SCP-051
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-051

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-051 i SCP-051-A zamknięte są w zaplombowanym pomieszczeniu przechowawczym. SCP-051-A znajduje się w zamkniętej skrzyni na dokumenty, której warunki są możliwe do kontrolowania, co pozwala na zapobieżenie procesom degradacji materiału. W skrzyni wbudowane jest okienko. Wszelki personel (oprócz kobiet w ciąży i mogących ten stan osiągnąć, które niekoniecznie świadome są ciąży w jej wczesnych etapach), złożywszy wniosek, który zostanie pozytywnie rozpatrzony przez administratora placówki, otrzyma dostęp do SCP-051.

Opis: SCP-051 to 25 [cm] (10 [cal]), poprawny anatomicznie model kobiety. Obiekt został wyrzeźbiony z kości słoniowej i przedstawia Azjatkę. Analiza mikroskopijna wykazała, że model posiada ludzkie włosy i stawy w ramionach, biodrach oraz kolanach. Strefa "brzuszna" modelu może zostać usunięta z lalki, co ukaże uszczegółowioną klatkę piersiową oraz organy. Model jest połączony z 2,5 [cm] (1 [cal]) płodem za pomocą skórzanej pępowiny.

Jeżeli obiekt znajdzie się w obecności kobiety w ciąży, wywrze zróżnicowane, szkodliwe efekty na jej płód, co prawdopodobnie doprowadzi do poronienia. Raporty odnotowują łagodny napływ chęci otwarcia strefy brzusznej modelu, a następnie wyjęcia płodu. Do pięciu minut rezultatem będzie napływ mdłości, skurczy oraz plamienia, które — będące objawem krwawienia pochwowego — może w ciągu następnej pół godziny przekształcić się w krwotok. W ciągu następnych 2 — 24 godzin, w większości przypadków, dojdzie do poronienia. Zapisy medyczne wskazują, iż poronione płody są ciężko zdeformowane. Ciąże donoszone prowadziły do ciężkich porodów, włączając w to zgony ██ matek oraz terminacje ██ noworodków przez lekarza odbierającego poród (szczegóły w przesłuchaniu 051-1). Świadkowie tych porodów wykazują objawy obszernej traumy emocjonalnej, która po przesłuchaniach przez Fundację oraz zastosowaniach preparatów amnezyjnych klasy A, łagodnieje.

SCP-051-A to fragment tekstu zapisanego na papierze ryżowym, który pozyskany został wraz z SCP-051. Tekst napisany jest za pomocą atramentu roślinnego, który datowany jest na XII wiek. Znaki zostały rozpoznane jako wczesny dialekt japoński. Tłumaczenie ujawniło, iż tekst jest częścią modlitwy lub zaklęcia przeciwko "demonom", które atakują nienarodzone dzieci. Inkantacja zamyka te siły lub demony w modelu, odciągając je od ciężarnej kobiety. Jednakże setki lat zdegenerowały papier i atrament, wobec czego pełna inkantacja i ewentualne instrukcje nie mogą już zostać odczytane.

Dodatek: SCP-051 i SCP-051-A zostały odkryte w skrzyni z wczesnymi artefaktami japońskimi, która została anonimowo przesłana do Muzeum ██████████ w roku 1938. Po 60 latach i wielu incydentach w wyniku kontaktu sekretarek, badaczek oraz studentek z obiektem agent Fundacji dowiedział się o właściwościach artefaktu z archiwów muzeum, a następnie obiekt zabezpieczył.

Przesłuchanie 051-1

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported