SCP-004
ocena: +15+x
SCP004_door-new.jpg

SCP-004-1

Identyfikator podmiotu: SCP-004

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podczas przenoszenia przedmiotów SCP-004-2 — SCP-004-13, kluczowe jest stosowanie się do odpowiedniej procedury. Przedmioty nie mogą opuścić ośrodka bez nadzoru dwóch (2) osób z upoważnieniem poziomu 4. Pod żadnym pozorem nie można przenieść żadnej innej części SCP-004 przez SCP-004-1. Nie są znane skutki takiego działania, a obecne koszty prowadzenia eksperymentów czynią dalsze badania niepraktycznymi.

W razie naruszenia jakichkolwiek przedmiotów wewnątrz SCP-004-1 lub naruszenia budowy obiektu klucze muszą zostać umieszczone wewnątrz drzwi i zamknięte przed detonacją ładunku jądrowego Ośrodka 62. Nieautoryzowane usunięcie kluczy ze strefy testowej jest podstawą ku natychmiastowej terminacji.

Dostępu podstawowego do obiektu udziela się osobom z upoważnieniem poziomu 1.; użytkowanie elementów od SCP-004-2 do SCP-004-13 umożliwione jest jedynie pracownikom z upoważnieniem poziomu 4. lub wyższego.

Opis: SCP-004 składa się ze starych, drewnianych drzwi do stodoły (SCP-004-1) i zestawu dwunastu zardzewiałych, stalowych kluczy (SCP-004-2 do SCP-004-13). Drzwi są wejściem do opuszczonej fabryki, w [USUNIĘTO].

Historia

02.07.1949 r.: Grupa trzech młodocianych, wałęsając się po własności federalnej w pobliżu ██████████, natrafiła na pewne drzwi. Zgodnie z zeznaniami, odnaleźli zestaw zardzewiałych kluczy w żelaznej skrzynce i ustalili, które drzwi są przez nie otwierane. Młodociani zostali objęci dozorem, po tym jak skontaktowali się z szeryfem ██████████████████, gdy jeden z ich przyjaciół (SCP-004-CAS01) zaginął.

03.07.1949 r.: Lokalne władze znalazły prawą rękę SCP-004-CAS01 8 [km] od SCP-004-1. Inne części ciała SCP-004-CAS01 rozrzucone były w promieniu 32 [km] od fabryki. Po przesłuchaniu, aresztowani zdradzili, że po otwarciu drzwi jednym z kluczy, SCP-004-CAS01 został rozerwany na kilka kawałków, z których każdy znikł. Wówczas postępowanie przejęła Fundacja SCP.

04.07.1949 r.: Agent SCP █████ uzyskał od lokalnych władz klucze w celu rozpoczęcia eksperymentów. Testy wykazały, że wszystkie klucze SCP-004-2 do SCP-004-13 pasują do jedynego zamka w ogromnych drzwiach. 12 pracowników klasy D zostało przyporządkowanych do sprawy, aby zbadać funkcjonalność drzwi. Z dwunastu badających, z których każdy używał innego klucza, tylko dwoje (2) przeżyło. Otwarcie drzwi jakimkolwiek kluczem poza SCP-004-7 i SCP-004-12 skutkowało rozerwaniem badającego i rozrzuceniem szczątków w różnych kierunkach; nie znaleziono jednak później ciał. W chwili sporządzania tej notatki odnaleziono jedynie dwie części każdego z badających (z wyjątkiem badającego używającego SCP-004-█, którego szczątki zostały rozrzucone w niedużej odległości). Pozostali przestali istnieć.

Z dwóch ocalałych badających tylko jeden (wykorzystujący SCP-004-7) powrócił bez szwanku. Drugi wpadł w stan niemal katatoniczny; był w stanie jedynie wyjść z pomieszczenia i opaść na ziemię; aby powstrzymać go przed wydłubaniem sobie oczu, został związany (patrz dodatek A). Badający używający SCP-004-7 zeznał, że wszedł do dużego pomieszczenia, zdecydowanie zbyt dużego jak na zewnętrzne wymiary budynku. Kiedy wyszedł, uzbrojona grupa pracowników poziomu trzeciego weszła do budynku. Wymiarów pomieszczenia nie dało się zmierzyć, a jedynymi elementami, które można było poczuć lub oświetlić, była rama drzwi oraz osoby znajdujące się wewnątrz.

16.07.1949 r.: Młodociani podejrzani i szeryf █████████████████ zostają zlikwidowani.

02.08.1949 r.: █████████████████ zostaje określona jako strefa niebezpieczna ze względu na dużą ilość niewybuchów i zostaje otoczona wysokim ogrodzeniem z drutem kolczastym, aby zapobiec kontaktowi cywilów. Rozpoczynają się próby mające na celu ustalenie bezpieczeństwa kontaktu SCP-004-1 z otoczeniem.

01.12.1950 r.: Potwierdzono anomalie czasoprzestrzenne, wynikające z narażenia na oddziaływanie SCP-004. Dalsze próby zostają zawieszone do odwołania.

03.07.19██ r.: Niespodziewanie zwłoki SCP-004-CAS01 pojawiają się przed SCP-004-1. Mimo że zmarł dekady wcześniej, szczątki SCP-004-CAS01 nie rozłożyły się w żadnym stopniu i wciąż są ciepłe w dotyku. Krew nie zakrzepła; szczątki zostają przeznaczone do badań.

04.07.19██ r.: Zwłoki jednego z dwunastu pierwszych badających pojawiają się w podobny sposób do zwłok SCP-004-CAS01. Szczątki te zostają oznaczone jako SCP-004-CAS02. Protokoły sugerują, że zarówno SCP-004-CAS01, jak i CAS02 używali SCP-004-██.

21.03.1999 r.: W obliczu dynamicznego rozpowszechniania się broni nuklearnej i nadchodzącej trzeciej wojny światowej mającej rozpocząć się już za ██ lat, rozpoczęto konstrukcję wewnątrz SCP-004-1. Celem jest zgromadzenie zapasów wystarczających do przetrwania ████████ osobo-dni.

21.04.1999 r.: █████████████████ zarządził rozbudowanie strefy wewnątrz SCP-004-1 w celu stworzenia awaryjnego miejsca składu wszystkich przenośnych gatunków SCP-███ oraz ██-petabajtowej bazy danych celem zachowania wszystkich danych SCP. Obiekt zostaje nazwany Ośrodkiem 62.

25.09.2000 r.: Ośrodek 62 zostaje uruchomiony. Laboratoria i jednostki przechowawcze są ukończone i mogą przechować najniebezpieczniejsze obiekty. Utworzona zostaje kopia bazy SCP.

25.01.2001 r.: Z powodu anomalii czasowych (szczegóły poniżej), całość personelu pracującego w Ośrodku 62 jest zobligowana zamieszkać na stałe w placówce. Rodziny pracowników zostaną poinformowane, że ich bliscy tragicznie zginęli w wypadku przemysłowym. Sklonowane ciała zostały przygotowane do pogrzebów.

14.07.2003 r.: Północne Stany Zjednoczone i Kanadę dotykają poważne problemy energetyczne. Z powodu chwilowej awarii znacznej części generatorów SCP, Ośrodek 62 został odcięty od zasilania na 53 [min]. W tym czasie osoby znajdujące się w strefie zostały pozbawione wszelkich źródeł światła. Zeznały "wyczuwanie" stworzeń i ludzi, choć żadne anomalne istoty nie zostały zaobserwowane. Części pracowników zezwolono przeczytanie ████████████ (dodatku A); zeznali, że "wyczute" stworzenia były rozmiarów ludzkich, ale poza tym podobne do opisanych tam ogromnych stworzeń.

Anomalie czasoprzestrzenne

SCP-004 zdaje się propagować anomalie czasoprzestrzenne. Pracownicy pozostający wewnątrz obiektu donoszą o "zatraceniach czasu". Osoby przebywające w środku przez kilka tygodni utrzymują, że pracują tam tylko przez kilka dni, a wykonywana przez nie praca i zużyte zapasy potwierdzają te twierdzenia. Inne, temporalne anomalie wiążą się z SCP-004-2 do -13, zwłaszcza pojawieniem się SCP-004-CAS01 i SCP-004-CAS02 dokładnie ██ lat po wykorzystaniu SCP-004-██. ████████████████████ został przyporządkowany do zbadania wszystkich aspektów anomalii czasowych. Anomalie przestrzenne obejmują nieprawdopodobnie duży obszar otwierany przez SCP-004-7. Podobnie, awaria energetyczna z 2003 roku sugeruje istnienie alternatywnego wymiaru w miejscu, gdzie znajduje się Ośrodek 62.

Inne notatki

Badania SCP-004 wykazały, że dziesięć (10) kluczy otwiera SCP-004-1 na wymiar, gdzie prawa fizyki i topologii są znacznie odmienne od naszego wymiaru. Badający spotykający te wrogie warunki zostają rozerwani, a części ich ciał złożone w różnych miejscach, z których tylko trzy na pewno znajdują się na Ziemi. Materiał złożony w dwóch z nich pojawia się od razu; materiał złożony w trzecim z nich pojawia się dokładnie ██ lat w przyszłości. Pozostałych siedmiu lokacji nie ustalono.

Obecne badania koncentrują się na dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest odnalezienie sposobów na przetrwanie w obliczu nieprzyjaznych warunków SCP-004. Drugi [USUNIĘTO], co sugeruje, że SCP-004-2 do -13 mogą otwierać też inne drzwi niż SCP-004-1.

Dodatek A: Oddziaływanie SCP-004-12 na zdrowie umysłowe.

Całość personelu klasy D korzystająca SCP-004-12 powraca w stanie katatonicznym, niezdolna do rozmowy. Część z nich ma wystarczająco dużo energii, by próbować wydłubać sobie oczy. Z 16 badających tylko 4 przeżyło. Jedna osoba, po długoterminowej psychoterapii, odzyskała zdolność mówienia. Zdołała zeznać psychiatrze, że widziała olbrzymie, zielone stworzenia, tak duże, że większość ich ciał rozciągała się poza pole widzenia. Osoba ta wykazywała wrodzony strach; rozpoznała, że to coś było zakorzenione głęboko w [jej] pierwotnych lękach. Badający wykazuje ostrą amnezję wsteczną i postępującą.

Dodatek B

Identyfikator podmiotu: SCP-004-14

Data odkrycia: 02.09.1950 r.

Pochodzenie podmiotu: Obiekt został znaleziony w innej części fabryki, w nieodkrytym uprzednio biurze dyrektora.

Opis: Obiekt wygląda jak duża (182 [cm] × 129 [cm]) nielakierowana, drewniana skrzynka. Skrzynkę można otworzyć bezpiecznym kluczem (SCP-004-7) oraz pięcioma niebezpiecznymi (szczegóły w dokumencie SCP-004-D1).

Po przekręceniu SCP-004-7, SCP-004-14 automatycznie otwiera się na zawiasach. Objętość wnętrza jest pięciokrotnie większa, niż wskazują na to wymiary zewnętrzne. Dopóki pokrywa pozostaje otwarta, umieszczone wewnątrz przedmioty nie wpływają na wagę ani inne własności skrzynki. Po zamknięciu pokrywy, cała jej zawartość znika jednak bezpowrotnie. Personelu zamkniętego w skrzynce także nie da się odzyskać, choć tracenie pracowników w ten sposób zdaje się znacznie wpływać na sny doświadczane przez [USUNIĘTO].

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported