SCP-052
ocena: +5+x
scp-052.png

SCP-052

Identyfikator podmiotu: SCP-052

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Niemożliwe jest przeniesienie SCP-052 z systemu metra nowojorskiego, ale jego przewidywalne zachowanie pozwala Fundacji izolować go od sfery publicznej. Stacja A/B/C/D na ulicy 59. musi pozostać zamknięta dla cywili pomiędzy godzinami 11:00 wieczorem i 01:00 rano, na przełomie soboty i niedzieli. Pretekstem ma być "konserwacja torów". W tym czasie na stacji znajdować mają się operatorzy Mobilnej Formacji Operacyjnej Gamma 6. Operatorzy zajmują się prewencją przed przypadkowym dostępem publicznym do stacji i muszą zatrzymać każdego, kto opuści SCP-052. Pasażerowie SCP-052 muszą zostać przetransportowani do Ośrodka 21 celem wysłuchania ich relacji oraz poddania ich odpowiednim procedurom. Cywile, którzy ujrzeli SCP-052, mogą zostać wypuszczeni po podaniu im preparatów amnezyjnych klasy B.

Opis: SCP-052 to pociąg typu R4, kursujący w nowojorskim metrze. Oficjalne zapisy wskazują, iż skład został wybudowany w roku 1932, a w roku 1975 został zlikwidowany i przeznaczony na rozebranie. Mimo to obiekt nadal pojawia się na torowisku A/D, w śródmieściu, na wysokości stacji, na ulicy 59. alei 8., o godzinie 11:57 wieczorem, każdej soboty. Pociąg znajduje się w perfekcyjnym stanie i oznaczony jest jako skład "A". SCP-052 pojawia się o wyznaczonym czasie, otwiera drzwi i wpuszcza oraz wypuszcza pasażerów przez około pięć minut, następnie zamyka drzwi i znika. Wygląda na to, że w środku nie ma pasażerów poza tymi, którzy zeń wychodzą w czasie manifestacji obiektu.

Większość osób, które weszły na pokład SCP-052, nie została odzyskana. Pasażerowie wychodzący z SCP-052 podają różne daty wejścia do wagonów: od roku 1976, po 2204. Ci z roku 2204, twierdzą, że byli przekonani, iż skład był pociągiem specjalnym, kursującym podczas 300. rocznicy otwarcia systemu metra. Osoby te nie posiadają wiedzy na temat tego, co dzieje się w pociągu.

Dodatek: Pasażerowie opuszczający SCP-052 muszą zostać sprowadzeni do Ośrodka 21, poddani przesłuchaniu w celu określenia ich pochodzenia i możliwości stwarzania zagrożenia wobec aktualnej rzeczywistości. Pasażerowie z przeszłości mogą otrzymać preparaty amnezyjne klasy A, a następnie zostać wcieleni do obecnej populacji. Pasażerowie z przyszłości muszą być przetrzymywani bez limitu czasowego (szczegóły w rozkazie 69-A1 od O5-9). Ośrodek 21 aktualnie przechowuje 26 odzyskanych pasażerów.

Pomimo naszych protokołów zapobiegających dostępowi publicznemu, nadal odzyskujemy osoby z przyszłości. Niektóre pochodzą z rzeczywistości alternatywnych, ale należy mieć również na uwadze, że SCP-052 może zwyczajnie rozpocząć manifestacje o innym czasie lub w innym miejscu, co będzie podstawą ku rozszerzeniu zabezpieczeń.

Fundacja umieściła kilku testerów na pokładzie pociągu celem zrozumienia jego aktywności, kiedy staje się niewidoczny.

Test 052-1: 31 maja 2009 roku. Agent ████ umieszczony w pociągu. Nadal nieodzyskany.

Test 052-2: 6 czerwca 2009 roku. Agent ████████ wszedł do pociągu. Nieodzyskany, najprawdopodobniej wrócił do roku 1980 i został zabity w konfrontacji z [ZMIENIONO].

Test 052-3: Szczegóły w notatkach dotyczących pasażera odzyskanego 052-4.

Po teście 052-3 Dowództwo O5 zakazało ryzykowania żyć agentów w rolach pasażerów SCP-052. Zastanawiano się nad użyciem personelu klasy D, lecz ryzyko wypuszczenia ich na wolność w przeszłości jest zbyt wysokie.

Log odzyskanych pasażerów znajdujących się pod opieką Fundacji:

Pasażerka 052-1: Weszła do pociągu 14 lipca 2012 roku; odzyskany 8 marca 2008 roku. Notatka: Księgowa była w drodze z teatru do domu, kiedy weszła na pokład. 052-1 okazała zaskoczenie i przerażenie wiadomością, że przeniosła się w czasie cztery lata, lecz wydaje się niezmieniona i niezraniona. Okazało się, że istnieje w aktualnej rzeczywistości, więc musi być dożywotnio przetrzymywana, by zapobiec niechcianym efektom ubocznym.

Pasażer 052-2: Wszedł do pociągu 12 czerwca 1976 roku; odzyskany 15 marca 2008 roku. Notatka: Jednostka weszła na pokład pociągu, kiedy znajdowała się w drodze do "Studia 54". Pomimo braku zranienia i niestwarzania zagrożenia, 052-2 przetrzymywany jest z powodu opinii psychiatry, która określa 32-letnią przerwę jako zbyt długi okres, po którym nie można przeprowadzić udanej reintegracji jednostki w populację.

Pasażer 052-3: Wszedł do pociągu 6 grudnia 2014 roku; odzyskany 20 czerwca 2009 roku. Notatka: Turysta z Jacksonville, w stanie Floryda; jednostka 052-3 mówi teraz po albańsku. Jednostka przetrzymywana zgodnie z rozkazem O5 odnośnie do osób z przyszłości i tych, dla których reintegracja może być problematyczna.

Pasażer 052-4: Wszedł do pociągu 13 czerwca 2009 roku; odzyskany 27 czerwca 2009 roku. Notatka: Agent ███████ z testu 052-3. Agent powrócił z chirurgicznie amputowanymi rękami i notatką w kieszeni, mówiącą: "Nie wysyłać kolejnych". Tester nie pamięta doświadczenia z pociągu, ale w czasie sesji hipnozy ujawnił [USUNIĘTO].

Pasażer 052-5: Agent ████. Wszedł do pociągu o nieznanej dacie, w przyszłości, pogwałcił zasady protokołu. 11 lipca 2009 roku, jego ciało zostało brutalnie wyrzucone ze składu — wylądowało 10 [m] dalej. Podczas ekspertyzy dowiedziano się, iż agent został [USUNIĘTO]. Kwestia potencjalnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, celem zapobieżenia swobodnemu dostępowi do SCP-052, jest aktualnie przedmiotem dyskusji.

Pasażer 052-6: █████ ████████ twierdzi, że jest nadzorcą z upoważnieniem poziomu 4., z "Federacji SCP", który wszedł do pociągu w grudniu 2124 roku. Jednostce podano najwyższej klasy preparat amnezyjny klasy A przed wejściem do składu, co było udaną próbą uniknięcia losów pasażerów 052-4 i 052-5. Jednostka została odzyskana 6 lutego 2010 roku. Jako że osoba ta nigdy nie zostanie wypuszczona spod opieki Fundacji, Dowództwo O5 udzieliło zgody na dzielenie się z nią wszelkimi utajnionymi materiałami o innych artefaktach w naszym posiadaniu, co może pomóc stworzyć nowe metody przechowawcze oraz przygotować się na przyszłe incydenty. Agent ████████ był skory do współpracy i stwierdził, że:

— To dobrze, że nie wiemy, jak otworzyć SCP-699. Agent zbladł i odmówił dalszych rozmów na temat desygnatu;

— Przetrwał "Wielką plagę zombie z 2092 roku" wywołaną przez uszkodzenie przechowalni SCP-008;

— SCP-███ może zostać uśmiercony poprzez [USUNIĘTO] z [USUNIĘTO] i SCP-███ [O5-█ odrzucił wniosek o próbę uśmiercenia obiektu];

— Pracował z dr Jackiem Brightem.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported