SCP-011
ocena: +14+x
SCP011.jpg

SCP-011

Identyfikator podmiotu: SCP-011

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-011 i najbliższą okolicę należy czyścić każdego dnia. Z przyczyn bezpieczeństwa, czyszczenie powinno odbywać się przynajmniej 30 minut po zachodzie słońca. Musi być przeprowadzane zawsze przez przynajmniej dwie osoby, które powinny zwracać uwagę na wszelkie nietypowe zjawiska związane z obiektem lub sprzątanymi śmieciami. W razie, gdy przedmiotu nie można czyścić przez dłużej niż dwa dni z rzędu, lokalni mieszkańcy muszą zostać poinstruowani o niezbliżanie się do podmiotu.

[Czynności przechowawcze unieważnione w roku 2004].

Opis: SCP-011 to pamiątkowy pomnik ku czci ofiar wojny secesyjnej w Woodstock, w stanie Vermont. Statua przedstawia młodego żołnierza trzymającego u boku muszkiet i jest wykonana z granitu wydobytego w nieodległej kopalni. Od czasu do czasu SCP-011 podnosi muszkiet i strzela do próbujących lądować na nim lub defekować na niego ptaków. Raporty wykazują, że jego ruchom towarzyszy delikatny dźwięk szlifowania, ale nie narusza to w żaden sposób jego wewnętrznej struktury. Co nietypowe, sam wystrzał jest podobny do wystrzałów ze zwyczajnej broni palnej, pomimo że przedmiot ładuje swoją przy użyciu granitowych kul i granitowego prochu. Pomimo jego starań, niekiedy fekalia zanieczyszczają SCP-011; zaobserwowano rosnące zdenerwowanie w razie większego zanieczyszczenia powodujące w sporadycznych wypadkach nawet strzelanie do ludzi.

Dodatek: Osoby przyporządkowane do SCP-011 powinny przeczytać dokument #011-1.

Dokument #011-1: Krótka instrukcja konserwowania.

[Dokument zarchiwizowany w roku — dostępny wyłącznie dla pracowników z upoważnieniem 2/011 lub wyższym].

Informacje Dodatkowe: Poziom świadomości SCP-011 wzrósł od pierwszych raportów o aktywności z r. 1995. W 2004 r. zrezygnowano z procedur bezpieczeństwa, aczkolwiek obiekt nadal pozostaje pod stałą obserwacją. Załącza się historię najważniejszych etapów jego aktywności.

Chronologia:
12.03.1995 r. - Mieszkaniec Woodstock obserwuje ruch oczu posągu; pierwszy znak aktywności.
30.09.1995 r. - Statua po raz pierwszy strzela z muszkietu.
09.10.1995 r. - Statua zaczyna zestrzeliwać ptaki.
25.01.1996 r. - Oznaczono obiekt jako SCP-011; zaimplementowano procedury bezpieczeństwa.
14.04.1997 r. - Zaobserwowano ruch SCP-011 oraz to, że obiekt się rozgląda.
03.05.2000 r. - Gdy konserwator ████ ████████ w żartach krzyczy "dobry strzał" do SCP-011, obiekt odpowiada "dzięki" głosem przypominający ludzki; pierwszy raz, gdy statua dokonuje wokalizacji.
22.10.2001 r. - SCP-011 rozmawia z konserwatorem █████████ █████.
2001 r. - Statua zaprzestaje strzelania do ptaków
06.02.2002 r. - Po błaganiu █████████ █████, SCP-011 schodzi z postumentu.
Lata 2003 - 2004 - SCP-011 osiąga ludzki poziom świadomości.
10.11.2004 r. - Zrezygnowano z procedur bezpieczeństwa, opieka nad SCP-011 przeniesiona na █████████ █████.
17.05.2005 r. - █████████ █████ zgłasza, że SCP-011 jest do niej emocjonalnie przywiązany.
29.08.2006 r. - Ostatni test psychologiczny wykazuje u obiektu IQ 133.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported