SCP-047
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-047

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-047 przechowywany jest w hermetycznej skrzyni o wymiarach 0,5 [m] × 0,5 [m] × 1 [m]. Skrzynia umieszczona jest w szafie przechowawczej 047a, w zabezpieczonym P3 laboratorium badań zagrożenia środowiskowego 047b. Wejścia i aktywność wewnątrz 047b są monitorowane skanerem biometrycznym, kamerą o zamkniętym obwodzie i [ZMIENIONO].

Wejście do 047b wymaga autoryzacji kierownika projektu, a do tego zezwolenia od co najmniej 1 nadzorcy O5. SCP-047 oznaczony został jako priorytet 4. zaraźliwego zagrożenia środowiskowego i tak traktowany jest we wszystkich protokołach, co oznacza również obowiązek kwarantanny dla osób wystawionych na działanie obiektu. Zapewniono apartament q047 — przyległy do laboratorium 047b, co sprzyja okolicznościom.

W razie zewnętrznego skażenia SCP-047-1 wykonany zostanie protokół zamknięcia 047-01 "Yersinia".

Opis: SCP-047 to ciężko zardzewiała, przedziurawiona butla gazowa, wykonana ze stopu żelaza i [ZMIENIONO]. Podczas wystawienia na działanie powietrza materiał tworzący butlę będzie powoli rozwiewany, czego produktem stanie się wcześniej nieudokumentowany gaz mutagenny. Gaz nie wywiera żadnych efektów na organizmy eukariotyczne (np. ludzi), ale znacząco modyfikuje organizmy prokariotyczne. Gaz preferuje zwyczajny, ludzki mikrobiom — naturalne mikroorganizmy żyjące na skórze i w ciele. Z rzadka wywoływane mutacje produkują "superowady" (zbiorowo oznaczane jako SCP-047-1), czyli organizmy komensaliczne o zwiększonych możliwościach przetrwania, przez co patologiczne pod względem oportunistycznym. Wzór zmian indukowany przez SCP-047 oznacza, że te, wysoko zakaźne mikroby są, de facto, wybierane.

Specyfikacja gatunkowa SCP-047-1 jest zależna od bakterii, na których bazują, jednakże wszystkie przypadki mutacji SCP-047-1 łączy kilka charakterystycznych właściwości:

  • Zwiększone możliwości przetrwania w naturalnym środowisku bakterii, jak i podobnych otoczeniach;
  • Odporność na wszystkie antybiotyki;
  • Zwiększona szybkość reprodukcji i konsumpcji dostępnych materiałów;
  • Rozwój umiejętności zarodnikowania u bakterii Gram-dodatnich;
  • Ulepszone zdolności asymilacji, przechowywania oraz rozdziału plazmidów (zwłaszcza u bakterii Gram-ujemnych);
  • Ulepszona transmisja w związku z ww. właściwościami.

Próbki SCP-047-1 są zazwyczaj osłabione i zajadłe. Jednakże, porównując je z innymi artefaktami klasy Keter, należy odnotować, iż SCP-047-1 dotyczy relatywnie mniejsza umieralność, co spowodowane jest ich funkcjonowaniem zgodnym z zasadami biologii.

Niektóre szczepy bakterii zostały osobno zmutowane przez SCP-047. Mutacja bakterii w kulturach jest możliwa, ale proces wydaje się mniej efektywny niż w przypadku bakterii żyjących na ludzkim ciele. Zaleca się mutację naturalnych relacji komensalicznych w celach testowych. Po uszkodzeniu przechowalni z dnia 30.01.2010 r. (szczegóły w raporcie z incydentu Yersinia-047-01 (2010)), mutacja gatunków patogenicznych jest wzbroniona, a wszelkie zabezpieczone próbki muszą zostać zneutralizowane.

Specjalnego odnotowania wymagają trzy gatunki SCP-047-1; brały one udział w uszkodzeniu przechowalni z ██.██.201█ r.:

Propionibacterium 047-A: Szczep Propionibacterium acnes zmutowany przez SCP-047.
Streptococcus 047-C: Szczep Streptococcus mitis zmutowany przez SCP-047.
Clostridium 047-A: Szczep Clostridium difficile zmutowany przez SCP-047.

Log z pozyskania 047: SCP-047 został pozyskany z bezpiecznego laboratorium, w Ośrodku ██, przez Fundacyjny zespół pozyskiwania w warunkach zagrożeń biologicznych, w odpowiedzi na sytuację problematyczną z dnia ██.██.199█ r. Logi testowe wykazują, iż zespół badawczy starał się zabezpieczyć [USUNIĘTO] w stabilnym cylindrze ciśnieniowym klasy ██, co doprowadziło do [ZMIENIONO] wraz z [ZMIENIONO]. Początkowa emisja gazu miała miejsce, kiedy doszło do strukturalnego uszkodzenia SCP-047. Emisja wywołała "rozkwitnienie" mikrobiomu nieznanych gatunków SCP-047-1, które zabiły wszystkich pracowników w laboratorium w ciągu █ godzin. Personel Ośrodka ██ przestrzegał Fundacyjnych standardów protokołu kwarantanny/zabezpieczenia, a skażenie zostało poprawnie zneutralizowane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported