SCP-011-J
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-011-J

Klasa podmiotu: Euclid (Ponieważ nie wiemy gdzie on jest! Wiemy? Gdzie on jest?)

Specialne Czynności Przechowawcze: Każda obserwacja SCP-011-J musi być potwierdzona werbalnie, wysokim głosem, wszystkimi słowami wyraźnie wymawianymi. Podmioty muszą reagować w ten sam sposób, gdy widzą SCP-011-J dematerializującego się.

Opis: SCP-011-J to 6-miesięczne potomstwo Doktora Jonesa, które ma anormalną moc dematerializowania się za każdym razem, gdy obserwator przerwie kontakt wzrokowy z obiektem rękoma lub pobliskimi meblami. Kiedy kontakt wzrokowy zostaje przywrócony, SCP-011-J rematerializuje się, ku wielkiemu zaskoczeniu i uldze obserwatora.

Dodatek: “Doktor Jones musi zacząć pracować znacznie mniej godzin i wziąć trochę urlopu ojcowskiego! Raporty SCP nie są tym, jak normalni ludzie opiekują się swoimi dziećmi, do cholery…"

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported