SCP-020
ocena: +10+x
scp020.jpg

Narośle SCP-020 w budynku cywilnym

Identyfikator podmiotu: SCP-020

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Próbki SCP-020 przechowywane są w szeregu zamkniętych komór kultywacyjnych, wewnątrz zamkniętego pomieszczenia przechowawczego, w Biologicznej Strefie Badawczej 12. Dostęp do owego pomieszczenia możliwy jest wyłącznie poprzez śluzę. Składniki odżywcze należy aplikować za pomocą automatycznych systemów zrobotyzowanych, jako że komora kultywacyjna musi pozostać zamknięta.

W przechowalni zainstalowane są hermetycznie zabezpieczone kamery monitoringu wideo, które należy sprawdzać codziennie pod kątem spójności przekazów. Pracownicy wchodzący do przechowalni muszą posiadać przy sobie wyposażenie biologicznie bezpieczne poziomu 5., w tym aparat oddechowy o obiegu zamkniętym, i być poddawani pełnej dezynfekcji przeciwgrzybiczej przy wychodzeniu.

Opis: SCP-020 to szybko rozprzestrzeniający się organizm grzybowy, zdolny wpływać na zmysły i zachowanie organizmów żywych, w tym ludzi. Próbki SCP-020 wykazują nieznany efekt, przez który są niewidoczne w czasie bezpośredniej obserwacji, nawet pod mikroskopem. Ludzie mogą oglądać SCP-020 tylko na materiałach fotograficznych i wideo.

Po sformowaniu przez SCP-020 kolonii, najczęściej w ludzkim domu, obiekt produkuje zarodniki, które wpływają na zachowanie okolicznych osób. Ciała takich osób będą w domu wydzielać większe ciepło i wilgotność, co sprawi, że zapanują tam warunki umożliwiające SCP-020 lepszy rozwój. Ponadto takie osoby staną się bardziej towarzyskie i często będą zapraszały do domu znajomych, co wspomoże rozwój organizmu. Jako że opisywane zarodniki i grzyby są niewidoczne gołym okiem, toteż mogą wykształcić się bezpośrednio na istocie żywej.

Podczas gdy zarodniki w domu będą osiągały zagęszczenie krytyczne, zdrowie zainfekowanych osób będzie ulegało deprecjacji, w końcu doprowadzając do ich zgonu. Dalsze rozprzestrzenianie się grzyba może dotknąć nawet koronerów, jak również przedstawicieli opieki zdrowotnej i osób transportujących ciała do lokalnej kostnicy.

SCP-020 został po raz pierwszy zauważony w [ZMIENIONO], gdzie zakonspirowany agent SCP odnotował diametralne przemiany osobowościowe u pracowników pobliskiego szpitala. Po dochodzeniu przeprowadzonym przez zespół pozyskujący odkryto, iż zainfekowanych zostało prawie ███, a także większość miasta. Populację cywilną poddano terminacji, a miasto spopielono; historia-przykrywka opisywała pożar lokalnego lasu.

Jak dotąd odnotowano ponad 12 wybuchów epidemii SCP-020. Trwają dochodzenia mające na celu określenie źródła owych epidemii i możliwych środków zapobiegawczych.

Dodatek 020-01: Fragmenty z rejestratora audio-wideo Mobilnej Formacji Operacyjnej Eta-10 ("See No Evil") nagrywającego wczesny etap pozyskania SCP-020 w [ZMIENIONO].

T2-Dowódca: Drużyna Dwa wchodzi do czerwonego domu.
T2-KOM: Przyjąłem, UAV Jeden odczytuje pojedynczą sygnaturę cieplną.

T2-Dowódca: Drużyna Dwa w gotowości do… [WULGARYZMY]!
T2-2: Otwarcie drzwi!

W tym momencie w drzwiach pojawiła się kobieta z nożem kuchennym w ręce. Nagranie wideo pokazuje, że niemalże dwie trzecie jej twarzy pokryte były naroślą grzybiczą.

Kobieta: Och!… Witam, panowie. Chcielibyście odpocząć w środku?
T2-Dowódca: Na ziemię! Rzuć broń!
Kobieta: Nie bądź niedorzeczny! Chodźcie i… zostańcie chwilę…
T2-Dowódca: Zatrzymaj się, gdzie stoisz! Rzuć broń!
Kobieta: Chcemy.. po prostu mieć gości… proszę… wejdźcie…
T2-2: Rzuć [WULGARYZMY] broń!

Zakłada się, że w tym momencie zainfekowana zauważyła T2-4 z bronią gotową do spopielenia i zbliżyła się do członków drużyny z nożem.

Kobieta: [USUNIĘTO]
T2-Dowódca: Otworzyć ogień, otworzyć ogień!

Strzały, krzyki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported