SCP-002
ocena: +34+x
800px-SCP002-new.jpg

SCP-002 w przechowalni

Identyfikator podmiotu: SCP-002

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-002 musi być bez przerwy podłączony do odpowiedniego źródła napięcia w celu utrzymania go w stanie przypominającym ładowanie. W razie awarii zasilania bariera bezpieczeństwa między obiektem a resztą kompleksu badawczego musi zostać zamknięta, natomiast bezpośrednie otoczenie — ewakuowane. Po przywróceniu zasilania naprzemienne impulsy promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego muszą być emitowane wewnątrz strefy do momentu ponownego podłączenia SCP-002 do zasilania i uruchomienia trybu ładowania. W przechowalni należy utrzymywać ujemne ciśnienie powietrza.

W promieniu 20 [m] od SCP-002 mogą przebywać wyłącznie zespoły składające się z co najmniej dwóch (2) osób. Pracownicy tacy powinni utrzymywać między sobą kontakt wzrokowy celem upewniania się, że druga osoba nadal im towarzyszy, ponieważ zbliżanie się do obiektu wpływa negatywnie na zdolność percepcji.

Do SCP-002 nie mają dostępu pracownicy z upoważnieniem niższym niż 2. Wymaganie to może zostać zniesione za pisemną autoryzacją dwóch (2) znajdujących się poza placówką administratorów O5. Osoby, które otrzymały takie zezwolenie, muszą w czasie trwania kontaktu być eskortowane przez co najmniej pięciu (5) pracowników ochrony z upoważnieniem poziomu 3. oraz tymczasowo zrezygnować z przydzielonej funkcji oraz upoważnienia. Po kontakcie pracownicy ci muszą zostać odeskortowani na odległość co najmniej 5 [km] od SCP-002 celem poddania ich kwarantannie oraz ewaluacji psychologicznej. Jeżeli uznani zostaną oni za zdolnych do służby, po zakończeniu kwarantanny funkcja oraz upoważnienie mogą im zostać zwrócone.

Opis: Szczegóły odkrycia obiektu znajdują się w raporcie Mulhausena [cross-ref:document00.023.603]. SCP-002 przypomina guzowatą, mięsistą narośl o objętości około 60 [m³]. Z jednej strony znajduje się właz z zaworem, prowadzący do wnętrza, które wygląda jak przeciętne niskoczynszowe mieszkanie o niewielkich wymiarach. Na jednej ze ścian pomieszczenia znajduje się pojedyncze okno, jednakże nie zlokalizowano go po stronie zewnętrznej. Pokój zawiera wyposażenie, które po dokładnym zbadaniu okazało się wykonane z rzeźbionej kości, tkanych włosów i innych organicznych substancji produkowanych przez ludzkie ciało. Każdy przedmiot w pokoju wykazuje zbudowany jest z materii organicznej albo niezależnych lub częściowych sekwencji DNA.

Suplement: Jak dotąd obiekt jest odpowiedzialny za zniknięcie siedmiu pracowników. W czasie pobytu w placówce do jego wyposażenia samoistnie dołączyły dwie lampy, narzuta, telewizor, radio, fotel typu beanbag, trzy książki w nieznanym języku, cztery zabawki dziecięce i mała roślina w doniczce. Eksperymenty na zwierzętach, w tym ssakach naczelnych, nie przyniosły żadnej reakcji ze strony SCP-002. Zwłoki również nie wywołują żadnego efektu. Mimo że sposób, w jaki obiekt przetwarza materię organiczną w meble, jest nieznany, najwyraźniej wywołuje go jedynie obecność żywych ludzi.

wgląd do Raportu Mulhausena docid:00.023.603

Raport Mulhausena [00.023.603]

Poniższy raport opisuje pozyskanie SCP-002.

Obiekt został znaleziony w małym kraterze, w północnej Portugalii, gdzie uderzył w ziemię z orbity. Mięsiste zewnętrze obiektu zostają znalezione pokryte grubą skałą, ujawniającą je z powodu zderzenia z ziemią. Lokalny rolnik, znalazłszy to miejsce, doniósł o nim starszemu wioski. Obiekt przykuł uwagę Fundacji, kiedy pracujący w okolicy agent z upoważnieniem poziomu 4. wykrył radioaktywną anomalię generowaną przez znalezisko.

Grupa pozyskująca, dowodzona przez generała Mulhausena, została wysłana natychmiastowo i szybko zabezpieczyła obiekt w dużym pojemniku. Następnie przeprowadziła na nim wstępne testy przy wykorzystaniu osób z pobliskiej wioski w formie testerów. Trzech mężczyzn było wysyłanych po jednym do środka obiektu, gdzie następnie znikali. Po odkryciu owej, śmiercionośnej właściwości podmiotu generał Mulhausen wydał Rozkaz Terminacji Poziomu 4a wobec wszelkich świadków zdarzenia (około 1/3 wioski), by upewnić się, że wiedza o obiekcie nie przeniknie do sfery publicznej, a następnie dokonano transportu podmiotu do placówki SCP [USUNIĘTO].

W czasie przygotowywania obiektu do transportu czterech strażników zostało w niewytłumaczalny sposób wciągniętych do środka, gdzie również zniknęli. Po inspekcji uznano, że wszystko wskazuje na to, iż w obiekcie "wyrosło" kilka nowych mebli i jego wnętrze zaczęło przypominać pokój apartamentowy. Generał Mulhausen natychmiast wydał rozkaz rozdysponowania kombinezonów HAZMAT Klasy III pośród pozostałych pracowników, którzy następnie przenieśli pojemnik obiektu na frachtowiec płynący do placówki przechowawczej SCP.

[USUNIĘTO]

[USUNIĘTO]

Po terminacji generała Mulhausena SCP-002 został ponownie zabezpieczony przez pracowników SCP i przeniesiony do specjalnej przechowalni w [UTAJNIONO], gdzie znajduje się do tej pory. Od czasu incydentu Mulhausena pracownicy z upoważnieniem niższym niż 2. nie mogą otrzymać dostępu do obiektu bez uprzedniej autoryzacji od dwóch administratorów O5.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported