SCP-023
ocena: +11+x
scp-023.png

SCP-023 trzymany w tymczasowej strefie przechowawczej podczas przełamania zabezpieczeń SCP-███

Identyfikator podmiotu: SCP-023

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-023 jest zabezpieczony w Jednostce Przechowawczej o wymiarach 5 [m] ×˙5 [m] × 5 [m]. SCP-023 zabezpieczony jest w miejscu skrzyżowania dwóch (2) szerokich na co najmniej trzy (3) metry korytarzy w Strefie ██. Spośród czterech (4) znajdujących się na końcu korytarzy drzwi tylko jedne są prawdziwe. Nad wszystkimi czterema (4) zamontowane zostały kamery bezpieczeństwa.

Oczodoły SCP-023 wypełnione są kulistymi, ebonitowymi wstawkami, które po rozkładzie muszą być wymieniane na nowe. Poziom rozkładu można określić na podstawie jasności "wypalanego" przez obiekt kształtu. Jeśli światłość przekroczy 12 kandeli, wstawki należy wymienić w ciągu dwunastu (12) godzin. Wstawki należy wymieniać indywidualnie i wyłącznie po zachodzie słońca. Konfrontującym zabrania się bezpośredniego kontaktu wzrokowego z oczodołami SCP-023.

Od czasu incydentu 023-27 wszystkie powierzchnie odbijające światło, w tym wyświetlacze, monitory i okulary, muszą znajdować się w odległości co najmniej 30 metrów od przechowalni podmiotu. Dotyczy to również monitorów wyświetlających obraz z kamer bezpieczeństwa. Do zasady tej stosować muszą się ochroniarze przebywający w punktach kontrolnych, na zewnątrz obu korytarzy.

Na czas nieokreślony zawieszono eksperymenty z udziałem SCP-023.

Opis: SCP-023 to duży, bezpłciowy, kudłaty pies (1,5 metra długości), posiadający czarne futro. Posiada jasne, pomarańczowo-czerwone oczy i wystające kły (zobacz raport z incydentu 023-26). Jeśli człowiek spojrzy SCP-023 w oczy, dokładnie rok po przerwaniu kontaktu wzrokowego czeka go lub członka jego rodziny śmierć. Badania mające na celu zbadanie schematu, według którego SCP-023 wybierałby ofiary, pozostają niekompletne z powodu zawieszenia wykonywania eksperymentów związanych z podmiotem. Zebrane dotychczas dane wskazują jednak, iż wraz ze wzrostem liczby członków najbliższej rodziny maleje szansa na poniesienie śmierci przez osobę nawiązującą kontakt wzrokowy z obiektem. W związku z tym można przypuszczać, że SCP-023 swoje ofiary wybiera w sposób losowy, choć nie wiadomo, czy wybór zostaje podjęty na początku, czy na końcu jednorocznego okresu. Próby zneutralizowania konfrontującego, który nawiązał kontakt wzrokowy z SCP-023, bądź jego najbliższej rodziny przed upływem wspomnianego okresu kończyły się [USUNIĘTO].

Choć zwłoki ofiar SCP-023 z zewnątrz wyglądały na nienaruszone, diagnostyki pośmiertne wykazały, iż ich wnętrze wypełniał gęsty popiół, obejmujący między innymi wszystkie narządy wewnętrzne oraz krwiobieg. Mięśnie, kości i mózg nosiły ślady wystawienia na działanie temperatur powyżej ██°C.

Jeśli SCP-023 nie zostanie zabezpieczony w miejscu co najmniej częściowo przypominającym wspomniane w Specjalnych Czynnościach Przechowawczych "skrzyżowanie", "obiekt przejdzie przez ściany" w poszukiwaniu dogodnej lokacji, podpalając wszystkie stojące mu na przeszkodzie przedmioty.

Fundacja zainteresowała się SCP-023 w chwili, gdy podmiot zaatakował kościół w ███████, gdzie właśnie odprawiano mszę. █ cywilów zginęło na miejscu, a [ZMIENIONO] po nawiązaniu kontaktu wzrokowego. Obiekt pozyskano, a wszystkim świadkom zaaplikowano preparat amnezyjny klasy B. Incydent zatuszowano jako podpalenie.

Dodatek 023-001
██.██.████ r. SCP-023 uciekł z przechowalni, przechodząc przez jej ściany (szczegóły w incydencie 023-01). Okazało się, że obiekt uciekł do miejsca skrzyżowania dwóch (2) korytarzy w innej części Strefy ██. Agent █████ odnotował, iż podmiot przypominał mu [ZMIENIONO]. Uaktualniono Specjalne Czynności Przechowawcze. Asystent naukowy ███████ otrzymał reprymendę za zaniedbanie.

Dodatek 023-002
Od czasu zabezpieczenia 10.12.██94 r., SCP-023 stał się przyczyną śmierci ███ członków personelu badawczego i ██ cywilów.

Dodatek 023-003
Rozpatrywany jest wniosek o nadanie obiektowi klasy Keter.

Dodatek 023-004:
Ze względu, że obydwie anomalie skupiają się na specyficznych rejonach geograficznych, posiadają niszczycielskie zdolności i aparycję psowatych, możliwe jest, że SCP-1111-1 mogą być wariantem tego samego fenomenu co zaobserwowany w SCP-023, bądź vice versa. Prowadzone jest śledztwo w sprawie pochodzenia obydwu anomalii. Ze względu na niemożność pochwycenia SCP-1111-1 w celach badawczych, śledztwo jest obecnie skupione na SCP-023.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported