SCP-015
ocena: +13+x

Identyfikator podmiotu: SCP-015

SCP-015New

Wnętrze SCP-015.

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-015 jest niemożliwy do przeniesienia, wobec czego zabezpieczony został na miejscu. Od przechowalni SCP-015 należy utrzymywać odstęp co najmniej 2 [m] (6 stóp). Żadne struktury nie mogą wejść w kontakt z SCP-015. Badania dopuszcza się tylko trzyosobowym zespołom wyposażonym w liny bezpieczeństwa oraz lokalizator GPS. Wszelkie odchodzące fragmenty SCP-015 powinny zostać natychmiast zakręcone, zamknięte i zarejestrowane w logu.

W pobliżu SCP-015 nie należy wykonywać żadnych agresywnych działań. Używanie narzędzi ręcznych i elektrycznych w pobliżu SCP-015 jest kategorycznie wzbronione. Żadne naprawy ani konserwacje nie mogą zachodzić w pobliżu SCP-015.

Opis: SCP-015 to nagromadzenie rur, kominów, kotłów i innych, różnorodnych urządzeń hydraulicznych, całkowicie wypełniających magazyn w ███████. Rury wydają się rosnąć, gdy nie są pod obserwacją. Dążą do połączenia się z okolicznymi strukturami poprzez systemy kanalizacyjne i podziemia. SCP-015 zawiera, według obecnych szacunków, ponad 190 kilometrów (120 mil) rur, począwszy od średnicy 2,5 [cm] do ponad 1 [m]. Niektóre rury wydają się nowe, a inne zardzewiałe i przeciekające. Skład rur został zidentyfikowany jako kości, drewno, stal, popiół, ludzkie ciało, szkło oraz granit. Nie rozpoznano rur składających się z ołowiu, plastiku PCW, miedzi czy innych, tradycyjnych materiałów wykorzystywanych do ich produkcji.

SCP-015 reaguje na narzędzia i agresję. Każdy członek personelu zachowujący się gwałtownie, posiadający narzędzia czy próbujący zniszczyć lub naprawić SCP-015 wywoła reakcję — wszelkie rury w pobliżu obiektu pękną, opryskując testera przez kilka sekund, aż do zatrzymania przepływu. Rozpoznano, iż rury transportują olej, rtęć, szczury, niezidentyfikowane gatunki owadów, potłuczone szkło, wodę morską, wnętrzności i stopione żelazo. Rury znajdujące się wokół testera będą pękać, aż do jego śmierci bądź wycofania się z obszaru.

SCP-015 został zredukowany do obecnego stanu po podłączeniu do 11 innych struktur na tym obszarze. Jak dotąd śmierć poniosło 11 pracowników, a 20 innych uznaje się za zaginionych. Odnotowano, iż z wnętrza SCP-015 wydobywają się odgłosy uderzeń i krzyków.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported