SCP-023-CS
ocena: +3+x

SCP-023-CZ

SCP-023-CS

Identyfikator podmiotu: SCP-023-CS

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-023-CS jest przetrzymywana w standardowej komorze przechowawczej w Skrzydle Humanoidalnym Ośrodka 91. Obiektowi nie wolno używać swoich zdolności poza celami testowymi pod groźbą terminacji. Komora przechowawcza SCP-023-Ω-CS składa się z opancerzonej celi znajdującej się w podziemnej części Ośrodka 91, gdzie obiekt jest przetrzymywany do czasu, aż urośnie do ponad normalnych rozmiarów i konieczne będzie wystąpienie Wydarzenia Gamma-Petrklíč.

Co trzy miesiące SCP-023-CS ma prawo nawiązać kontakt z SCP-023-Ω-CS, aby mogło dojść do Wydarzenia Gamma-Petrklíč. W przypadku, gdyby do niego nie doszło, należy natychmiastowo poinformować o tym fakcie Dyrektora Ośrodka.

Opis: SCP-023-CS to kobieta europejskiego pochodzenia, identyfikująca się jako Simonne Varco. Posiada zdolności telekinetyczne, których siła ciągle rośnie. Jeśli od ostatniego Wydarzenia Gamma-Petrklíč upłynie dłuższy czas, zdolności obiektu osiągną punkt krytyczny, w którym terminacja obiektu przy użyciu konwencjonalnej broni palnej będzie niemożliwa.

SCP-023-Ω-CS to istota powiązana z SCP-023-CS zdolna do zmiany swojego kształtu, jednakże pozostająca przez większość czasu w formie amorficznego skupiska czarnej, nieodbijającej światła substancji lub postaci przypominającej różne dzikie zwierzęta również składających się z tego samego materiału. Wszelkie próby zbadania natury tego materiału nie przyniosły żadnych rezultatów, włączając w to analizę składu chemicznego, testy wytrzymałościowe czy reakcję z innymi substancjami. Istota ta nie jest uważana za świadomą.

Podobnie jak w przypadku SCP-023-CS, siła, jak i objętość SCP-023-Ω-CS będzie rosła wraz z upływem czasu od ostatniego Wydarzenia Gamma-Petrklíč. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób SCP-023-Ω-CS jest w stanie wiedzieć, gdzie znajduje się SCP-023-CS, ale eksperymenty przeprowadzone na obu obiektach wykazały, że niezależnie od prób ukrycia informacji o lokalizacji drugiego obiektu, oba zawsze będą wiedziały, gdzie znajduje się drugi i jeśli tylko będzie to możliwe, będą próbowały go znaleźć i zniszczyć.

Wydarzenia Gamma-Petrklíč odnosi się do wydarzenia, podczas którego SCP-023-CS umrze. Jeśli takie zdarzenie nastąpi i podmiot zginie, niezależnie od sposobu śmierci, SCP-023-Ω-CS wejdzie w stan nieaktywny i straci całą uzyskaną dotąd objętość. Po upływie okresu około jednego tygodnia SCP-023-CS ponownie wróci do życia. Od 2007 roku, kiedy to Fundacja po raz pierwszy dowiedziała się o istnieniu SCP-023-CS, doszło już do czterdziestu ośmiu Wydarzeń Gamma-Petrklíč.

Dodatek 023-CS.001: Przesłuchanie z 12 kwietnia 2007 r.

Dodatek 023-CS.002: Sprawozdanie Dr Vávry

Dodatek 023-CS.003: Przesłuchanie z 5 czerwca 2007 r.

Dodatek 023-CS.004: Incydent z 5 czerwca 2007 r.

Dodatek 023-CS.005: Przesłuchanie z 12 czerwca 2007 r.

Obecnie oczekuje się dalszego rozwoju wydarzeń.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported