SCP-008-DE
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-008-DE

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-008-DE musi pozostawać zabezpieczony w Bio-Sektorze ██ w Ośrodku DE17. Dla podmiotu przygotowano niewielką, osobistą przestrzeń, w której warunki życia są identyczne, jak w jego dawnym środowisku. Taki zabieg zagwarantuje jego zadowolenie. Ten ogrodzony rezerwat znajduje się w dużej hali, dostępnej dla pracowników o co najmniej 2 poziomie uprawnień. W miejscu przechowywania obiektu rośnie 5 średniej wielkości choinek (od 2,5 [m] do 3 [m]). Jest tam również staw pełniący rolę wodopoju. Zadowolenie SCP-008-DE stanowi priorytet.

Opis: SCP-008-DE to żywa jodła sycylijska (Abies nebrodensis) o wysokości 1.93 [m], posiadająca umiejętność przemieszczania się z prędkością 1 [m/s]. Rozmaite testy udowodniły, że SCP-008-DE nie jest w stanie poruszać się szybciej niż z wyżej wymienioną prędkością. Na podstawie drzewiastości obiektu, grupa badawcza przydzielona do SCP-008-DE ustaliła, że zwie się on Nebo. Nadanie imienia dowodzi, że podmiot dysponuje inteligencją, gdyż reaguje on na jego dźwięk. Testy wykazały IQ na poziomie psa. Przypadkowo zarejestrowane zachowanie SCP-008-DE przypominało reakcję zwierzaka domowego cieszącego się z widoku pana, który spędza z nim czas, jest jego przyjacielem i opiekunem.

Badania nad SCP-008-DE przeprowadzane są aktualnie przez dr Kusmin. Dostała ona pozwolenie na umieszczenie obiektów pomocniczych w rezerwacie. Dr Kusmin ma na swoim koncie wiele zasług w pracy dla Fundacji, szczególnie w kwestii poznania SCP-008-DE i ustalenia Specjalnych Czynności Przechowawczych.

Zaobserwowano pozytywną reakcję podmiotu na dr Kusmin i wzrost poziomu zadowolenia w jej obecności. Satysfakcja SCP-008-DE jest niezbędna, by obiekt nie zamknął się w sobie. Jeśli poziom szczęścia podmiotu spadnie, odsuwa się on od wszystkich ludzi oraz innych istot żywych i ukrywa gdzieś na terenie rezerwatu. W latach ██-██-2001 SCP-008-DE krył się wśród innych drzew, następnie na krańcach przechowalni, a ostatnim razem - w dziurze w ziemi. Kiedy chowa się w lesie, odróżnienie go od pozostałych drzew jest niezwykle trudne. Bunt SCP-008-DE jest bardzo szkodliwy dla badań i trudny do zażegnania. Kiedy istoty żywe pożywiają się podmiotem, podczas gdy on sam ma zły nastrój, uruchamia mechanizm obronny, który wprawia go w ruch. W sytuacjach zagrożenia szybko skupia swoje igły i strzela do wroga. Znajdują się one na całym ciele obiektu i niemożliwe jest usunięcie ich pęsetą. Mogą wbijać się w ciało ofiary z dużą prędkością oraz na bardzo różne głębokości. Powód szybkiego wzrostu igieł i ich nietypowa twardość, nadal pozostają niewyjaśnione. Mogą być one usuwane tylko operacyjnie, a i wówczas jest to bardzo trudne.

Pozyskanie: SCP-008-DE odkryto dnia 08-██-2000 w mieście ████████ na Ukrainie. Jego poprzedni właściciel, Dmytro [USUNIĘTO], podróżował z SCP-008-DE od wsi do wsi i przedstawiał go jako atrakcję. Miejscowości odwiedzone przez podmiot zawarte są w dokumencie przechowywanym w magazynie 03, w Bio-Sektorze ██. Wszystkim mieszkańcom tych terenów zaaplikowano preparaty amnezyjne klasy C i odesłano do domów.

Dodatek: Możliwość kontaminacji krzyżowej została odrzucona, ponieważ poprzedni właściciel odnalazł tylko jednego osobnika SCP-008-DE. Wszyscy inni przedstawiciele jego rodzaju obumarli już w fazie wzrostu. Obiekt nie posiada zdolności rozsiewu. Podobnych mu gatunków nie odkryto na terenach należących do Fundacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported