SCP-035
ocena: +36+x
scp--035--002-new.gif

Przedstawienie SCP-035 bez jego wydzieliny

Identyfikator podmiotu: SCP-035

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-035 zamknięty jest w hermetycznej, szklanej gablocie o ściankach minimalnej grubości 10 [cm] (4 cale). Gablotka zawsze zamknięta jest w stalowym, żelaznym pomieszczeniu z osłoną ołowianą. Drzwi zawsze muszą być zamknięte potrójnym zamkiem, poza sytuacjami, kiedy personel wchodzi do środka lub stamtąd wychodzi. Pomieszczenia nie może strzec mniej niż dwóch (2) uzbrojonych strażników. Strażnicy pod żadnym pozorem nie mogą wejść do przechowalni. W placówce zawsze znajdować musi się doświadczony psycholog. Naukowcom nie wolno dotknąć SCP-035. Co 2 tygodnie obiekt musi zostać przeniesiony do nowej gabloty o ww. właściwościach technicznych. Poprzednią gablotę należy zniszczyć poprzez użycie SCP-101, który nie reaguje na właściwości niniejszego obiektu. Każdy, kto wejdzie w kontakt z SCP-035, podczas gdy obiekt posiada "gospodarza", musi jak najszybciej przejść ewaluację psychologiczną.

Opis: SCP-035 wygląda jak biała, porcelanowa maska używana w komediach, jednakże niekiedy jej grymas zmienia się na typowo tragediowy. W takim przypadku wszelkie uchwycenia wizualne obiektu również się zmienią, by móc poprawnie odzwierciedlać aktualny wygląd obiektu.

Z otworów na oczy oraz usta stale kapie wyjątkowo żrąca, kleista substancja. Materiał, który wejdzie z nią w kontakt, powoli będzie ulegał gniciu, którego czas zależy od rodzaju materiału. Gnicie zakończy się zdegenerowaniem materiału do stanu tejże substancji. Najwolniej na właściwości płynu reaguje szkło — dlatego stanowi ono częściowy materiał budulcowy gabloty przechowawczej. Organizmy żywe, które wejdą w kontakt z substancją, zareagują w identyczny sposób i niemożliwe będzie ich odzyskanie. Substancja jest widoczna tylko z przodu maski; nie wychodzi ona ani nie widać jej z tyłu. Nie znane jest pochodzenia wydzieliny.

Osoby przebywające w odległości 1,5- 2 [m] (5- 6 stóp) od obiektu lub będące z nim w kontakcie wzrokowym doświadczą silnej potrzeby założenia maski. Kiedy podmiot zostaje nałożony na ludzką twarz, alternatywny wzór emisji fal mózgowych, pochodzący z obiektu, nachodzi na wzór osoby, która założyła maskę. Po pewnym czasie dojdzie do śmierci mózgowej nosiciela. Jego ciało jednakże stwierdzi, iż posiada świadomość SCP-035. Ciała "denatów" gniją w nadzwyczaj szybkim tempie, aż do osiągnięcia stanu niemalże zmumifikowanego. Warto zauważyć, iż podmiot zademonstrował zdolność do kontroli gnijącego ciała, nawet jeżeli owo rozłożyło się już do stanu uniemożliwiającego ruch mechaniczny. Maska nie wywiera żadnych efektów po założeniu na twarz zwierzęcia.

Rozmowy z SCP-035 okazały się produktywne. Naukowcy dowiedzieli się wielu rzeczy na temat innych podmiotów oraz historii w aspekcie ogólnym — obiekt twierdzi, że był świadkiem wielu ważnych zdarzeń. SCP-035 jest wysoce inteligentny i charyzmatyczny, a do rozmówców zwraca się tonem miłym i pochlebnym. Podmiot zdał 99 procent wszystkich testów na inteligencję i uzdolnienia; byt prawdopodobnie posiada pamięć fotograficzną.

Jednakże analizy psychologiczne wykazały, iż podmiot posiada wybitne zdolności manipulacyjne; obiekt może wywołać nagłe zmiany nastroju osoby, z którą rozmawia. SCP-035 ma skłonności sadystyczne: niektóre osoby nakłania do popełnienia samobójstwa, a inne swoimi zdolnościami językowymi zmienia w bezmyślnych służących. Podmiot stwierdził, iż posiada dogłębną wiedzę na temat działania ludzkiego umysłu, i wywnioskował, że jest w stanie zmienić poglądy każdej osoby — po pewnym czasie.

Uwaga: SCP-035 został znaleziony w zamkniętej krypcie, w opuszczonym, weneckim domu, w roku 18██.

Dodatek 035-1: SCP-035 jest w stanie przejąć każde ciało, które ma humanoidalny kształt, m.in. manekiny, zwłoki i statuy. Podmiot jest w stanie poruszać się wszystkimi humanoidalnymi środkami, co oznacza brak konieczności wystawiania żywych testerów na oddziaływanie obiektu. Rozkład dotyczy, oczywiście, wszystkiego, co założy obiekt.

Dodatek 035-2: SCP-035 dokonał próby ucieczki po przekonaniu kilku członków personelu do pomocy w realizacji jego planu. Działanie nie doszło do skutku. Wszyscy pracownicy, którzy weszli w kontakt z podmiotem, zostali zneutralizowani; przyszli pracownicy, którzy zostaną przydzieleni do obiektu, zostaną najpierw poddani badaniom psychiatrycznym.

Dodatek 035-3: Stwierdzono, iż SCP-035 potrafi komunikować się telepatycznie, bez względu na to, czy kontroluje dane ciało, czy nie. Podmiot potrafi przeszukiwać podświadomość człowieka i wykorzystywać znalezione informacji do własnych celów. Podczas wybierania testerów, którzy mają wejść w kontakt z SCP-035, należy zachować daleko idącą ostrożność.

Dodatek 035-4: SCP-035 wyraził zainteresowanie innymi obiektami SCP — największe względem SCP-517 oraz SCP-682. Dr ██████ obawia się, iż ewentualne połączenie niniejszego obiektu z regenerującymi właściwościami tamtych dałoby mu możliwość posiadania wiecznego ciała.

Dodatek 035-5: Po kolejnych próbach ucieczki oraz po przejrzeniu zapisów z incydentu SCP-035 dowództwo wydało rozkaz permanentnego zamknięcia obiektu wewnątrz placówki oraz zabroniło udzielania mu nowych ciał. Kilku pracowników wyraziło sprzeciw wobec tej decyzji — doszło nawet do aktów przemocy. Bezpośrednią reakcją na to zdarzenie była terminacja wszystkich pracowników, którzy weszli w kontakt z SCP-035. Zadecydowano także, iż kolejny przydział do obiektu, musi być poddawany częstym zmianom; kontakt z obiektem (nawet w formie uśpionej) należy ograniczyć do absolutnego minimum.

Dodatek 035-6: Personel przebywający w odległości do 10 metrów od artefaktu donosił ostatnio o odczuwaniu niepokoju; sprawozdania mówią o słyszeniu niezrozumiałych szeptów. Niektórzy pracownicy skarżyli się na silną migrenę. Pomimo przeprowadzania monitoringu obiektu uśpionego, nie wykryto żadnych zmian ani nie nagrano żadnych dźwięków.

Wniosek o przywrócenie dostarczania ciał SCP-035 został złożony ponownie. Wnioskodawca prosi o minimum tymczasowe zezwolenie na takie badania celem zrozumienia niedawnego zachowania podmiotu. (Odrzucono).

Dodatek 035-7: Ściany celi przechowawczej SCP-035, zaczęły nagle wydzielać czarną substancję. Testy wykazały, że jest to ludzka krew, lecz zawiera ona kilka obcych i nieznanych składników. Substancja jest żrąca, a jej pH oscyluje na poziomie 4,5. Zbyt długie oddziaływanie substancji na ściany okazało się wobec nich destruktywne.

Ponadto wydzielina zdaje się formować wzory na ścianach. Kilkanaście segmentów w istocie wygląda na akapity napisane w różnych językach (w tym po włosku, łacińsku, grecku i sanskrycku). Tłumaczenie w toku. Inne segmenty wyglądają na diagramy przedstawiające rytualne składanie ofiar i okaleczanie, często w celu uzyskania magicznych korzyści przez osobę, która ich dokonywała. Kilku członków personelu uległo przerażeniu po uświadomieniu sobie, iż wszystkie ofiary tych rytuałów są nieprawdopodobnie podobne do innych pracowników i ich ukochanych, często osób skłóconych.

Naukowcy, podczas badania segmentów w przechowalni, słyszeli głośne szepty oraz niepokojący śmiech o wysokim natężeniu i nieregularnym przebiegu.

Pracownicy, którzy pracowali w pobliżu personelu zajmującego się podmiotem SCP-035, odnieśli ciężkie uszczerbki psychiczne. Doszło do niewiarygodnie wysokiego natężenia samobójstw, bez względu na kontakty (lub ich brak) z artefaktem.

Jedyna zmiana w zachowaniu SCP-035, w jego stanie uśpionym, odnosi się do szkła gabloty przechowawczej. Szybkość degeneracji struktury gabloty wzrosła do wysokiego poziomu; dochodzi nawet do sytuacji, kiedy szkło pęka, powodując obszerne wydostawanie się wydzielin SCP-035. Zdarzenia ta mają miejsce dosyć często i zwykle w wyjątkowo nieodpowiednich momentach. Do tej pory doszło do sześciu (6) ofiar i trzech (3) zgonów, zarówno personelu badawczego, jak i konserwacyjnego.

Dodatek 035-8: W związku z masowymi samobójstwami i morderstwami w zespole badawczym, któremu przydzielono tłumaczenie tekstów ze ścian celi przechowawczej SCP-035, z uszczerbkami psychicznymi pracowników placówki i ogólną stratą personelu zajmującego się SCP-035, czy to z powodu śmierci, czy choroby psychicznej, niniejszym zapada decyzja o zakryciu ścian wewnętrznych i zewnętrznych celi przechowawczej SCP-035, używając do tego SCP-148, który okazał się wyjątkowo użyteczny do zabezpieczania SCP-132 (szczegóły w Dokumencie 132-1). Celem jest zablokowanie emisji negatywnej energii SCP-035.

Dodatek 035-9: Użycie SCP-148 jako zasłony zakończyło się sukcesem. Nastawienie oraz odsetek samobójstw w rejonie powróciły prawie do stanu przed pogorszeniem.

Jednakże materiał wydaje się powodować gromadzenie się negatywnej energii wewnątrz przechowalni, co skutkuje swoistym "efektem szklarni" wewnątrz. Personel przebywający w celi przechowawczej donosił o odczuciach przygnębienia, strachu, gniewu i depresji. Pracownicy słyszeli również stałe, prawie wyciszone szepty zaraz po wejściu do pomieszczenia. Przedłużony pobyt wewnątrz wywołuje ataki silnej migreny, myśli samobójczych, obszernych krwotoków naczyń krwionośnych oczu, wnętrza nosa i gardła, agresywnego nastawienia względem innych oraz odbieranie wyżej wspomnianych szeptów na poziomie ogłuszającym; szepty występują wraz z niekończącym się, szyderczym śmiechem. Wystawienie na oddziaływanie obiektu, na czas dłuższy niż trzy (3) godziny, zawsze kończy się wejściem pracownika w stan głębokiej psychozy, podczas której stara się on skrzywdzić siebie lub innych. Większość z nich mówi wtedy po łacińsku lub grecku, pomimo faktu, iż wielu z nich nie zna tych języków.

Obecność krwi w segmentach słownych i schematycznych wzrosła nieproporcjonalnie, ściany zostają nimi zaśmiecone. Segmenty nachodzą na siebie.
Substancja okazuje się zarówno trudna do wyczyszczenia, jak i bardziej korozyjna, niż zdawało się na początku, pH wynosi 2,4. Ogólne szacunki wskazują, iż struktury ścian wytrzymają dwa (2) miesiące, kiedy to konieczna będzie ich wymiana.

Jest nam coraz trudniej zabezpieczać SCP-035. Wpłynął kolejny wniosek o przywrócenie dostarczania ciał SCP-035. (Odrzucono).

Dodatek 035-10: Ściany, sufit i podłoga przechowalni SCP-035 są teraz całkowicie pokryte krwią. Personel wchodzący do i strzegący lokacji musi być wyposażony w kompletne kombinezony ochronne HAZMAT. Wprowadza się czynności stałego czyszczenia celi.

Dodatek 035-11: Skala, intensywność oraz powtarzalność fenomenu mającego miejsce w celi przechowawczej SCP-035 wzrosły do zatrważającego stopnia. Drzwi do przechowalni uległy samoczynnym zamknięciom, podczas kiedy w środku był personel, i niemożliwe było ich otwarcie przez pewien okres. Z większych skupisk krwi tworzą się wyrostki, które usiłują złapać lub skrzywdzić pracowników, którzy znajdują się w pobliżu. Obsługa odnotowała widzenie rozmytych sylwetek. Elektronika już nie działa wewnątrz celi, a światło nie może zostać włączone — mimo braku fizycznych przeciwwskazań. Pracownicy, którzy wchodzą do środka, zmuszeni są używać nieelektrycznych źródeł światła.

Podejmowane próby czyszczenia nie odnoszą zauważalnych skutków na pomieszczeniu, a ściany ulegają degradacji bardzo szybko, co skróciło czas wymiany ich do 1 tygodnia, o ile warunki będą sprzyjały. Krew utrudnia poprawne przeprowadzanie tych czynności.

Może dojść do konieczności przeniesienia SCP-035 do zupełnie nowej celi; podczas gdy stara zostanie zamknięta i wyłączona względem całości placówki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported