SCP-066-EL

ocena: +2+x
blank.pngSCP-066-EL
Poziom3
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
niski

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z uwagi na położenie i nieznajomość rozmiaru SCP-066-EL, obiekt aktualnie nie może zostać całkowicie zabezpieczony. Podmiot jest obecnie monitorowany przez Centrum Obserwacyjne 6, znajdujące się na Morzu Egejskim, pod postacią statku. Dyrektor Centrum Obserwacyjnego 6 musi być informowany o każdej aktywności instancji. SCP-066-EL podlega całodobowemu nadzorowi prowadzonemu przez 10 agentów Mobilnej Formacji Operacyjnej Alfa-7 ("Sea Guards"). W czasie "Wielorybiego Wydarzenia" ilość agentów strzeżących obiekt należy podwoić.


Opis: SCP-066-EL jest wielkim organizmem odnalezionym w Morzu Egejskim. Określenie rozmiaru, jak i masy instancji jest niemożliwe. Nie zarejestrowano żadnych aktywności SCP-066-EL pod względem poruszania się czy odżywiania. Po pobraniu próbki DNA z podmiotu przez MFO Alfa-7, ustalono, że jest ono podobne do DNA współczesnych waleni. Co zaskakujące, DNA SCP-066-EL nie wydaje się pochodzić od konkretnego osobnika, lecz od wielu różnych waleni.

Grzbiet SCP-066-EL jest jedyną widoczną częścią jego ciała. Pokrywają go różnorodne gatunki koralowców oraz mniejszych morskich organizmów. W związku z wcześniej podanymi informacjami, badacze Fundacji nie są wstanie dokładnie określić wyglądu SCP-066-EL.

Anomalne właściwości SCP-066-EL aktywują się 22 czerwca i zanikają 23 września. Podczas tego okresu ma miejsce tak zwane "Wielorybie Wydarzenie", które powoduje nagły przyrost liczby osobników wielu gatunków waleni. Wszystkie noworodki wydają się wypływać spod SCP-066-EL. Na podstawie tego wydarzenia, SCP-066-EL uznaje się za samicę.

Między 16 lipca a 30 sierpnia w pobliżu SCP-066-EL rejestruje się wiele gatunków waleni i anomalii walenio-podobnych,1 szczególnie płci męskiej. Wszystkie z obserwowanych osobników wydawały się przylegać do SCP-066-EL, czas przylegania oszacowano między 30-120 minut.


Dodatek 066-EL-1: Dnia 12.11.2016 roku, Centrum Obserwacyjne 6 dostrzegło szklaną butelkę, w której znajdował się list.2 Autor listu pozostaje nieznany.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported