SCP-009
ocena: +12+x
009.png

SCP-009 przed pozyskaniem

Identyfikator podmiotu: SCP-009

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest przechowywany w zabezpieczonym zbiorniku z odpornego na ciepło stopu, o wymiarach nie mniejszych niż 2m x 2m x 2m.

Pod żadnym pozorem nie wolno wystawiać SCP-009 na działanie temperatur przekraczających 0ºC, o ile nie jest to w drodze zatwierdzonych eksperymentów. W promieniu 30 metrów od miejsca przechowywania obiektu nie można umieszczać żadnych roztworów wodnych. Komorę obiektu należy wyposażyć w czujniki temperatury, które muszą być stale monitorowane, i chłodzone przez nie mniej niż trzy (3) niezależne jednostki. Wszelkie awarie sensorów lub układów chłodzących muszą natychmiast zostać zgłoszone i naprawione. Jeżeli temperatura w strefie zamknięcia przekroczy -5ºC, komorę należy bezzwłocznie zamknąć i zalać środkiem chłodzącym do uzyskania bezpieczniej temperatury (pomiędzy -30°C i -25ºC).

W trakcie trwania testów przestrzeń pomieszczenia przechowawczego należy utrzymywać w całkowitej próżni, a cały personel znajdujący się w przechowalni SCP-009 musi być ubrany w kompletne wyposażenie ochrony środowiskowej. Po badaniach cały sprzęt, personel i inne materiały opuszczające pomieszczenie przechowawcze obiektu należy poddać procesom dehydratacji, oraz co najmniej 12 godzinnej izolacji w kwarantannie. Wszelkie ślady wilgoci wykazującej właściwości SCP-009 należy wyizolować i jak najszybciej umieścić w pomieszczeniu przechowawczym. Żywe organizmy, które zostały skażone SCP-009 należy poddać terminacji przez chemiczne osuszenie, a molekuły SCP-009 wyekstrahować i umieścić w pomieszczeniu przechowawczym.

Opis: SCP-009 to około ███ litrów substancji, która powierzchownie przypomina wodę destylowaną (H2O), z wyjątkiem jasnoczerwonego odcienia. Ten czerwony odcień jest widoczny we wszystkich stanach skupienia i służy jako najbardziej wskazana metoda identyfikacji zanieczyszczonej materii, zanim nastąpi manifestacja anomalnych właściwości. W przeciwieństwie do zwykłej wody, SCP-009 znajduje się w stanie ciekłym pomiędzy -100°C a 0°C, a w stanie stałym powyżej tych temperatur. Schłodzony poniżej -100ºC SCP-009 paruje do postaci gazowej przypominającej parę.

Badania struktury atomowej SCP-009 dały niejednoznaczne wyniki. Substancja wydaje się być identyczna z normalnymi molekułami wody, z wyjątkiem [ZMIENIONO] w przeciwieństwie do standardowych praw entalpii. Dr ██████, ekspert od Fizyki Ksenoprzestrzennej z Ośrodka ██ sugeruje, że SCP-009 może pochodzić z innej rzeczywistości, podlegającej innym prawom fizyki.

Jednak najbardziej niebezpieczną właściwością SCP-009 jest zdolność do zanieczyszczania zwykłej H2O. Kiedy SCP-009 zetknie się z jakimkolwiek wodnym roztworem, w wyniku nieznanych mechanizmów, przeniesie własne anomalne właściwości na inne obiekty i stworzenia. Testy wykazały zdolność podmiotu do asymilacji lodu, pary wodnej, herbaty, soku owocowego, wody morskiej, krwi i [USUNIĘTO]. Czas wymagany do zajścia tego procesu jest różny w zależności od temperatury, czy dokładnego składu chemicznego skażonej materii i zaobserwowano, że zajmuje od 3 minut do ██ godzin.

Eksperymenty na pracownikach personelu klasy D pozwoliły zilustrować proces konwersji przez substancję, co do którego stwierdzono zachowanie spójnego schematu:

1. Ekspozycja Inicjująca: Obiekt zostaje wystawiony na działanie SCP-009, który zaczyna asymilować wilgoć obecną na odsłoniętej powierzchni. Na tym etapie obiekty nie zauważają żadnych nietypowych symptomów, poza odczuciem lekkiego wzrostu temperatury.

2. Konwersja Powierzchni: Szron zaczyna osadzać się na odsłoniętej powierzchni w wyniku ciepła wytwarzanego przez wyeksponowany obiekt, oraz przez samo SCP-009 zwiększając temperaturę podmiotu powyżej 0°C. Ten etap może zająć od jednej (1) minuty do █ godzin. W tym czasie obiekt zacznie odczuwać [ZMIENIONO] kryształy z naskórka.

3. Konwersja Głęboko-Tkankowa: Gwałtowny wzrost temperatury SCP-009 powoduje niekontrolowaną reakcję w ciele obiektu, w czego rezultacie [ZMIENIONO]. Rzeczywista utrata krwi jest minimalna ze względu na kryształy lodu [ZMIENIONO], co pozwala obiektom pozostać żywym i przytomnym do ██ godzin.

4. [USUNIĘTO]

Testów na pracownikach klasy D zaprzestano 23.04.20██.

Dodatek: Okoliczności pozyskania: Obiekt znaleziono w ████, Alaska, 5 listopada 19██. Fundacja zaangażowała się po tym, jak pojawiły się raporty od rdzennego plemienia ████, które natknęło się na zdewastowane ciała grupy łowców fok, których łódź rozbiła się ██ kilometrów od wioski.

Wszystkie ofiary znaleziono pokryte czerwonym lodem. Odnotowaną przyczyną śmierci były krwotok wewnętrzny, chociaż dokładniejsza obdukcja wykazała [ZMIENIONO]. Przypuszcza się, że niskie temperatury otoczenia spowolniły proces zamarzania, co wydłużyło czas całkowitej konwersji o ██ godzin, pozwalając ofiarom zachować świadomość do [USUNIĘTO].

Pochodzenie SCP-009 obecnie nie jest znane. Trwa dochodzenie nad podobnymi zdarzeniami i materiałami w okolicy. Dowody na miejscu sugerują [ZMIENIONO], prawdopodobnie z udziałem SCP-███.

Zobacz Log Eksploracji A009-1 po więcej szczegółów.

Dodatek: 09.11.20██.
Po wstępnym zgłoszeniu i pozyskaniu okazów potwierdzono, że pajęczy byt odnaleziony przez MFO-B7 (zobacz załączony plik) rzeczywiście był nieznaną dotąd instancją SCP-3023. Dochodzenie ujawniło, że instancja oryginalnie pochodzi z [ZMIENIONO] w wyniku [USUNIĘTO].

Dodatek: 06.12.20██.
Po wielokrotnie powtarzanych badaniach należy zauważyć, że odcinek wybrzeża, na którym znaleziono pierwsze ofiary, był jałową skałą znajdującą się około █ metrów od morskiego wybrzeża, oraz był wystarczająco suchy i zimny, aby zapobiec znacznemu zanieczyszczeniu otaczającego obszaru. Nie ma wątpliwości, że gdyby to miejsce znajdowało się bliżej wody nastąpiłoby zdarzenie na poziomie wyginięcia.

Rozważenie aktualizacji SCP-009 do klasy Keter w trakcie rewizji.

Dodatek: 16.12.20██.
Przechładzanie SCP-009 na cele eksperymentalne zostaje zabronione do odwołania. Zaleca się, by ciekłego azotu używać na obiekcie w kontrolowanych ilościach i tylko do momentu, w którym temperatura osiąga akceptowalny poziom.

Nota: Możliwość badań nad zimną fuzją z użyciem SCP-009 w trakcie rewizji.

Memorandum od Rady O-5: 1/09/20██
Zdecydowaliśmy, że obiekt na razie pozostanie klasyfikowany jako Euclid. Rozumiemy zgłoszone obawy, ale tak długa jak będziecie utrzymywać włączone zasilanie i nikt nie zbliży się zbytnio do pomieszczenia przechowawczego, nie powinno być problemu. Właśnie dlatego trzymamy to w Ośrodku ██.

Jeśli chodzi o badania nad zimną fuzją, odkładamy tą decyzję na później. Szczerze, nie mamy budżetu na kolejną Sytuację Kryzysową taką jak w Ośrodku ██. Zespół ratowniczy nadal nie odnalazł [ZMIENIONO] Dr. █████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported