SCP-046
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-046

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar wokół SCP-046 został wykupiony i zmodyfikowany pod względem bezpieczeństwa, zastosowano m.in.: ogrodzenia, barykady i śmiercionośne pułapki. Wzniesiono także wiele znaków oznaczających obszar jako własność prywatną. Teren jest pilnie strzeżony, co zapobiega wtargnięciom cywili do SCP-046. Całość personelu pracującego wokół lub w promieniu do 50 [km] od SCP-046 musi przechodzić rygorystyczne testy medyczne, które zapewnią potwierdzenie braku jakichkolwiek potencjalnie śmiertelnych chorób. Ponadto personel przechodzi ewaluacje psychiatryczne, które odbiorą uprawnienia do wejścia na obszar SCP-046 osobom mającym tendencję do samookaleczeń i myśli samobójczych. Wszelcy zranieni pracownicy muszą zostać ewakuowani do szpitala, poza obszarem 50 [km] od SCP-046. Wszelka fauna i flora wokół obiektu musi zostać zniszczona, nim dotrze do zewnętrznej granicy.

Personel wykazujący nietypowe zainteresowanie w SCP-046 lub w podróżowaniu do regionu nieopodal obiektu musi przejść ww. ewaluacje medyczne. Wszelkie modyfikacje protokołu SCP muszą zostać najpierw zatwierdzone przez Dowództwo O5. Pracownicy próbujący zmodyfikować ten dokument bez odpowiedniej autoryzacji zostaną zdegradowani i przeniesieni.

Opis: SCP-046 to drapieżna masa botaniczna, zlokalizowana w zachodnio-południowym rejonie stanu Kentucky. SCP-046 składa się z dwóch części: SCP-046-1 to wielka masa materii roślinnej, składającej się głównie z roślin autochtonicznych, czyli m.in. Quercus alba, Illex aquifolium i Lonicera sempervirens, do tego występuje kilka odrośli innych gatunków roślin. SCP-046-2 to obszar bezpośrednio przylegający do SCP-046-1, który rozciąga się do pseudookręgu o promieniu 20 [m]. Obszar ten jest głównym obszarem żerowania SCP-046. Podmiot jest w stanie wabić ofiary z każdego miejscu do 50 [km] od swojej lokalizacji; obiekt używa do tego halucynacji. Ewakuacje personelu powinny prowadzić poza promień oddziaływania SCP-046, co pozwoli na wyjście spoza promienia jego oddziaływania.

Zwierzęta (w tym ludzie) cierpiący potencjalnie zagrażające życiu rany lub choroby oraz dotknięci również problemami psychologicznymi, które wywołują tendencję do samookaleczeń, czują silną potrzebę zbliżenia się do SCP-046-2 i ułożenia się w pozycji twarzą w dół, ku SCP-046-1. Jednostki leżące w tej pozycji, zostaną gwałtownie zaatakowane przez nieznaną, silną kombinację organizmów saprofitycznych oraz infekcji oportunistycznych, które wywoływane są przez kilka szczepów odpornego na metycylinę gronkowca złocistego (MRSA), znanego z możliwości indukcji martwiczego zapalenia powięzi (szczepy te zwane są też "mięsożernymi bakteriami") oraz zarodników grzybowych przypominających Stachybotrys chartarum, czyli "czarną pleśń", która zatruwa organizmy ofiar i indukuje paraliż. Ostatecznie ofiara zostaje skonsumowana przez kilka, dotychczas nieznanych, gatunków insektów, które wyjdą z wnętrza SCP-046-1, podczas ostatniego etapu żerowania. SCP-046 zdaje się odżywiać poprzez całkowite trawienie jednostek zwierzęcych, szczególnie większych ssaków, takich jak ludzie. Niewiadomą jest, czy obiekt może rosnąć; wobec czego, aktualnie postuluje się o pozbawienie SCP-046 dostępu do ofiar, dopóki kwestia ta nie zostanie wyjaśniona. Pozbawienie podmiotu dostępu do ofiar oznacza m.in. terminację jednostek zbliżających się do SCP-046, a następnie pozbywanie się ciał w oddzielnych lokacjach.

Dodatek 046-A: Trwające śledztwo ma wyjaśnić, czy potencjalne efekty memetyczne, wywołane znajomością SCP-046, są prawdziwe. Powodem śledztwa są anomalne zachowania niektórych pracowników w odpowiedzi na SCP-046. Dostęp do dokumentu 046-07 jest ograniczony do pracowników z poziomem upoważnienia poziomu 4. i wyższego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported