SCP-064
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-064

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-064 przechowywany jest w odpowiednio odizolowanym pomieszczeniu pod obserwacją. Aktualne cele to: stworzenie geometrycznego modelu wzorca zachowań obiektu oraz obserwacja wszelkich zmian w tymże wzorcu, które powodowane mogą być lokalizacją i składem gleby. Niektóre tereny na pustyni Gobi oraz w buszu australijskim, jak również solniska, rozważa się pod użycie w przyszłych testach. Obecna lokalizacja SCP-064 jest poufna; informacji o niej udziela się jedynie pracownikom z upoważnieniem poziomu 3. lub wyższego. Kiedy dojdzie do zatrzymania rozrostu, zespoły polowe muszą udokumentować rozmiar, kształt i skład struktury, a następnie zabezpieczyć obiekt celem przeniesienia go do innej lokacji.

Opis: SCP-064 to jasnobrązowa, gliniana cegła składająca się głównie z tlenku krzemu i materii organicznej. Podmiot waży 1,6 [kg] i ma wymiary 10 [cm] × 6 [cm] × 20 [cm]. Powierzchnia jest płaska i gładka, ale naznaczona niewielkimi, kosmetycznymi odłamkami. Na ogół obiekt pod względem wizualny podobny jest do większości twardych cegieł używanych w budownictwie.

Jeżeli artefakt zostanie położony na płaskim terenie składającym się z miękkiej ziemi, pewnym nieznanym nam mechanizmem zacznie się mnożyć. Bliższa obserwacja ujawniła nieregularną kratę z włókien krzemowych w kształcie właściwego obiektu, która się wypełnia i utrwala przy użyciu gleby; proces trwa do momentu osiągnięcia odpowiedniej masy przez obiekt. Zjawisko można porównać do rozprzestrzeniania się grzybni, której mikroskopijne korzenie wydobywają minerały z gleby znajdującej się w bliskiej okolicy. W warunkach optymalnych (gleba składająca się w ok. 90% z tlenku krzemu [SiO2]), jedna pełnowymiarowa cegła pojawia się po około siedemdziesięciu minutach.

Jeżeli SCP-064 zostanie zapewnione duże połacie glebowe, obiekt wytworzy wysoce skomplikowaną, lecz hipotetycznie stabilną, ceglaną strukturę wolnostojącą, w tym jej piętra oraz ściany. Poprzednie obserwacje wykazały, iż struktura może osiągnąć kształt dwunastoramiennej gwiazdy o średnicy ponad 10 [km]. Jednakże spekuluje się, iż wzrost obiektu zostaje ostatecznie zatrzymany, kiedy ten napotyka istotną przeszkodą, za którą uznaje się każdy solidny obiekt ważący więcej niż 10 [kg]. Integralność strukturalna jest wysoka, jako że cegły układają się w sposób jak najbliższy ideałowi. Intrygujące jest to, że rozwój struktury dopasowuje się do kierunków świata, przy czym sam obiekt jest zawsze najniższą oraz najbardziej wysuniętą na północ cegłą.

Wzrost wymaga przyłożenia struktury do SCP-064; jeżeli obiekt zostanie z niej usunięty, struktura zacznie się degenerować, a wszelkie drugorzędne cegły rozpadną się w pył z prędkością niemalże równą prędkości, z jaką się pojawiają. Ponowne wstawienie obiektu do dwudziestu minut wstrzymuje degenerację struktury i pozwala jej na kontynuację wzrostu; po dwudziestu minutach procesu rozpadu nie można już cofnąć.

SCP-064 został znaleziony "przypadkowo" w kwietniu 20██ r. Podczas satelitarnej obserwacji wysokiego płaskowyżu w Andach operator kamery odnotował, iż jedna ze struktur najwyraźniej rosła. Rozpoznano okolicę lokalizacji obiektu na podstawie przewidywanego kierunku rozrostu struktury (rozrost został zatrzymany podczas pozyskania). Zespoły polowe zlokalizowały obiekt po dostrzeżeniu różnicy pomiędzy jego kolorem a kolorem cegieł drugorzędnych, które skomponowane były w wysokiej ilości przez tlenki żelaza z okolicznej gleby. Przeprowadzono pełne wykopaliska miejsca pozyskania obiektu celem określenie kulturalnej i technologicznej genezy podmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported