SCP-033
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-033

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Kiedy nie przeprowadza się na nim aktywnych eksperymentów bądź obserwacji, SCP-033 powinien być zapisany na papierze mającym nieregularne krawędzie i będącym tworem ręcznym: papirusem, płótnem lub welinem. Żadne wymiary produktu papierowego nie powinny być równoległe, równe ani równokątne (033- Wymiary bezpieczne). Produkt papierowy zawierający SCP-033 powinien być zamknięty w szafie bez zamka szyfrowego, w magazynie przechowawczym znajdującym się więcej niż 30 metrów od najbliższych urządzeń komputerowych i nagrywających. Logi wydawania i oddawania podmiotu powinny być tworzone również powyżej ww. dystansu; niniejsze środki mają zapobiegać oddziaływaniu obiektu na produkty papierowy oraz urządzenia elektroniczne.

Podczas badań obiekt może zostać skopiowany przez pracownika klasy D na białą tablicę lub tablicę do pisania kredą, zgodnie z wytycznymi dokumentu 033- Wymiary bezpieczne. Po przeniesieniu podmiotu na ww. materiał produkt papierowy, który wcześnie zawierał obiekt, powinien zostać spopielony. Badania oraz obserwacje powinny przebiegać w zabezpieczonym pokoju konferencyjnym, w odległości co najmniej 30 metrów od urządzeń komputerowych oraz nagraniowych, przez maksymalnie 2560 sekund na sesję. Wszelkie notatki powinny zostać naniesione na jeden z materiałów wymienionych w dokumencie 033- Materiały bezpieczne. W żadnym razie nie może dojść do wyniesienia notatek dotyczących SCP-033 poza placówkę przechowawczą ani do transferu do urządzenia komputerowego lub nagrywającego.

Dokładnie w sekundzie 2000 oglądania obiektu badanie musi zostać wstrzymane, a SCP-033 przeniesiony na nowy produkt papierowy, zgodny z 033- Materiały bezpieczne. Następnie podmiot musi zostać ponownie umieszczony w przechowalni przez pracownika klasy D. Tablica, która mogła zostać użyta podczas badania, musi zostać spopielona od razu po transferze, bez względu na to, czy SCP-033 opuścił ją naturalnie po 2560 sekundach, czy nie.

Niewiadomą jest, czy 033- Procedury bezpieczne wstrzymują, czy jedynie opóźniają szkodliwe oddziaływanie SCP-033. Zakłada się, iż nieregularne granice produktu papierowego oraz fakt wykonania go ręcznie przez matematycznie nieprzewidywalne osoby w pewien sposób zakłócają logiczność pozwalającą SCP-033 funkcjonować.

Opis: SCP-033 wygląda na skomplikowane połączenie symboli matematycznych, poczynając od znaków rozpoznawanych przez większość osób, do tych identyfikowalnych jedynie przez wysokiej klasy matematyków. "Suma" symboli jest równa wcześniej nieznanej całkowitej (oznaczonej jako "Pierwsza Theta" przez prof. █████████), której średnia wartość oscyluje pomiędzy █ a █.

Wszelkie kalkulacje matematyczne naszych czasów są wykonywane bez znajomości ani użycia SCP-033. Wprowadzenie obiektu do jakiegokolwiek systemu zorganizowanego, w którym przedtem nie było tego obiektu, doprowadzi do uszkodzenia całości numerycznej systemu, a w końcu do zniszczenia spojenia strukturalnego. Zjawisko to dotyczy również transferów SCP-033 na wszelkie powierzchnie papierowe (papier zwyczajny, welinowy, papirus czy płótno), które nie są wymiarowana wedle wytycznych 033- Wymiary bezpieczne, lub na urządzenia komputerowe albo nagraniowe. W ciągu 2560 sekund SCP-033 sprawi, że system stanie się nieczytelny. W dodatku wykazano, iż SCP-033 jest w stanie "przejść" z materiału bezpiecznego na materiał zwyczajny lub elektroniczny, który następnie zostaje zdestabilizowany w ciągu jednego (1) przebiegu (Raport z incydentu 033-D); niniejszym ustalono, iż bezpieczna odległość obiektu od niebezpiecznych powierzchni wynosi 30 metrów.

Jak dotąd nie stworzono specyfikacji elektronicznej przechowalni obiektu. Poświęcono █ z ██ operacyjnych projektów naukowych skupionych na SCP-033 na znalezienie metody elektronicznego przechowywania podmiotu. ██ operacyjnych projektów naukowych poświęcono aplikacji SCP-033 w roli czynnika neutralizującego potencjalnie niebezpieczne, skupione na maszynowej logice obiekty SCP. Komentarz prof. █████████, rekomendowany dla pracowników niebędących matematykami, znajduje się w dokumencie 033-A. Zjawiska opisane zostały w dokumencie 033-Q.

Dokument 033-A: Sprawozdanie prof. █████████ po pierwszej obserwacji.

[Transkrypt edytowany dla czytelności] ]

Prof. █████████: Każde dziecko wie, że 2 dodać 2 daje 4. Solidna matematyczna pewność numerycznego porządku i wartości jest podstawą ku korzystaniu z systemów opartych na logice. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż po liczbie 2 stoi liczba 3, a po 3 — 4. Obiekt udowodnił, że gdzieś pomiędzy tymi cyframi znajduje się inna — zagubiona. Wyobraź sobie, że cała nasza technologia bazuje na teorii, która mówi, iż po 4 stoi 6. Zwyczajnie nie wiedzielibyśmy, nie pojmowalibyśmy możliwości istnienia 5. Dokładnie to udowodnił nam ten obiekt. Zgubiliśmy numer.

Prof. █████████: Nie wiem, dlaczego ręcznie wykonany papier welinowy najlepiej się tutaj sprawuje. Przypuszczam jednak, iż produkt ten eliminuje prawdopodobieństwo matematyczne na dwa sposoby. Pierwszy: nieregularność wykończenia dzieła, która jest normalnym rezultatem ludzkiego błędu, pozwala na pozbycie się wszelkich śladów po regularności, którą wręcz przesycone są maszynowo produkowane rzeczy. Drugi: nieregularne krawędzie wydają się w jakiś sposób dezorientować podmiot, tak jakby jego oddziaływanie stanęło w miejscu, kiedy ten szuka wzorów, które po identyfikacji mogłyby posłużyć mu jako "klapa bezpieczeństwa". Powiem ci jedno: bez względu na to, co właśnie przeczytałeś, nie wydaje mi się, że obiekt powinien przebywać na danym materiale dłużej niż kilka dni — w końcu na pewno odnajdzie jakiś wzór.

Prof. █████████: Nie wydaje mi się, że podmiot cokolwiek "niszczy". Jestem zdania, iż obiekt próbuje zintegrować się z danym systemem, a ten nie jest w stanie tego wytrzymać. Można by wizualizować problem jako próbę wsunięcia książki na regał, na którym nie ma miejsca — z młotkiem zapewne się uda, ale przez to podniszczymy resztę książek i samą półkę. Jeżeli obiekt dostanie się do Internetu, prawdopodobnie cały system IT zawaliłby się w kilka godzin.

Dokument 033-Q: Rezultaty testu 033-Delta 5.

SCP-033 zapisany został na pojedynczym arkuszu standardowej, maszynowo wykonanej kartki białego papieru o wymiarach 8,5 × 11 (zwanej dalej X1). Drugi, identyczny arkusz papieru (zwany dalej X2) umieszczono 30 centymetrów od X1.

80 sekund: Symbole zgodne z zawartością SCP-033 zaczynają pojawiać się na X2. X1 pozostaje bez zmian.

160 sekund: Cała zawartość wzoru SCP-033 pojawia się na powierzchni X2. X1 pozostaje bez zmian.

320 sekund: X1 oraz X2 sprawiają wrażenie przemoczonych. Symbole są nadal widoczne.

640 sekund: X1 ciężko już uznać za jeden (1) fragment; (najprawdopodobniej) woda i pięć (5) papkowatych substancji nadal wymiaruje płaszczyznę do rozmiaru 8,5 × 11 cali. Symbole stały się nieczytelne. X2 nadal wydaje się mokry; symbole widoczne.

1280 sekund: X1 jest już zupełnie niewidoczny. Przemoczone fragmenty najprawdopodobniej wyparowały; papkowata substancja najprawdopodobniej wysublimowała. X2 ciężko już uznać za jeden (1) fragment, (najprawdopodobniej) woda i pięć (5) papkowatych substancji nadal wymiaruje płaszczyznę do rozmiaru 8,5 × 11 cali. Symbole stały się nieczytelne.

2560 sekund: X2 jest już zupełnie niewidoczne. Przemoczone fragmenty najprawdopodobniej wyparowały; papkowata substancja najprawdopodobniej wysublimowała.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported