SCP-014-IT-ARC
ocena: +10+x

Identyfikator Podmiotu: SCP-014-IT-ARC

Klasa Podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot jest obecnie przechowywany w archiwum, w Ośrodku Virtus na terenie Włoch. SCP-014-IT-ARC powinien być zamknięty w hermetycznej kasecie wyłożonej niepalnym materiałem, w celu uniknięcia nieodwracalnego zniszczenia obiektu podczas przełamania zabezpieczeń. Dostęp do podmiotu mogą tylko uzyskać członkowie rady O5. Jakakolwiek nieautoryzowana interakcja ze obiektem jest surowo zabroniona i będzie karana.

Opis: SCP-014-IT-ARC jest kopią „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. Oprawiona jest ona w twardą okładkę w kolorze czerwonym, pozbawioną jakichkolwiek napisów. Na stronie tytułowej mieści się napis: „Kopia numer 33”. Na kolejnej stronie zostało ręcznie napisane zdanie: „Nie ujawniać publicznie". Czas stworzenia napisu szacuje się na ███ wiek. Oprócz wyżej wspomnianych napisów na tych stronach nie znaleziono innych śladów pisma lub pieczęci.

Po powierzchownej analizie obiekt wydaje się być zwykłym egzemplarzem „Boskiej Komedii", jednakże uważne przeczytanie ujawni, że w Księdze Raju pomiędzy Pieśnią XXXII a XXXIII została umieszczona dodatkowa pieśń. Dodany utwór nie posiada tytułu i opisuje podróż Dantego do „Cielo de 'Sospesi”, opisaną jako ██████. W pieśni poeta przedstawia opis istot zamieszkujących niebo, zauważono, że pokrywa się on z obiektami anomalnymi zabezpieczonymi przez Fundacje. W obiekcie przedstawione są też podmioty jeszcze nie pozyskane, została więc wysunięta teza, iż te obiekty istnieją. Odpowiedzenie formacje zostały wyznaczone do ich zabezpieczenia. Poniżej znajduje się lista bytów zawartych w dodatkowej pieśni:

  1. [USUNIĘTO];
  2. SCP-021-IT;
  3. Istota „bezkształtna i [USUNIĘTO]”;
  4. „Mnóstwo bezkształtnych kul światła”, wysunięto hipotezę, że są to instancje SCP-003-IT. Jeśli okaże się ona prawdziwa, uzyskamy potwierdzenie, że istnieje więcej niż jedna instancja tego obiektu, ale co ważniejsze większość z nich może być między wymiarowymi bramami do ██████;
  5. [USUNIĘTO].

[USUNIĘTO]

Wnikliwa analiza filologiczna przeprowadzona w instytucie ██████ wykazała, iż styl, w jakim został napisany dodatkowy element dzieła pokrywa się z stylem autora oryginału a czas wykonania z czasem wydania oryginalnego dzieła. Wciąż jednak nie została wykluczona opcja, zakładająca bardzo zręczną imitację.

Dodatek 014-1: Pozyskanie
SCP-014-IT-ARC został odkryty w 19██ przez Agenta RIDIA („Regio Istitvto Delle Italiche Anomaliæ” tłum. Królewski Instytut ds. Włoskich Anomalii [USUNIĘTO], który dostarczył go Fundacji, gdy tylko zauważył obecność dodatkowej Pieśni. Agent podczas przesłuchania wyznał, iż obiekt znalazł w szafie w swoim nowym mieszkaniu.

Dodatek 014-2:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported