SCP-003
ocena: +2+x
SCP-003a-new.jpg

Zbliżenie na układy SCP-003

Identyfikator podmiotu: SCP-003

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-003 jest przechowywany w stałej temperaturze nie mniejszej niż 35 [°C], a wskazana jest przekraczająca 100 [°C]. W razie awarii zasilania przyporządkowani pracownicy zobowiązani są do utrzymania SCP-003-1 powyżej krytycznej temperatury przy użyciu ciepła ciał. Całość personelu po fizycznym kontakcie z SCP-003-1 podlega sterylizacji.

SCP-003-1 nie może zostać usunięty z SCP-003-2 z wyjątkiem sytuacji awaryjnej, opisanej powyżej. W razie zaobserwowania znacznych zmian w aktywności run SCP-003-2 (wzoru, częstotliwości lub koloru) należy zgłosić to nie później niż trzy godziny od wystąpienia. Zanik aktywności run musi zostać zgłoszony natychmiastowo. SCP-003-2 należy bez przerwy zasilać przez [USUNIĘTO] Generator 003-IX (szczegół w załączonej dokumentacji).

Opis: SCP-003 został znaleziony przez drużynę SRV-04ß (szczegóły w załączonej dokumentacji). SCP-003 składa się z dwóch elementów różnego pochodzenia, oznaczonych jako SCP-003-1 i SCP-003-2.

SCP-003-1 wydaje się złożony z chityny, włosów i paznokci przypominających [USUNIĘTO], ułożonych podobnie do kształtu komputerowej płyty głównej. Badania SCP-003-1 wykazują, że jest starszy od najstarszych znanych układów scalonych o [USUNIĘTO]. SCP-003-1 jest uważany za świadomy, ale nie aktywnie niebezpieczny z wyjątkiem pewnych okoliczności (szczegóły w załączonej dokumentacji).

SCP-003-1 znaleziono na kamiennej tablicy, SCP-003-2, na której obecnie się znajduje. Runy na SCP-003-2 nie przedstawiają żadnego znanego języka i błyszczą się bladymi kolorami. Są to próby komunikacji, interpretowane [USUNIĘTO].

Analiza wykazała, że SCP-003-1 i SCP-003-2 są różnego pochodzenia. SCP-003-2 jest kontrolowany przez wewnętrzny (niebiologiczny) komputer, którego zawartość jest w większości niedostępna bez ryzyka uszkodzenia SCP-003-2. SCP-003-2 jest zdolny do kontrolowanej emisji radiacji, w tym ciepła i [USUNIĘTO]. Uważa się, że SCP-003-2 mógł powstać w celu przechowywania SCP-003-1. Metody opisane w dodatku 003-01 pozwoliły uzyskać dostęp do części danych z SCP-003-2; choć interpretacja nie prowadzi do konkretnych wniosków, przechowywane informacje mogą dotyczyć przeszłych lub potencjalnych przyszłych ███████████████ restrukturyzacyjnych wywołanych przez SCP-003-1.

SCP-003-2 zawiera wewnętrzne źródło energii w postaci [USUNIĘTO], który zdaje się tracić energię od █████████, przed odkryciem przez SRV-04ß. Niewykluczone, że SCP-003-2 skontaktował się z SRV-04ß przez [USUNIĘTO]. Inne organizacje również zostały ostrzeżone o istnieniu SCP-003, prawdopodobnie w podobny sposób. Pomimo to, SCP-003-2 nie wydaje się świadomy, co wnioskuje się z [USUNIĘTO] i braku reakcji na [USUNIĘTO], w tym procedury M03-Gloria.

Kiedy temperatura SCP-003 spada poniżej 35 [°C], oba elementy wchodzą w reakcję.

Najpierw SCP-003-1 wchodzi w stan rozrostu charakteryzujący się wykładniczym wzrostem masy. Stan rozrostu składa się z dwóch faz. W obu SCP-003-1 częściowo napędza swój rozwój pochłanianiem materii wokół, zaczynając od materiałów nieorganicznych, w tym składników atmosfery, a następnie martwych składników organicznych, m.in. martwych komórek skóry, włosów, chityny, szkliwa, keratyny i innych.

Pierwsza faza to faza „domyślna”; druga faza uruchamia się, kiedy SCP-003-1 wchodzi w kontakt z żywym materiałem organicznym. W drugiej fazie SCP-003-1 może zatrzymać, spowolnić lub zmienić swój wzrost, a także przetwarzać nieorganiczne i martwe, organiczne składniki na w pełni funkcjonalne, podobne struktury, podczas gdy [USUNIĘTO].

O ile wzrost podczas pierwszej fazy jest stały, o tyle w drugiej fazie spada o 20 — 90% na cały czas, kiedy SCP-003-1 znajduje się w kontakcie z żywą materią organiczną. Stopień spowolnienia zależy od złożoności organizmów kontaktujących się z SCP-003-1; jak potwierdzają [USUNIĘTO], SCP-003-1 przeznacza duże ilości mocy obliczeniowej na analizę żywego materiału.

Podczas każdej z faz rozwoju SCP-003-1, SCP-003-2 wystrzeliwuje strumienie promieniowania chwilowo powstrzymujące wzrost SCP-003-1 i odwracające jego przebieg, kiedy temperatura SCP-003-1 przekracza 100 [°C]. Podobne promieniowanie może być emitowane przez [USUNIĘTO].

Biologia SCP-003-1 stała się obiektem szeroko zakrojonych badań. Zauważono, że istotne elementy wykazują podobieństwo do SCP-, SCP-1512 oraz SCP-2756, z których ostatnie dwa nie mają żadnych innych stwierdzonych powiązań z SCP-003-1, ani ze sobą wzajemnie. Nie są także w pełni zrozumiane (technicznie, nawet w mniejszym stopniu od SCP-003, którego poznanie zawdzięcza się szeroko zakrojonym badaniom interdyscyplinarnym). Obecnie nie przeprowadzono żadnej przekonującej analizy, która wyjaśniałaby co łączy SCP-003-1 z wyżej wymienionymi i innymi obiektami SCP, oraz związku podmiotu z nowoczesną technologią, nie licząc jego wyglądu (oraz potencjalnej mimiki działającej w nieznany sposób).

Dodatek 003-01: Na podstawie informacji z analizy lingwistycznej run SCP-003-2 i [USUNIĘTO], drużyna badawcza M03-Gloria nawiązała połączenie między SCP-003 i [USUNIĘTO] w celu analizy funkcjonalności. SCP-003-1 musi być od teraz uważany za świadomy i utrzymywany w odległości co najmniej jednego kilometra od [USUNIĘTO] i „produktów ubocznych”.

Dodatek 003-02: Utrata mocy SCP-003-2 została pogorszona przed działaniami M03-Gloria. Na żądanie O5-██, M03-Gloria będzie kontynuowana.

Dodatek 003-03: [USUNIĘTO] podczas tego procesu, SCP-003-1 podwoił swoją masę i rozpoczął gwałtowny rozrost strukturalny. Natychmiast przywrócono temperaturę 100 [°C]. Rozrost SCP-003-1 trwał 9 [min] i 6 [s], po czym SCP-003-2 wytworzył gwałtowną falę promieniowania. Po tym, SCP-003-1 powrócił do początkowej masy w ciągu 3 [min] i 39 [s]. Nowe elementy rozpłynęły się w pylistą masę, która została zebrana do analizy. Zarówno SCP-003-1, jak i SCP-003-2 zaprzestały wykrywalnej działalności. SCP-003-2 nie wznowił działalności do podłączenia do [USUNIĘTO] źródła zasilania. Runy SCP-003-2 zabarwiły się na jednolity, szary kolor i nie wznowiły działalności przez trzy godziny, po czym [USUNIĘTO]. SCP-003-2 zdaje się obecnie niezdolny do utrzymania strefy przechowawczej w temperaturze powyżej 35 [°C] bez zewnętrznego źródła zasilania.

Dodatek 003-04: Powtórzono procedurę opisaną szczegółowo w dodatku 003-03 i SCP-003-1 ponownie wszedł w stan wzrostu. Po 10 [min] i 13 [s], SCP-003-2 ponownie wytworzył falę radiacji. Wzrost SCP-003-1 zatrzymał się na 36 [s] i wznowił z poprzednim tempem.

Zwiększywszy czterokrotnie swoją masę, SCP-003-1 uformował powłokę zewnętrzną i ciało, które początkowo przybrało formę podobną kształtem do wężowidłów o promieniu 15 [m] (włączając w to element uznany za główny procesor o średnicy 3 [m]), uformował organy sensoryczne zdające się badać środowisko wokół i częściowo przemienił swoją strefę przechowawczą w [USUNIĘTO]. Następnie SCP-003-1 wyłamał się z przechowalni, wchodząc do galerii obserwacyjnej, gdzie znajdowało się dziewięciu członków M03-Gloria. Przy fizycznym kontakcie z żywymi organizmami, SCP-003-1 wszedł w fazę drugą i [USUNIĘTO]. SCP-003-1 zatrzymał rozrost na 15 [min]. Następnie SCP-003-1 wznowił rozrost i przemienił swoje składniki na kształt kobiety o niemal 3 [m] wzrostu, z dużą ilością „macek” formujących nowe „włosy” SCP-003-1. Po tym, SCP-003-1 wydał podstawowe dźwięki i [USUNIĘTO].

Nieznany biały człowiek, później rozpoznany jako [USUNIĘTO], podszedł do strefy przechowawczej w towarzystwie drużyny agentów. [USUNIĘTO] utrzymywał, że działa na rozkazy O5-██ i próbował nawiązać komunikację z SCP-003-1. [USUNIĘTO]. Agent ████ z M03-Gloria przywrócił zasilanie SCP-003-2 i włączył zapasowe generatory, by przywrócić temperaturę 100 [°C]. SCP-003-1 powrócił do zwykłego stanu w ciągu 21 [min] i 7 [s], następnie został bez problemu zamknięty w przechowalni.

Żadni członkowie M03-Gloria, którzy nawiązali kontakt z SCP-003-1, nie zostali w żaden sposób fizycznie zranieni; jedynym efektem była łagodna trauma psychiczna. Przetworzone materiały pierwotnej strefy przechowawczej SCP-003 nie rozpuściły się i są obecnie badane.

Dodatek 003-05: W świetle poprzedniego wypadku, O5-██ [USUNIĘTO] ze zgodą O5-██, O5-██ i O5-██. Tym samym wszystkie procedury M03-Gloria zostały zawieszone na czas nieokreślony.


== WYMAGANY PROGRAM DOSTĘPU SPECJALNEGO M03-GLORIA ==


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported