SCP-055
ocena: +50+x

Identyfikator podmiotu: SCP-055

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt przechowywany jest w prostopadłościanie o wymiarach pięć (5) na pięć (5) na dwa i pół (2,5) metrów. Pomieszczenie wykonane jest z cementu (ściany grubości pięćdziesięciu (50) centymetrów), którego ściany otoczone są klatką Faradaya. Dostęp do przechowalni umożliwiają ciężkie drzwi bezpieczeństwa, o wymiarach dwa (2) na dwa i pół (2,5) metra. Drzwi umocowane są na łożyskach, co umożliwia automatyczne ich otwieranie i zamykanie, jeżeli celowo nie zostaną zablokowane. Na zewnątrz przechowalni NIE wolno umieszczać ochroniarzy. Zaleca się personelowi technicznemu i naukowemu, przypisanemu do innych obiektów SCP w pobliżu, przebywanie co najmniej pięćdziesiąt (50) metrów od geometrycznego środka przechowalni — o ile nie przeszkadza to w pracy.

Opis: SCP-055 to "samoutajniony sekret" lub "antymem". Informacje na temat fizycznego wyglądu SCP-055 oraz jego natury, zachowania i pochodzenia są samoutajnione. Klaryfikacja:

  • Nie wiadomo, w jaki sposób SCP-055 znalazł się w Ośrodku 19.
  • Nie wiadomo, kiedy i kto pozyskał SCP-055.
  • Nieznany jest wygląd fizyczny SCP-055. Obiekt nie jest bynajmniej nieopisywalny lub niewidzialny: jednostki są w stanie bez problemu wejść do przechowalni artefaktu i poczynić obserwacje. Jednostki mogą wykonywać notatki w myślach i na piśmie, rysować, fotografować, a nawet tworzyć nagrania audio-wideo. Obszerny log takich obserwacji znajduje się w pliku. Jednakże informacje na temat fizycznego wyglądu SCP-055 "wypadają" z umysłów ludzkich na moment po zakończeniu obserwacji. Jednostki, którym powierzono opisanie SCP-055, okazały się nie skupiać i nie wykazywać zainteresowania wykonaniem zadania; jednostki, którym powierzono wykonanie zdjęć SCP-055, nie pamiętają, co te zdjęcia przedstawiają, podobnie jak naukowcy nadzorujący testy. Strażnicy, którzy zaobserwowali obiekt poprzez kamery telewizyjne o zamkniętym przewodzie, po swojej zmianie są zmęczeni i nie pamiętają, co się podczas niej działo.
  • Nie wiadomo, kto autoryzował konstrukcję przechowalni SCP-055, dlaczego przechowalnia jest taka, jaka jest ani jaki jest cel opisanych procedur bezpieczeństwa.
  • Pomimo bardzo łatwego dostępu do przechowalni SCP-055 pracownicy Ośrodka nie posiadają wiedzy o egzystencji SCP-055, kiedy zostają o obiekt zapytani.

Powyższe fakty są okresowo odkrywane na nowo, zwykle przez sporadycznych czytelników tego pliku, co wywołuje całkowite zaskoczenie. Zaskoczenie trwa kilka minut, a potem popada w najzwyklejsze zapomnienie.

Od SCP-055 pobrano wiele materiałów naukowych, które nie mogą zostać przestudiowane.

Dokonano przynajmniej jednej próby zneutralizowania SCP-055 lub przeniesienia podmiotu do innej przechowalni, co zakończyło się niezbadaną porażką.

SCP-055 może stanowić poważne zagrożenie fizyczne; możliwe, że obiekt zabił setki pracowników, o czym nie moglibyśmy wiedzieć. Na pewno stanowi ogromne zagrożenie natury memetycznej lub mentalnej, co uzasadnia przydział obiektu do klasy Keter.

Dokument #055-1: Analiza SCP-055.

Autor wysuwa hipotezę mówiącą, iż SCP-055 nigdy nie został oficjalnie pozyskany przez ████████████ ████████ i de facto jest samodzielnym lub kontrolowanym z zewnątrz agentem, który został umieszczony w Ośrodku 19 przez nieznaną grupę. Jego celami mogą być:

  • cicha obserwacja lub interakcja z aktywnościami w Ośrodku 19;
  • cicha obserwacja lub interakcja z aktywnościami w innych placówkach Fundacji;
  • cicha obserwacja lub interakcja z aktywnościami ludzkiej populacji światowej;
  • cicha obserwacja lub interakcja z innymi obiektami SCP;
  • cicha obserwacja lub interakcja z ████████████;

Nie sugeruje się podejmować żadnych akcji przeciwdziałania ww. zagrożeniom — nie wiadomo nawet, czy jest to hipotetycznie możliwe.

Dodatek A:

Hej. Jeżeli to coś rzeczywiście jest "antymemem", to dlaczego to stwierdzenie nie zostaje usunięte? Czegoś tutaj nie zauważyliśmy. Chwila! A co, jeżeli będziemy robić notatki na temat tego, czym obiekt nie jest? Zapamiętalibyśmy je? Bartholomew Hughes, NSA

Dokument #055-2: Raport dr Johna Maracheka.

Zespół badawczy #19-055-127BXE z powodzeniem wszedł do przechowalni SCP-055 i poznał wygląd obiektu oraz, szczątkowo, jego naturę. Zapisano notatki zgodnie z metodologią projektu (szczegóły w ████████████). Następnie ponownie zamknięto przechowalnię.

Poniżej znajduje się fragment transkryptu z przesłuchania członków zespołu badawczego.

Dr Hughes: Dobrze. Zadam ci teraz kilka pytań odnośnie do numeru 55.

███████: Jakiego numeru?

Dr Hughes: Obiekt SCP o numerze 55. Obiekt, który właśnie zbadaliście.

███████: E… Nie wiem, o czym mówisz. Nie sądzę, byśmy mieli 55.

Dr Hughes: No dobrze, ███████. Powiedz mi, co robiłeś przez minione dwie godziny?

███████: Co…? <przesłuchiwany sprawia wrażenie zakłopotanego> … nie wiem.

Dr Hughes: Dobrze. Czy pamiętasz chociaż, że zgodziliśmy się co do tego, że obiekt nie jest kulisty?

███████: Że nie jest… Aha! No tak! W żadnym razie nie jest kulisty! Obiekt 55 nie jest okrągły!

Dr Hughes: Czy teraz sobie więc przypomniałeś?

███████: No nie. To znaczy… nie wiem, czym on jest, ale wiem, że jest. Nie można go zapamiętać… i nie jest kulisty.

Dr Hughes: Czekaj. Co nie jest kuliste?

███████: Obiekt 55.

Dr Hughes: Który obiekt?

███████: Doktorze, czy pamiętasz, że doszliśmy do wniosku, że coś nie było kuliste?

Dr Hughes: Ach! Racja.

Możliwym wydaje się zapamiętanie, czym obiekt nie jest (negacja faktów), i sposobem powtarzalnym wydedukowanie jego istnienia z pamięci.

Personel związany z badaniem #19-055-127BXE donosił o silnym poczuciu dezorientacji i traumie psychologicznej powiązanej z cyklami pamiętania i niepamiętania o SCP-055. Nie odnotowano jednak żadnych długotrwałych efektów behawioralnych ani zdrowotnych; ewaluacje psychologiczne wykazywały zanikanie efektów ww. reakcji wraz z upływem czasu.

Zalecenia: Racjonalnym posunięciem może być przydzielanie przynajmniej jednego członka personelu, zdolnego do pamiętania o SCP-055, do każdego ważnego ośrodka.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported