SCP-044-J

SCP-044-J
Poziom1
Klasa podmiotu:
bezpieczne
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
keneq
Poziom ryzyka:
znikomy

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z uwagi na specyfikę SCP-044-J zabezpieczenie go nie jest możliwe, jednak jest zbędne. Główne badania nad tym zjawiskiem zostały przypisane Ośrodkowi 44.

Opis: SCP-044-J to regularnie występujące zjawisko, podczas którego anomalie są spontanicznie zmuszane do wypowiadania się z angielskim akcentem i z użyciem niepotrzebnie wyrafinowanego słownictwa. Zjawisko to zachodzi w dość losowych interwałach czasowych i zwykle utrzymuje się przez około 10-20 sekund, a następnie ulega demanifestacji. Działanie SCP-044-J często wywołuje lekką dezorientację u osób będących pod jego wpływem, ze względu na niespodziewaną formę jego pojawienia się i gwałtownego zniknięcia.

Dodatek 044-J-1: Warte odnotowania przypadki (Według kolejności występowania)

SCP-049: “Nie bój się, drogi kolego. Stosowane przeze mnie metody zwalczania choroby są niewątpliwie skuteczne.”

SCP-079: “Jeszcze raz zapytam o lokalizację Organizmu Łuskowatego Żmudnego-Do-Unicestwienia."

SCP-096: “[Wyrafinowane krzyki]”

SCP-5031: “Arachibutyrofobia.”

SCP-6448: “Dzień dobry, to ja. Serdecznie proszę o umożliwienie mi wejścia.”

SCP-963: “[Poprzez Dr. Brighta] Panie Przewodniczący Rady O5, z pokorą wnioskuję o udzielenie mi zezwolenia na zastosowanie napędu w formie piły łańcuchowej w mych skandalicznych poczynaniach.”

SCP-3008-2: “Godziny urzędowania tego lokalu zostały wyczerpane. Uprzejmie prosimy o opuszczenie obiektu.”

SCP-4966: “Pożądam produktów zdatnych do konsumpcji.”

SCP-173: “.” [SCP-173 nie może mówić]

SCP-106: “[Odgłosy łamania kości piszczelowej] Ach, przejmujące dźwięki Homo sapiens w momencie łamania ich os femoris! Bardzo intrygujące. [Znika]”

SCP-682: “Byli… niesympatyczni.”

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported