SCP-034
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-034

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-034 przechowywany jest w zabezpieczonym pokoju, dostępnym wyłącznie dla pracowników z upoważnieniem poziomu czwartego. Podmiot zabezpieczony jest w gablocie, która znajduje się pod całodobowym monitoringiem wideo. Kiedy obiekt znajduje się poza laboratorium, pokrowiec ochronny nie może pod żadnym pozorem zostać z niego zdjęty. Każdy, kto wejdzie w kontakt z SCP-034, zostanie zamknięty na 24 godziny, podczas których poddany będzie obserwacji. Zamknięcie osoby zakończy się z momentem jej pozytywnej identyfikacji.

Opis: SCP-034 to prymitywny nóż, wykonany z czystego obsydianu. Testy wykazały, iż artefakt został wykonany około 1000 lat temu. Pomimo prymitywnego sposobu wykonania narzędzia i jego wieku, jest ono nadal bardzo ostre; obiekt nie wymaga stosowania żadnych zabiegów konserwacyjnych. Hipotezy powstałe po analizach ekspertów wskazują, że obiekt może pochodzić z Ameryki Południowej i że był używany w rytuałach rdzennych mieszkańców tych ziem. Sprawozdania hiszpańskich konkwistadorów, którzy eksplorowali region █████████, popierają owe hipotezy. Opisywali oni szczegółowe skórowanie, które wykonywane były przez kapłanów █████ przy użyciu takich noży. Skóry zabitych nosili jako ofiarę dla swoich bogów.

SCP-034 posiada właściwość umożliwiającą niosącemu obiekt przybrać postać innego człowieka. Jeżeli przedmiot zostanie wykorzystany do wycięcia kawałka ciała innego człowieka, a ten kawałek zostanie przyłożony do skóry innego, osoba ta przyjmie nie tylko postać pierwszego, ale i wszystkie elementy jego wyglądu fizycznego. Testy wykazały, iż najmniejsza ilość skóry, jakiej potrzeba do transformacji to jeden (1) centymetr kwadratowy. Jednakże testy wskazały również, iż czas transformacji jest wprost proporcjonalny do ilości użytego ciała. Obliczono, iż 1 [cm2] skóry, wystarcza na 1 [h] zmiany wyglądu. Po upływie czasu działania danej ilości ciała, wygląd drugiej osoby powróci do oryginalnej formy.

Analiza właściwości SCP-034 wykazała, iż metoda upodobnienia do innej osoby jest niemalże idealna pod względem technicznym. Wygląd fizyczny to tylko część transformacji; atrybuty fizyczne, takie jak: wzrost, waga, masa mięśniowa, grubość kości, stan włosów, stan zmysłu widzenia, siła, kwestie natury medycznej czy nawet DNA również ulegają transformacji. Osoby pod wpływem tej właściwości zachowują swoją osobowość oraz pamięć. Pomimo niemalże natychmiastowej transformacji, testerzy opisują doświadczanie podczas niej ekstremalnie silnego bólu. Testerzy pod wpływem większych zmian fizycznych mogą zacząć cierpieć problemy psychiczne. Efekty uboczne są szczególnie natężone, jeżeli przedmiot doświadczalny zmieni swój wygląd na wygląd osoby o płci przeciwnej lub której wygląd zbytnio różni się od fizyczności testera.

Jednakże, do poprawnego funkcjonowania, jednostki doświadczalne, od których pobrano kawałki ciała, muszą być biologicznie żywe, by zmiana mogła zajść. Jeżeli osoba, od której pobrano kawałek ciała na transformację, umrze podczas trwania przemiany, ta natychmiast się zakończy. Więcej szczegółów zawarto w raporcie laboratoryjnym 034A. Ponadto obiekt prawdopodobnie jest w stanie oddziaływać jedynie na jednostki ludzkie; eksperymenty międzygatunkowe kończyły się [USUNIĘTO].

SCP-034 wszedł w posiadanie Fundacji, kiedy impostor podający się za dr ███████ dokonał próby infiltracji Ośrodka ██. Impostor został ujęty po zidentyfikowaniu prawdziwej dr ███████, która uwiązana była w jego domu; na jej prawej ręce brakowało dużego płata skóry. Pozostałe szczegóły opisane zostały w raporcie z przesłuchania 2211.

Raport laboratoryjny 034A: Zdecydowaliśmy się przedsięwziąć kilka scenariuszy radzenia sobie z ograniczeniami właściwości SCP-034.

*Test 1: Pobrano tkankę ze zwłok denata. Tkankę zaaplikowano na testera D-452. Brak efektów.

*Test 2: Pobrano tkankę z D-532. Tkankę zaaplikowano na testera D-452. D-452 poprawnie przybrał postać D-532. Po terminacji D-532 D-452 natychmiast powrócił do swojej oryginalnej formy.

*Test 3: Pobrano tkankę z ciała żywej osoby z martwym mózgiem. Tkankę zaaplikowano na testera D-452. D-452 poprawnie przybrał postać ww. osoby i poprawnie wygląd ten utrzymał.

*Test 4: Pobrano tkankę od śmiertelnie chorej osoby. Tkankę zaaplikowano na testera D-452. D-452 poprawnie przybrał postać ww. osoby, jak i jej jednostkę chorobową. Obie osoby umarły w tym samym czasie. Po śmierci ciało D-452 wróciło do swojej oryginalnej formy.

*Test 5: [USUNIĘTO]

Raport 2211 po przesłuchaniu:

Zgodnie ze standardem procedur operacyjnych, na początku próbowaliśmy przesłuchać więźnia metodą pozbawioną przemocy i naruszeń ciała. Jednakże ta okazała się nieskuteczna, wobec czego zastosowaliśmy konwencjonalne techniki przesłuchiwania. Pomimo odniesienia szczątkowego sukcesu, zadecydowaliśmy, iż koniecznym będzie użycie SCP-███, SCP-███, SCP-███ oraz SCP-███. Dowiedzieliśmy się następujących rzeczy:

*Więzień posiadał obszerną wiedzę na temat działalności Fundacji i jej projektów.
*Więzień posiadał obszerną wiedzę na temat innych grup podobnych do Fundacji, które związane były lub są z SCP.
*Więzień nie działał z polecenia rządu.
*Więzień pozyskał SCP-034 i powiązane z obiektem instrukcje od nieznanej osoby.
*Więzień otrzymał szczegółowe instrukcje, by zinfiltrować Ośrodek ██ i utrzymać tę pozycję, aż do momentu otrzymania kolejnych poleceń.
*Więzień posiadał wystarczająco dużo próbek dr ██████, by pozostać w Ośrodku ██ przez ██ dni.

Niestety więzień nie przeżył przesłuchania — agent ██████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported