SCP-016
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-016

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-016 przebywa w pokoju (5 × 5 × 5) metrów, przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 0 stopni Celsjusza. SCP-016 pozostaje w szalce Petriego, chyba że inne polecenie zostanie wydane przez pracownika z upoważnieniem poziomu 4. lub O5. Pełna dokumentacja eksperymentów z SCP-016 musi zostać przedstawiona przed i po zbadaniu próbek oraz duplikatów SCP-016. Niezastosowanie się do tych procedur będzie prowadzić do zwolnienia lub przeniesienia odpowiednich pracowników do klasy D. Tylko upoważnieni pracownicy mogą otrzymać pozwolenie na pozyskiwanie próbek i eksperymentować z SCP-016 w ramach regulaminu rozpowszechniania BC-L5.

Jeśli epidemia wystąpi, pomimo zastosowania wspomnianych procedur, zarządca jest zobowiązany wykonać procedurę zamknięcia Kod Sigma oraz opracować plan zabezpieczenia. Zainfekowany personel ma zostać odkażony na miejscu przez siły bezpieczeństwa (Mission Oriented Protective Posture — MOPP) posiadające wyposażenie antybiologiczne i antychemiczne. Jeżeli infekcja będzie trwała dłużej niż 48 godzin, należy zdetonować lokalny ładunek jądrowy. Zabroniona jest ewakuacja pracowników przebywających wówczas w pobliżu obiektu.

SCP-016 wykazał, że potrafi przeżyć do sześciu godzin we krwi, a także kilka minut w powietrzu. Intensywne promieniowanie ultrafioletowe i wysokie stężenie wybielacza wykazały zadowalającą skuteczność w sterylizacji materiałów nieorganicznych.

Opis: SCP-016 to krwiopochodny patogen uzyskany od pracownika kopalni w █████, który został ranny podczas pracy na głębokim chodniku. Wspomniana rana powstała przez skażony pył węglowy z kopalni, choć pojawiła się sugestia, iż pracownik mógł zostać zainfekowany przez nieaktywne zarodniki. W ciągu następnych kilku dni, SCP-016 zainfekował pozostałych pracowników z miasteczka górniczego, jak również wszystkich członków sztabu kryzysowego Centrum Zwalczania Chorób, wysłanych, by opanować epidemią. Personel Fundacji przejął dowodzenie i zneutralizował zainfekowane osoby. Zainfekowani pacjenci zostali poddani kwarantannie, a kopalnię, w której doszło do infekcji, zniszczono za pomocą ładunków wybuchowych.

Okres inkubacji SCP-016 trwa od 24 godzin do 2 lat, w zależności od liczby osób znajdujących się w jego obszarze. Pierwsze objawy mogą być podobne do objawów przeziębienia, którymi są swąd oczu, katar, kaszel i boleści. Faza druga rozpoczyna się w przeciągu 48 godzin i składa się z kontrolowanej gorączki krwotocznej, ponieważ organizm produkuje niewystarczającą objętość krwi, aby ją utlenić w płucach, tworząc efekt "puszki aerozolu". Podczas fazy trzeciej organizm nosiciela zaczyna pękać, a on sam — krwawić: krew wydobywa się z każdego otworu ciała, m.in. nosa, kanalików łzowych, odbytu, porów w skórze, ust, cewki moczowej i (w przypadku kobiety) pochwy.

Ciśnienie krwi wzrasta w nadzwyczajnym tempie podczas stadium końcowego: zarażeni wymiotują krwią na odległość nawet pięciu metrów. Jeżeli nosiciel przetrwa niemal całkowite wykrwawienie, patogen zostanie uśpiony po raz kolejny i powróci do fazy inkubacji. SCP-016 od innych odmian gorączki krwotocznej Ebola, jak i Marburgu odróżnia jego niezwykła reakcja na stres. Jeżeli zarażony odczuwa wzmożony stres (np. kryzys zagrażający życiu), patogen będzie mutował do formy retrowirusa, zmieniając taktykę przetrwalnikową i szybko rozmnażając się w DNA nosiciela. Obiekt będzie wówczas także stymulował szybki podział komórek.1

Główna przemiana fizjologiczna występuje w ciągu pierwszych 24 godzin; przy pełnym zdrowiu fizycznym występuje w przeciągu dwóch tygodni. W większości, osobnicy nie przeżywają procesu ze względu na wysokie zniszczenia dokonywane w organizmie. Interesującym efektem ubocznym transformacji jest maksymalne wzmożenie wrażenia pragnienia. Uważa się, że może to być próba maksymalizacji rozprzestrzeniania się wirusa w sposób podobny do wścieklizny. Z drugiej strony, osoby, które przechodzą transformację ciała, nie wydają się wykazywać właściwości krwotocznych SCP-016, ale jednak osoby zakażone przez przekształconych nosicieli będą nadal podlegały normalnemu procesowi infekowania przez SCP-016.

Dodatek: Logi eksperymentów z właściwościami transformacyjnymi SCP-016.

  • Tester D-016-1: Pracownik klasy D został zainfekowany przez SCP-016. Przez 24 godziny był zalewany wodą, do czasu, aż płuca przekształciły się w skrzela. Osobnik przetrwał dwa tygodnie, po czym tester przekształcił swoje kończyny w płetwy, jego oczy zanikły i wzmocnił swój zmysł słuchu podobnie do występującej u waleni umiejętności echolokacji. Tester został zabity poprzez odpompowanie całej wody; ciało zostało później spalone, bez poddania go diagnostyce pośmiertnej.
  • Tester D-016-2: Pracownik klasy D został zainfekowany przez SCP-016. Przez 24 godziny był zalewany wodą, co spowodowało szybki przyrost masy mięśniowej i rozbudowę kości. Tester próbował uciec z celi przez rozerwanie wzmocnionych drzwi stalowych. Nie zdołał i utonął.

Nota: Taka sama sytuacja, dwie różne odpowiedzi. Ciekawe — dr ████████.

  • Tester D-016-3: Pracownik klasy D został zainfekowany SCP-016: Osobnik był wcześniej chemikiem, który otruł żonę po odkryciu, że go zdradziła. Przez 24 godziny był zalewany wodą, co spowodowało wyrośnięcie niezwykłego narządu na jego klatce piersiowej, składającego się z komory i dwóch rur. Organ pobierał wodę i pęczniał, dopóki pracownicy Fundacji nie przewidzieli, co SCP-016 planuje uczynić. Eksperyment został zakończony przez zastrzelenie D-016-3. W organie wykryto kilka worków wypełnionych gazem acetylenu i tlenu.
  • Tester D-016-4: Pracownik klasy D został zainfekowany przez SCP-016. Osobnik został poinformowany, aby skoncentrował się na wytworzeniu skrzydeł. SCP-016 nie mutował. Osobnik zmarł, wykrwawiwszy się w Fazie 3.
  • Tester D-016-5: Pracownik klasy D został zainfekowany SCP-016. Osobnik polecono skoncentrować się na wytworzeniu skrzydeł, po czym umieszczono go w akrylowym pudle, zawieszonym na 305 [m] (1000 stóp), nad wałem kopalni. Zegar został umieszczony na zewnątrz pudła i poinformowano osobnika, że gdy odliczanie dojdzie do zera, tester spadnie w przepaść. SCP-016 mutował, powodując, że na lewym nadgarstku nosiciela wyrosła macka podobna do pajęczej dyszy przędzalniczej: osobnik wystawił organ przez jeden z otworów i wystrzelił silną nić. Testera zabito poprzez detonację ładunku wybuchowego.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported