SCP-059-CS
ocena: +10+x
IMG_20190804_192230.jpg

SCP-059-CZ po znalezieniu przez Agenta █████.

Identyfikator podmiotu: SCP-059-CS

Klasa podmiotu: Bezpieczne Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-059-CS jest przechowywany w chłodni w temperaturze -20oC w Ośrodku ██. Dostęp do podmiotu ma wyłącznie personel z upoważnieniem poziomu 3 lub wyższego. Po przeprowadzaniu testów na obiekcie cały personel biorący w nim udział (z pominięciem personelu klasy D) musi zostać obowiązkowo poddany ewaluacji psychologicznej.

Od incydentu 059-CS-9/9/2014 wszystkie dokumenty o podmiocie zarchiwizowane są w ośrodku ██.

Opis: SCP-059-CS to ██ dag słoniny wyprodukowanej najpewniej w Polsce lub Republice Czeskiej. Osoby podczas konsumpcji podmiotu zwykle zgłaszały opór przeciwko dalszej konsumpcji, z powodu uczucia zjadania bliskiej im osoby. Jednak testy laboratoryjne wykazały iż obiekt jest fizycznie zwykłym mięsem wieprzowym, bez jakikolwiek właściwości anomalnych.


Dodatek 059-1:


Dodatek 059-2:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported