SCP-006
ocena: +17+x
SCP006_stream-new.jpg

SCP-006

Zgodnie z bezpośrednim rozkazem Założyciela, dostępu udziela się wyłącznie osobom autoryzowanym przez Nadzorców.

Nadzorca udzielił autoryzacji.

Identyfikator podmiotu: SCP-006

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Choć natura SCP-006 nie pozwala na implementacje specyficznego protokołu bezpieczeństwa, z przyczyn oczywistych niezbędne jest utrzymanie istnienia i właściwości obiektu w tajemnicy. Poniższe procedury wymagane są nie ze względu na bezpieczeństwo personelu, ale by ukryć wiedzę na temat skutków SCP-006 przed korzystającymi z niego pracownikami.

1. Całość personelu wchodząca w reakcję z SCP-006 w sensie fizycznym jest zobowiązana stosować kombinezony BNC klasy VI. Zanim kontakt zostanie umożliwiony, pracownikowi należy przedstawić materiał SCP-006B lub SCP-006C. Tylko materiał SCP-006A jest prawdziwy, a dostęp do niego ograniczony jest do osób posiadających uprawnienia O5. Aby upewnić się, że pracownik prawidłowo założył kombinezon, powinien zostać zanurzony w wodzie. Spostrzeżenie jakichkolwiek bąbelków oznaczać będzie nieszczelność stroju.

2. Wszystkie operacje związane z SCP-006 podlegają szczególnemu nadzorowi. W razie kontaktu fizycznego z SCP-006 zarządzający operacją ogłosi Procedurę 006-Xi-12, która przedstawi pracownikom informacje o obszernym skażeniu, w którego przypadku niezbędna jest natychmiastowa ewakuacja.

3. Każde działanie, podczas którego pobierana jest ciecz z SCP-006, musi zostać zatwierdzone przez przynajmniej trzy (3) osoby z upoważnieniem O5. Ciecz musi być transportowana w czterokrotnie zabezpieczonym pojemniku pod nadzorem uzbrojonego strażnika.

4. Jeśli pracownik wejdzie w kontakt z SCP-006 lub cieczą z SCP-006, musi zostać natychmiast zamknięty i zneutralizowany po przeprowadzeniu niezbędnych badań. Z powodu natury SCP-006, najskuteczniejszym sposobem likwidacji jest spopielenie (pełny raport znajduje się we wpisie SCP-006-TerO5).

Opis: SCP-006 to małe źródło znajdujące się 60 [km] na zachód od Astrachania. Z przyczyn politycznych, choć zarząd Fundacji był świadomy jego istnienia od początku XIX wieku, nie było możliwe jego zabezpieczenie, aż do roku 1991. Wokół źródła — w ramach kamuflażu — wybudowane zostały zakłady przemysłu chemicznego, przy czym znaczna część ich pracowników znajduje się pod kontrolą Fundacji i/lub Rosji. Ciecz emitowana przez źródło została zidentyfikowana w roku 1902 jako woda mineralna z nietypową właściwością „zdrowotną”.

Spożycie cieczy wywołuje następujące efekty w organizmach ludzkich: zdolność regeneracji DNA uszkodzonego przez duplikację, zwiększoną aktywność duplikacji komórek, znacznie zwiększoną zdolność regeneracji uszkodzonych tkanek i zatrważający wzrost efektywności układu immunologicznego. Po przeprowadzeniu testów na obiektach zwierzęcych groźne bakterie i wirusy zostały zabite natychmiastowo. Nie zaobserwowano efektów na gadach ani ptakach, jednak ssaki naczelne czerpią podobne korzyści co ludzie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported