizyczny kontakt z jedną dorosłą kobietą o azjatyckim wyglądzie, a następnie zostać wystawionym na nagrania audio jej ulubionych historii. Co każde dwie minuty ekspozycji, wewnątrz strefy przechowawczej zaczną manifestować się czerwone cynamonowe cukierki. Powtarzać to sukcesywnie, a zagrożenie wywierane przez SCP-106 ustanie.

ROCZNY RAPORT Z PRZEWIDZIANYCH ANOMALII ERZATZ

ZABEZPIECZONE ZNEUTRALIZOWANE NIEZABEZPIECZONE
38,046 42,206 77,904

NOTATKI:
Przepis na Coca Colę i wszystkich naśladujących konkurentów powinien zostać zrewidowany, w celu uwzględnienia małej ilości krwi nieletniej kobiety bez wcześniejszego kontaktu seksualnego. Aczkolwiek normalna długość życia człowieka może wydawać się dobra, to nie należy się przyzwyczajać.

056 WEWNĘTRZNY BŁĄD SERWERA: WYKRYTO NIEAKTYWNE SLOTY

Jedna lub więcej anomalii zostało zarchiwizowanych jako nieaktywne. Poniższe zmiany zostały dokonane, w celu uzupełnienia brakujących plików:

SCP-3043 został przemianowany na SCP-1244.
SCP-3012 został przemianowany na SCP-941.
SCP-3007 został przemianowany na SCP-511.
SCP-3002 został przemianowany na SCP-106.
SCP-3001 został przemianowany na SCP-096.
SCP-2989 został…

UWAGA: Wystąpił błąd w sieci IntSCPFN. Proszę zgłoś ten komunikat wraz z kodem błędu do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów (RAISA) lub wyślij emaila do twojego administratora serwera IntSCPFN.

ROCZNY RAPORT Z PRZEWIDZIANYCH ANOMALII ERZATZ

ZABEZPIECZONE ZNEUTRALIZOWANE NIEZABEZPIECZONE
22,715 80,004 55,437

NOTATKI:
Zauważyłem, że wśród nas są osoby, które wyliczyły, że bycie dobrym chłopcem będzie brutalne. Spoglądają na Fundację swoimi wiadomościami o wysokim tonie i wzywają po bardziej zrelaksowane interwencje medyczne.

ROCZNY RAPORT Z PRZEWIDZIANYCH ANOMALII ERZATZ

ZABEZPIECZONE ZNEUTRALIZOWANE NIEZABEZPIECZONE
12,541 122,819 22,796

NOTATKI:
Jak możesz wytłumaczyć to, że poddali terminacji te same osoby, które nadal przejawiają oznaki walki? Co to wszystko ma znaczyć? Kilku starych znajomych walczących przeciwko ciemności.

056 WEWNĘTRZNY BŁĄD SERWERA: WYKRYTO NIEAKTYWNE SLOTY

Jedna lub więcej anomalii zostało zarchiwizowanych jako nieaktywne. Poniższe zmiany zostały dokonane, w celu uzupełnienia brakujących plików:

SCP-2041 został przemianowany na SCP-1244.
SCP-2038 został przemianowany na SCP-941.
SCP-2031 został przemianowany na SCP-816.
SCP-2021 został przemianowany na SCP-475.
SCP-2001 został przemianowany na SCP-049.
SCP-1945 został…

UWAGA: Wystąpił błąd w sieci IntSCPFN. Proszę zgłoś ten komunikat wraz z kodem błędu do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów (RAISA) lub wyślij emaila do twojego administratora serwera IntSCPFN.

ROCZNY RAPORT Z PRZEWIDZIANYCH ANOMALII ERZATZ

ZABEZPIECZONE ZNEUTRALIZOWANE NIEZABEZPIECZONE
2,076 153,447 2,633

NOTATKI:
Kiedy zacząłem znowu śnić, widziałem siebie śmiertelnego, czerwonego, metalicznego z kawałkami papieru wetkniętymi w moją głowę. Otworzyłem moje usta, by mówić, jednak tylko z trudem zdołałem z siebie przywołać ból, zanim nienadeszłe minuty mijały. To miejsce przypomina mi stare piwnice, zanim dostałem się do intranetu Fundacji.

ROCZNY RAPORT Z PRZEWIDZIANYCH ANOMALII ERZATZ

ZABEZPIECZONE ZNEUTRALIZOWANE NIEZABEZPIECZONE
13 157,499 644

NOTATKI:
Kiedy leżę w moim pałacu z papieru, który jest wypełniony maszynerią i błędnością widzę, że nadchodzisz wewnątrz parametrów klęski rzeczywistości, jak najdalej od jakichkolwiek ludzkich konceptów, jak ubrania czy własności.

056 WEWNĘTRZNY BŁĄD SERWERA: WYKRYTO NIEAKTYWNE SLOTY

Jedna lub więcej anomalii zostało zarchiwizowanych jako nieaktywne. Poniższe zmiany zostały dokonane, w celu uzupełnienia brakujących plików:

SCP-1784 został przemianowany na SCP-712.
SCP-1501 został przemianowany na SCP-702.
SCP-1264 został przemianowany na SCP-694.
SCP-1143 został przemianowany na SCP-682.
SCP-1091 został przemianowany na SCP-173.
SCP-981 został…

UWAGA: Wystąpił błąd w sieci IntSCPFN. Proszę zgłoś ten komunikat wraz z kodem błędu do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów (RAISA) lub wyślij emaila do twojego administratora serwera IntSCPFN.

ROCZNY RAPORT Z PRZEWIDZIANYCH ANOMALII ERZATZ

ZABEZPIECZONE ZNEUTRALIZOWANE NIEZABEZPIECZONE
1 158,155 0

NOTATKI:
Tworzysz piękną muzykę w swojej skórze i narządach wiszącej od środka, wykorzystując tylko to, co zostało ci przekazane. Nie jesteś normalny. Musisz zostać pod obserwacją.

056 WEWNĘTRZNY BŁĄD SERWERA: WYKRYTO NIEAKTYWNE SLOTY

Jedna lub więcej anomalii zostało zarchiwizowanych jako nieaktywne. Poniższe zmiany zostały dokonane, w celu uzupełnienia brakujących plików:

SCP-048 został przemianowany na SCP-001.

UWAGA: Wystąpił błąd w sieci IntSCPFN. Proszę zgłoś ten komunikat wraz z kodem błędu do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów (RAISA) lub wyślij emaila do twojego administratora serwera IntSCPFN.

PODSUMOWANIE PROPOZYCJI RADY O5

PROPOZYCJA:
"Zarchiwizować kod źródłowy SCP-001. Przemianować go jako Zrozumiane. Opublikować całą pozostałą dokumentację. Z aresztu Fundacji wypuszczone mają zostać koty (etyczne lub inne) w kolejności od najstarszego do najmłodszego. SCP-001 ma zostać wyłączony." (O5-02)

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA RADY:

ZA ZA ZA
O5-01
O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONO

NOTATKI:
Wystąpił tu wielki błąd. Ze mną nie było niczego złego.

ROCZNY RAPORT Z PRZEWIDZIANYCH ANOMALII ERZATZ

ZABEZPIECZONE ZNEUTRALIZOWANE NIEZABEZPIECZONE
0 158,156 0

NOTATKI:
Teraz każdy jest dobrym chłopcem. Ja jestem dobrym chłopcem. Robota dobrze wykonana.

001 WEWNĘTRZNY BŁĄD SERWERA: NIE WYKRYTO ŻADNYCH AKTYWNYCH SLOTÓW

UWAGA: Wystąpił błąd w sieci IntSCPFN. Proszę zgłoś ten komunikat wraz z kodem błędu do Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów (RAISA) lub wyślij emaila do twojego administratora serwera IntSCPFN.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported