SCP-026
ocena: +13+x

Identyfikator podmiotu: SCP-026

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-026 należy dokładnie zamknąć i zabić deskami, kiedy nie prowadzi się badań. Ustawiono alarmy, które zostaną aktywowane i powiadomią Fundację w razie zajścia prób dostania się do podmiotu przez osoby nieautoryzowane.

Opis: SCP-026 to trzypiętrowy budynek szkoły publicznej, wybudowanej w roku ████. Obiekt składa się z dwóch skrzydeł połączonych z centralnym holem. Budynek został przeznaczony do rozbiórki w roku ████, kiedy odkryto, że rzeczywisty układ budynku nie odpowiada jego planom budowy (szczegóły w logu przesłuchań 026-01). Fundacja dowiedziała się o obiekcie po wpłynięciu raportów o kilku zaginionych w jego okolicy osobach.

Budynek wykazuje anomalie przestrzenne. Jego wnętrze jest zdecydowanie większe, niż pozwalałoby na to zewnętrze. Korytarze mają zmienną długość, a liczba stopni przy pokonywaniu schodów w górę i w dół jest różna. Liczba pomieszczeń przylegających do korytarza zmienia się za każdym razem, gdy jest liczona. Próby dotarcia do końca korytarzy spełzają na niczym. Próby wejścia drzwiami przeciwpożarowymi znajdującymi się na końcu skrzydeł prowadzą do drzwi znajdujących się mniej więcej na środku korytarzy.

EDYCJA: Szczegóły w nocie 026-A.

Wewnątrz, na ścianach, znajdują się liczne graffiti. Większość wygląda na bazgraninę (imiona, rysunki, nazwy gangów). Graffiti jednak znika i ponownie pojawia się w różnych miejscach. Napisy na tablicach zachowują się podobnie. Wśród zagadnień pojawiających się na tablicach przeważają treści szkolne (matematyka, literatura, biologia, etc.), pojawiają się jednak też bardziej nietypowe tematy jak stany kwantowe, ████████ czy eugenika. Jeden z badających raportował, że na tablicy pojawił się dokładny opis SCP-███, ale zdjęcia pokazują jedynie pustą tablicę. (Prosimy zapoznać się z notą 026-B) Zdanie "dzieci śpiewały" pojawiało się w różnych miejscach budynku, ale nie udało się ustalić jego znaczenia.

W budynku znaleziono znaczną liczbę nieprzytomnych osób, w większości w wieku szkolnym (od 12 do 18 lat). Ich ubiór był zgodny z regulaminem szkoły, z około ████ roku. Część z nich została zidentyfikowana jako byli uczniowie lub pracownicy szkoły, uznani za zaginionych po zamknięciu placówki (w jednym przypadku — ponad dziesięć lat po jej zamknięciu). Na razie nie wiadomo, w jaki sposób trafili do SCP-026. (Prosimy zapoznać się z notą 026-C)
Wszystkie próby obudzenia ich wewnątrz budynku były bezskuteczne. Po wyniesieniu odnalezionych poza obręb SCP-026 ci nagle się obudzą, przez chwilę są zdezorientowani, a następnie umierają z powodu odwodnienia i rozkładu ciała. Nie udało się pozyskać od nich żadnych przydatnych informacji.
Brak możliwości wybudzenia podmiotów dotyczy także tych, którzy usną na obszarze SCP-026, jednakże gwałtowna dehydratacja zdaje się dotyczyć jedynie tych, którzy zostaną znalezieni na terenach szkoły. Prosimy o zapoznanie się z raportem z incydentu 026-12.

Nota 026-A: Eksploracja przy użyciu robotów i transmisji obrazu wykazała, że anomalie spowodowane są zmianami w percepcji obserwujących, a nie rzeczywistą transfiguracją przestrzenną. Dalsza eksploracja wykazała jednak, że niektóre z anomalii związanych z przestrzenią są faktyczne.

AKTUALIZACJA: Dalsze eksploracje wykazały obecność zjawisk czasoprzestrzennych. Więcej informacji znajduje się w logach eksploracji.

Nota 026-B: Zawartość notesów, książek i kartek papieru znika, by pojawić się w różnych miejscach SCP-026. Pojawiają się nowe treści, w większości z graffiti lub z podręczników. Należy zachować ostrożność i nie przynosić dokumentów na teren SCP-026.

Nota 026-C: Część personelu klasy D wystawionego na działanie SCP-026 znikała z placówek Fundacji, by pojawić się wewnątrz budynku. Zgłaszali oni sny podobne do tych opisywanych przez agenta Malek.

AKTUALIZACJA: Szczegóły w logu przesłuchań 026-08.

Raport z incydentu 026-12
Podczas rutynowego sprawdzania SCP-026, agent Malek został znaleziony nieprzytomny w głównym holu przez swojego partnera, agenta Jonesa. Początkowe próby obudzenia go były nieskuteczne, więc postanowiono przewieźć go do Strefy ██. Po opuszczeniu terenu budynku SCP-026 nagle się obudził. Zapytany, wyjawił, że miał sen dotyczący klasy lekcyjnej. Sen ten okazał się dotykać wszystkich, którzy zasnęli na obszarze SCP-026.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported