SCP-019-DE
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-019-DE

1-1237928189TvkO.jpg

SCP-019-DE

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Aby SCP-019-DE opanować
i jego anomalny efekt zahamować,
należy go w Ośrodku DE4 ulokować
i w szafie tłumiącej przechować.
Nikt nie powinien opisu podmiotu werbalizować
i jego efektu przypadkowo aktywować.

Jednostki opisy kreujące,
trafnie do SCP-019-DE pasujące,
muszą się poddać 14-dniowej izolacji
lub natychmiastowej terminacji.

Osobom, które kwarantannie są poddane
odzywanie się do innych nie jest dane.
I muszą być oni pilnowani,
by szansy na kontakt z obiektem nie dostali.

Osoby, które charakterystykę podmiotu usłyszały,
bo odpowiedniej ochrony uszu nie zachowały,
muszą się poddać kwarantannie 2-tygodniowej
w celu uniknięcia memetycznej infekcji masowej.

Nauszny ochraniacz musi być ciągle nałożyny,
kiedy w grę wchodzi memetycznie zakażony,
bo ten, kto słucha, co powiedział zainfekowany
również może się dowiedzieć, jak obiekt został scharakteryzowany.

Kontakt z SCP-019-DE jest umożliwiany
jedynie, gdy przez dowództwo ktoś został wybrany.
Wszyscy inni, przypadkowo zapoznani
na areszt zostaną skazani.

Osoby pracujące nad SCP-019-DE powinny zostać w inne miejsce oddelegowane,
a uprzednio preparatem amnezyjnym klasy A potraktowane.

Opis:

SCP-019-DE to obiekt jako lampa naftowa zdefiniowany,
przy której, ze względu na stan, po raz kolejny zabieg konserwacji był wymagany.
Składa się z zardzewiałego metalu w kolorze czarnym i szkła.
I możliwość świecenia dzięki spalaniu LPG ma.
Tak więc jak wszystkie inne lampy jej rodzaju działa,
mimo, że swój debiut pod koniec XIX wieku miała.

Czy można uznać SCP-019-DE za zwyczajny? Bynajmniej.
Do "rymowania" zmusza od 3 wyrazów w zdaniu conajmniej.
Do konkretnej liczby sylab w linii obiekt nie przymusi,
ale ich ilość w wersecie identyczna być musi.
W każdym nowym wersie można liczbę sylab dowolnie ustalać
i jedynie dobór słów musi całości rymu nadawać.

Każdy wers jest rymowany.
Jednak jak przy liczbie sylab – rym jest przez nas wybierany.
Rodzaj rymu jest mało istotny,
ale końcowy to ten najmniej zawodny.

Regułą komponowania również jest,
że werset z co najmniej dwóch linii składa się.

Jeśli opis obiektu zostaje werbalnie przekazany
lub zamiast tego z nagrania jest odtwarzany,
to każdy, kto skutecznie swych uszów ochronić nie jest w stanie,
Wirkmittel'em memetycznym potraktowany zostanie.

Ofiary są w stanie mówić tylko wierszem
i ich wypowiedzi są tak samo niebezpieczne,
jak był pierwotny opis obiektu.
Amnezja nie wstrzymuje tego efektu.

Przez dwa tygodnie ofiary muszą rymować
potem efekt przestaje funkcjonować, ale tylko gdy,
Wirkmittel nie zostanie ponownie w zasięgu słuchu użyty,
bo inaczej "odliczanie" zaczyna się od nowa.

Jeśli opis SCP-019-DE zostanie spisany,
lub przez ilustrację przekazany,
autor poetycko natchniony zostanie,
a obserwatorowi pracy nic się nie stanie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported