SCP-028
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-028

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nie wymaga się specjalnych środków do zabezpieczania obiektu, jako że ten nie wykazał jeszcze możliwości zmiany rozmiaru ani pozycji, jednakże dostęp musi pozostać ograniczony. Obecnie SCP-028 zabezpieczony jest na miejscu (Ośrodek █), ponieważ nie istnieje żaden znany sposób jego przemieszczenia. SCP-028 zamknięty jest w betonowym pokoju o wymiarach sześć (6) na sześć (6) na trzy (3) metrów (dwadzieścia (20) na dwadzieścia (20) na dziesięć (10) stóp), do którego prowadzą pojedyncze drzwi, na zewnątrz których przebywa dwóch (2) uzbrojonych strażników. Jedynie autoryzowani pracownicy mogą dokonywać konfrontacji z SCP-028, przy czym muszą to robić z daleko idącą ostrożnością. Podczas gdy SCP-028 sam w sobie nie jest niebezpieczny, jego oddziaływanie może wpływać destrukcyjnie na osoby nieprzygotowane. (Szczegóły w dokumencie EL-028-1125).

Opis: SCP-028 znajduje się w opuszczonym składowisku kopalni miedzi, w północnym Michigan. SCP-028 nie manifestuje się w sposób umożliwiający wykrycie jego obecności fizycznej, aczkolwiek oddziaływanie obiektu zachodzi w obrębie 2,1 m3 wokół tego, co jest powszechnie uważane za "środek" SCP-028. Żadne formy skanowania ani testowania na obszarze SCP-028 nie wykazały nieprawidłowych odczytów. Dodawanie, usuwanie obiektów ani próby usunięcia brudu z SCP-028 nie mają wpływu na zmianę rozmiaru ani kształtu podmiotu.

Osoby "wchodzące" do SCP-028 w ciągu trzech do sześciu sekund gwałtownie zyskują całkowitą wiedzę na dany temat. Owa wiedza jest, jak dotąd, całkowicie losowa w użyteczności i w jej rozmiarze, a ponadto czasem pozostaje niezauważona przez dłuższy czas. Bardziej szczegółowa wiedza ma zwykle silniejszy wpływ, w niektórych przypadkach [USUNIĘTO: szczegóły w EL-028-1125]. Oddziaływanie obiektu można stymulować poprzez wychodzenie i ponowne wchodzenie do SCP-028, ale działanie takie powoduje często coraz silniejszą migrenę oraz zawroty głowy po dwóch wejściach.

SCP-028 stał się przedmiotem zainteresowania Fundacji po badaniach przeprowadzonych na lokalnym górniku, który przedstawił projekt reaktora zimnej fuzji w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych. Pan ███ poinformował, że "pomysł po prostu spadł na mnie jak grom z jasnego nieba!". Wiadomości o wynalazku zostały stłumione i zablokowane po odkryciu SCP-028, a projekt reaktora wykorzystano w trakcie zabezpieczania SCP-1995. Późniejsze badania nad SCP-028 przyniosły mieszane rezultaty.

Dokument #EL-028-1114: Częściowe informacje z dziennika, 05.01.████ r. (Uwaga: wszelkie informacje są wyczerpujące, doskonałe oraz fotograficznej jakości).

  • Każdy wpis w książce telefonicznej z Nowego Jorku, z 1998 roku;
  • Jak przeprojektować silnik spalinowy do pracy na ludzkiej krwi, używając tylko wcześniejszych części. (Uwaga: Pełna przebudowa trwa cztery godziny, a silnik pracuje z wyższą wydajnością niż na benzynie);
  • Rozmieszczenie przycisków na Buicku Lesabre;
  • Właściwa metoda opieki nad molową kolonią szczurów;
  • Pochodzenie i historia dwunastu obiektów SCP. (Uwaga: główny [USUNIĘTO]);
  • Historia londyńskiej rodziny Blackthorn;
  • Struktura geologiczna pod Grenlandią, w tym kilka nieznanych jaskiń i [USUNIĘTO].

Dokument # EL-028-1125: Log.

E-112: D-1182 wszedł do SCP-028. Zaczął krzyczeć i położył się w pozycji embrionalnej, wykazując oznaki wystawienia na niebezpieczeństwo. Nie reagował na przesłuchiwanie ani inne rodzaje stymulacji, które aplikowano przez kilka dni. Popadł w katatonię wkrótce potem, stwierdzając, że "to nie jest życie".

E-127: Agent ███████ został przypadkowo wystawiony na oddziaływanie SCP-028. Agent wykazał oznaki nagłego zdziwienia i zdumienia. Gdy był przesłuchiwany, poprosił o "pozwolenie na zebranie myśli". Po kilku sekundach agent się zaśmiał, potrząsnął głową i wyjął z kabury swój pistolet służbowy, po czym zeń wystrzelił, raniąc dr. ████ oraz zabijając agentów ████████ i █████. Następnie został pojmany. Przesłuchanie po incydencie wykazało, że Agent ███████ posiadał znaczną wiedzę o sklasyfikowanych materiałach Fundacji, w tym kilku obiektach SCP, do których nie miał wcześniej dostępu, włączając SCP-2669.

Personel Fundacji wchodzący na teren działania SCP-028 musi zostać podobnie zatrzymany.

Dokument # EL-028-1128: Log.

Eksperyment-189: Osobnik D-9843 został wystawiony na oddziaływanie SCP-028. 19.03.████ r., o godz. 11:46.

Badanie wykazało zaburzenia oddechowe osobnika. 19.03.████ r., o godz. 13:37.

Podczas przesłuchania ujawnił, że nauczył się przetwarzać wytwarzane przez siebie powietrze z dwutlenkiem węgla wewnątrz swego ciała. 19.03.████ r., o godz. 17:21.

Wielokrotne próby nauczenia umiejętności innych pracowników klasy D nie przyniosły rezultatów. 24.03.████ r., o godz. 12:11.

Tester uśmiercony. 18.07.████ r., o godz. 15:03.

Diagnostyka pośmiertna nie wykazuje żadnych anormalnych formacji narządów. 18.07.████ r., o godz. 18:37.

Notatki badawcze dr. ████████ █████: Poważnie, jak, do cholery, on to zrobił?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported