SCP-060
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-060

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zagajnik zawierający SCP-060 jest aktualnie zabezpieczony w szeregu specjalnie skonstruowanych szklarni w Ośrodku Satelitarnym 66-060. Osobniki muszą być regularnie przycinane, co pozwoli zachować nad ich wzrostem względną kontrolę.

Personel nie ma prawa do palenia tytoniu podczas przebywania do 5 [km] od Ośrodka Satelitarnego 66-060. Pracownikom nie wolno wnosić na teren placówki: zapalniczek, zapałek, taserów ani żadnych innych narzędzi, które można w oczywisty sposób wykorzystać do rozpalenia ognia.

Osobniki SCP-060 muszą być podlewane dwa razy dziennie, a raz tygodniowo należy poszukiwać martwej materii roślinnej i podrostów. Martwą materię i podrosty należy przyciąć, poszatkować i zamienić w kompost w wyznaczonym rejonie ośrodka. Kompost przenieść do komory przechowawczej SCP-060. Bez względu na powód, fragmenty SCP-060 nie mogą zostać wyniesione poza teren placówki bez pisemnej zgody co najmniej dwóch pracowników z upoważnieniem poziomu 4.

W razie ataku SCP-060-Alfa personel zobowiązany jest uruchomić tryb zamknięcia i aktywować systemy przeciwpożarowe placówki. Systemy przeciwpożarowe zostały zainstalowane w placówce w nadmiarze; tworzą je m.in. woda i chemiczne środki ochronne, które zostaną wykorzystane jednocześnie w razie uszkodzenia przechowalni. Gaśnice powinny być dostępne przez cały czas.

Komora przechowawcza 060-Alfa-001 to dedykowane, okrągłe pomieszczenie skonstruowane w celu przechowywania SCP-060-Alfa w czasie testów. Komora wykonana jest z betonu pokrytego 20 [cm] warstwą azbestu, przez który przechodzi szereg szczelin pozwalających na wentylację ciepła podczas przechowywania obiektu. Ściany wyposażone są w 24 emitery dwutlenku węgla, które są równo oddalone i pochylone pod kątem 45°; emitery zostaną uruchomione w razie eskalacji wskaźnika temperatury powyżej 200°C. Jeden kilogram materiału SCP-060 przechowywany jest wewnątrz komory przechowawczej 060-Alfa-001 i zostanie spalony, jeżeli dojdzie do uszkodzenia przechowalni.

Opis: SCP-060 to zagajnik, na który składa się siedemnaście drzew gatunku dęba białego (Quercus alba). Zagajnik jest usytuowany na około 8 akrach wiejskich terenów północno-wschodniej Minnesoty. Dom znajdujący się na posiadłości został wyburzony podczas konstrukcji Ośrodka Satelitarnego 66-060, zaraz po przeczesaniu go przez pracowników Fundacji w celu znalezienia potencjalnych informacji odnośnie do SCP-060. Szczegóły w dodatku.

Po podpaleniu SCP-060 stworzy byt nazywany odtąd SCP-060-Alfa. SCP-060-Alfa wygląda na mobilny szkielet dorosłego człowieka, mierzący około 2,3 [m] wysokości, otoczony jest on jasnymi, białymi płomieniami. SCP-060-Alfa początkowo pali się w temperaturze około 1500°C (ok. 2730 [F]) i usiłuje wyrządzić w czasie swojej aktywności jak największe szkody. Manifestację SCP-060-Alfa wywołać można, spalając 20 [g] SCP-060. Jako że w danym momencie dochodzi do manifestacji jednego SCP-060-Alfa, wysunięto hipotezę, iż 060-Alfa jest jedynym bytem tego typu.

SCP-060-Alfa jest relatywnie inteligentny, niezwykle groźny oraz agresywny. Instancja wydaje się stanowić pojedynczy, powtarzalny byt. Instancja wykazuje rozwijającą się znajomość Ośrodka Satelitarnego 66-060, co zauważono w czasie jej poprzednich manifestacji. Jeżeli instancja będzie miała taką możliwość, rzuci się na łatwopalne materiały, żeby wywołać uszkodzenia; będzie atakować pracowników poprzez łapanie ich i duszenie aż do nastąpienia zgonu. Instancja jest w stanie biegać z prędkością do 80 [km/h] (50 [m/h]) w krótkich przebiegach, około 5 [m]. W związku z wysoką temperaturą produkowaną przez 060-Alfa podczas wstępnej manifestacji i jego możliwościami fizycznymi instancja jest w stanie wywoływać obszerne, niekontrolowane pożary, a także — obszerne uszkodzenia mienia. SCP-060-Alfa wydaje się celowo unikać płonących elementów SCP-060.

Jeżeli SCP-060-Alfa zostanie wystawiony na duże ilości wody lub innych środków gaśniczych w krótkim czasie, instancja zacznie słabnąć, aż do momentu, w którym upadnie, obracając się w pył. Upadek nastąpi nagle, czego nie będzie można w łatwy sposób przewidzieć. Objętość substancji gaśniczych potrzebnych do obezwładnienia SCP-060-Alfa jest znacząco niższa, niż gdyby gasić normalne, równie intensywne źródło ciepła. Objętość około 500 [l] jest wystarczająca.

Miejsca spalone przez SCP-060-Alfa po czterech do sześciu tygodni wypuszczą podrosty SCP-060. Tylko jedna generacja tychże wyrośnie w miejscu spalonym. Podrosty te można w łatwy sposób wykorzenić, co należy zrobić, a potem zamienić je w kompost i przeznaczyć pod SCP-060 znajdujące się w normalnych komorach przechowawczych.

Dodatkowe informacje odnośnie do 060: Obszar, na którym obecnie przechowuje się SCP-060, wcześniej zawierał odizolowany budynek mieszkalny. Według źródeł cywilnych poprzednim właścicielem domu był Johnathan Corhil, którego uznawano za samotnego ekscentryka o gorzkim i nihilistycznym nastawieniu do życia. Pan Corhill został uznany za zaginionego pod koniec roku 1996; kilka miesięcy po nagłym zerwaniu wszelkich relacji z rodziną i przyjaciółmi.

Ostatnią osobą, która miała kontakt z Johnathanem Corhillem, był jego brat Christopher, który rozmawiał z nim telefonicznie. Zgodnie z relacją brata, Corhill interesował się nauką o okultyzmie z czasów wiktoriańskich. Ponadto Christopher stwierdził, że jego brat wydawał się normalny przed ich rozmową telefoniczną, podczas której Johnathan powiedział bratu, żeby nigdy więcej nie próbował się z nim kontaktować. Później, tego samego roku, listonosz przyjechał do domu Johnathana, by dostarczyć mu zawiadomienie o zajęciu obciążonej nieruchomości. Listonosz jednakże zastał spopieloną ruinę domu Corhilla. Ekspertyza wykazała, iż ogień powstał w pokoju gościnnym, w pobliżu kominka; zakładamy, że SCP-060-Alfa dokonał manifestacji w domu Corhilla, podczas gdy ten palił SCP-060 w kominku. Poznawszy naturę SCP-060-Alfa, niewiadomym jest, dlaczego dom nie został całkowicie zrównany z ziemią. Wewnątrz nie znaleziono ludzkich szczątków.

Nie wiadomo, gdzie obecnie znajduje się Johnathan Corhill. Nie wiadomo również, czy żyje.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported