SCP-061
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-061

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Kod źródłowy SCP-061 powinien być przechowywany na standardowym dysku CD-ROM tylko do odczytu, w jakości archiwalnej. Cztery kopie dysków z kodem źródłowym mają być umieszczone w oddzielnych sejfach najwyższego zabezpieczenia, przeznaczonych pod obiekty nieruchome. Poza autoryzowanymi eksperymentami SCP-061 nie może być odczytywany, kompilowany czy odtwarzany. Propozycje badawcze SCP-061 wymagają pisemnej zgody kierownictwa placówki. Tylko jedna kopia CD-ROM'u może być używana w danym czasie. CD-ROM ma być zwrócony do przechowalni niezwłocznie po załadowaniu kodu źródłowego na urządzenie.

SCP-061 nigdy nie może być wczytywany, kompilowany czy odtwarzany na urządzeniu połączonym z internetem, tak bezpośrednio, jak i poprzez inne urządzenie. SCP-061 nigdy nie może być wczytywany, kompilowany czy odtwarzany na urządzeniu posiadającym fizyczne możliwości łączności bezprzewodowej, obojętnie od faktu czy jest to używane, czy nie.

Dla celów autoryzowanych eksperymentów SCP-061 może być wczytywany, kompilowany czy odtwarzany na urządzeniach w sieci LAN zawierającej nie więcej niż 3 (trzy) urządzenia, razem z urządzeniami peryferyjnymi. Żadne urządzenie nie może być odłączone od sieci LAN podczas eksperymentów. Idąc za konkluzją eksperymentów, wszystkie urządzenia w danej sieci LAN muszą być zabezpieczone w pomieszczeniu obserwacyjnym, otoczonym próżniową izolacją dźwiękochłonną. W przypadku przełamania zabezpieczeń przez wrogów podczas eksperymentów z SCP-061 wszystkie urządzenia w sieci LAN muszą zostać niezwłocznie zniszczone.

Opis: SCP-061 to dźwiękowy program komputerowy rozwijany przez naukowców Fundacji celem stworzenia udanego środka zaradczego przeciwko podobnym programom rozwijanym przez rządy oraz osoby fizyczne na całym świecie. Projekt jest rezultatem inspiracji badaniem [USUNIĘTO]. Dowództwo SCP dojrzało drzemiący potencjał i możliwość wyrządzania krzywdy w zdolności do kontroli funkcji mózgowych innych ludzi. Laicy utrzymują, że muzyka może przywoływać określone emocje lub wspomnienia, a niektóre dźwięki wywoływać mogą strach oraz podekscytowanie — tylko dlatego, że można je usłyszeć. Rządy światowe przez dziesiątki lat starały się lepiej zrozumieć to założenie; badania prowadzone przez Fundację jako pierwsze zdołały uzyskać odpowiedzi wyższych funkcji umysłu.

Części mózgu, na które wpływa SCP-061, różnią się od tych stymulowanych przez [USUNIĘTO] i przekazy podprogowe. Zamiast wpływać na części mózgu uznawane za kontrolujące podświadomość, częstotliwości dźwiękowe produkowane przez SCP-061 przechwytują wytwarzane myśli świadome i je modyfikują. Centrum słuchowe człowieka rozdziela myśli świadome płata czołowego od kontroli motorycznej kory mózgowej.

Podstawowy rytm "przekonuje" resztę mózgu, że podświadomość "śpi", co efektywnie wstrzymuje transmisję myśli świadomych poprzez resztę mózgu. Płat czołowy doświadcza "pauzy", która przypomina psychologiczne efekty anestezji. Kody akustyczne, produkowane przez SCP-061, interpretowane są przez centra motoryczne mózgu jako instrukcje świadome, na które tester zazwyczaj reaguje adekwatnie (szczegóły w dodatku 01).

Testerzy, na których oddziałuje SCP-061, zazwyczaj będą mieli "puste" grymasy twarzy. Nie odpowiadają oni na próby konwersacji ani nie wyrażają żadnych potrzeb typu głód czy seksualność. Pomimo iż wszystkie polecenia wykonywane są bez pytań, efekty kontroli słuchowej zanikają z momentem, kiedy tester przestaje słyszeć program. Większość testerów stwierdziła, że nie była w stanie zapamiętać tego, co robiła w czasie oddziaływania na nich podmiotu, ale niektórzy doświadczyli efektu "bezradnego przyglądania się" ich ciałom, które działały wbrew woli.

Celem tych badań jest odkrycie sposobów na zaradzenie skutkom słuchowej kontroli umysłu; jednakże jedynie dwie metody przeciwdziałania nim okazały się — jak dotąd — skuteczne. Pierwsza: systemy słuchowe testerów działają nie pełnie, przez co jednostka nie może słyszeć programu. Może to zostać osiągnięte przez zakrycie ucha lub ogłuszenie testera. Druga: sam program wysyła zakodowaną instrukcję do centrum słuchowego mózgu, która go wyłącza. Mimo że ucho nadal słyszy, nie osiągnięto sukcesów podczas poszukiwań odpowiedniego kodu do "zrestartowania" ww. centrum.

Dodatek 01: Wszystkich testerów kontrolowano słuchowo. Wydawano zakodowane instrukcje słuchowe, a następnie monitorowano rezultaty.

 • Tester — 4402F
  • Polecenie: [Śpij].
  • Rezultat: Testerka skuliła się do pozycji embrionalnej na podłodze, a jej mózg zaczął emitować powiązane ze snem fale alfa. Jej oczy pozostały szeroko otwarte w zwyczajowym, "pustym" grymasie twarzy. Jej oczy kilkakrotnie gwałtownie zadrżały w sposób typowy dla fazy REM snu.
 • Tester — 4427M
  • Polecenie: [Biegnij po bieżni].
  • Rezultat: Tester wszedł na bieżnię i rozpoczął bieg. Tester nie włączył maszyny, co skutkowało uderzeniem jego ciała o kontrolki. Tester powtarzał te czynności, aż do otrzymania polecenia [przestań]. Notatka: Zaleca się używać bardziej szczegółowych poleceń podczas testów związanych z wykonywaniem zadań.
 • Tester — 4427M
  • Polecenie: [Włącz bieżnię; biegnij po bieżni].
  • Rezultat: Tester włączył bieżnię na poziom najszybszy, wszedł na nią i rozpoczął próbę biegu — wtedy spadł z taśmociągu. Tester kilkakrotnie włączał bieżnię na losowe poziomy szybkości, co różnie się kończyło. Notatka: Zaleca się używać bardziej szczegółowych poleceń podczas testów związanych z wykonywaniem zadań.
 • Tester — 4427M
  • Polecenie: [Włącz bieżnię na poziom truchtu; biegnij truchtem po bieżni].
  • Rezultat: Tester poprawnie biegł truchtem po taśmie bieżni do momentu, kiedy wydano polecenie "przestań", które spowodowało spadek testera z taśmociągu. Notatka: Zanim polecenie [przestań] zostanie wydane, tester powinien znaleźć się we względnej pozycji bezpiecznej.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported