SCP-032
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-032

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-032 musi być przechowywany w automatycznej jednostce przechowawczej 535/15. Możliwość wejścia z kontakt bezpośredni z SCP-032 jest ograniczona do badań. Przesłuchania, o ile konieczne, należy przeprowadzać za pośrednictwem zdalnej tablicy komunikacyjnej jednostki. Podczas gdy obecność SCP-032 nie jest bezpośrednio niebezpieczna względem ludzkiego ciała, wystawienie na jej oddziaływanie powinno być ograniczone do okresów dwunastogodzinnych lub krótszych celem przeciwdziałania jego negatywnemu wpływowi na wartościowe mikroorganizmy. SCP-032 nie może zostać wystawiony na oddziaływanie żadnego materiału biologicznego, na który nie wpłynął człowiek; nacisk kładzie się na istoty niebędące ludźmi. Pełna lista klasyfikacji znajduje się w dokumencie 032-RCL. SCP-032 nie wymaga ani nie wnosi o nic, co mogłoby mu zapewnić komfort.

Opis: SCP-032 to ludzka atrapa typu F (niedokładne odwzorowanie zewnętrzne, wewnętrznie niezgodny), nieznanego autorstwa. Obiekt składa się z zewnętrznej powłoki kolorowego silikonu (grubości 5,5 [mm]) i różnych plastikowych włókien polimerowych, co składa się na wizerunek kobiety rasy kaukaskiej przed trzydziestym rokiem życia. Wnętrze SCP-032 składa się w całości z płynnego oleju rafinowanego; brakuje wszelkiej struktury kostnej i mięśniowej. Pomimo tego SCP-032 jest w stanie się poruszać i mówić. SCP-032 potrafi także z dala przypominać człowieka, podczas gdy zbliżywszy się do obiektu, obserwator zacznie mieć na ten temat wątpliwości, co w większości przekłada się na poczucie silnego dyskomfortu. Uznano, że ten efekt jest nieanomalny. Pomimo posiadania zdolności rozumowania, SCP-032 twierdzi, że rozumny nie jest, a stanowi wyłącznie narzędzie w rękach swoich twórców. Fundacja nie zdołała jeszcze tej tezy zweryfikować.

SCP-032 oddziałuje skrajnie negatywnie względem każdej istoty biologicznej w jego pobliżu, która nie została stworzona przez człowieka, na którą człowiek nie wpłynął celowo ani nie zmodyfikował oraz która nie jest w podobny sposób związana z ludzkością. Podczas gdy dokładna natura tego wpływu jest zmienna, obecność SCP-032 wywołuje zawsze nienaprawialne i ciężkie szkody względem zdolności żyjącego organizmu do wymiany i używania energii: dzika flora traci zdolność do fotosyntezy i innych sposobów produkowania oraz konsumowania energii; fauna nie może korzystać z układu oddechowego ani pokarmowego etc. . Efekt ten dotyka także mikroorganizmów, aczkolwiek wyraźnie skupia się na uszkodzeniu ich układów rozrodczych. Wysunięto hipotezę, iż związek symbiotyczny pomiędzy niektórymi mikroorganizmami i ludźmi jest powodem tej nietypowości.

SCP-032 został odkryty na progu drzwi wewnętrznego kompleksu Ośrodka ██, w pobliżu ██████████, w Słowacji. Po zatrzymaniu przez strażników SCP-032 opisał swoje efekty anomalne i stwierdził, że przyszedł, by zostać zamkniętym. Materiał z monitoringu nie wskazuje czasu przybycia obiektu i nadal nie wiadomo, w jaki sposób SCP-032 wiedział o i znalazł się w Ośrodku ██ niezauważony. Po zapytaniu o powód poszukiwania przezeń zamknięcia w Fundacji SCP-032 odparł, że przyszedł na polecenie swoich twórców, poszukując "nieokreślonego w czasie przechowywania, dopóki nie zostanie odzyskany".

Dodatek:
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported