SCP-071
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-071

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-071 zabezpieczony jest w zmodyfikowanej standardowej celi przechowawczej dla humanoidów, która nie umożliwia bezpośredniej obserwacji. Monitoring SCP-071 może być przeprowadzany jedynie za pośrednictwem kamery wideo o zamkniętym obiegu, który opóźnia sygnał o minimum 60 sekund. Eksperymenty na SCP-071 można przeprowadzać jedynie po uprzednim zatwierdzeniu ich przez co najmniej dwóch (2) dyrektorów ośrodka z upoważnieniem poziomu 4.; personel może wchodzić do przechowalni SCP-071 wyłącznie w grupach co najmniej czteroosobowych. Personel wykazujący dziwne lub obsesyjne zachowanie musi natychmiast zostać usunięty z pomieszczenia i poddany aplikacji preparatu amnezyjnego, lub zmianie przydziału, po pełnym badaniu psychiatrycznym.

Pod żadnym pozorem nie wolno pracownikom bezpośrednio obserwować SCP-071 ani oglądać nieopóźnionego nagrania z monitoringu. Wszelkie zapisy wizualne i fotografie SCP-071 muszą zostać zniszczone po ich użyciu.

Opis: SCP-071 to byt metamorficzny zdolny do przyjęcia form związanych z najsilniejszymi seksualnymi pragnieniami obserwatora. Zdolność ta dochodzi do skutku pomimo barier zapobiegających SCP-071 rozpoznanie obserwatorów (np. kamera o zamkniętym obwodzie bez opóźnienia sygnału lub lustra fenickie), jednak można ją powstrzymać, używając opóźnienia w nagraniach. SCP-071 okazuje brak chęci lub niemożliwość zmiany formy bez zewnętrznej stymulacji; w zamian pozostaje w swojej ostatniej formie, kiedy nie jest obserwowany. Najprawdopodobniej nie istnieje limit (lub jest on niewielki) ograniczający spektrum form, które SCP-071 jest w stanie przyjąć (szczegóły w dodatku 071-01).

SCP-071 najprawdopodobniej jest inteligentny, lecz nie wykazuje umiejętności komunikacji werbalnej, a jego zachowanie ogranicza się do kuszenia obserwatorów swoją seksualnością; niewiadomym jest, czy obiekt jest rozumny, czy jedynie odgrywa zachowanie oczekiwane przez jego obserwatorów.

Ludzie, którym zezwolono na interakcje seksualne z SCP-071, odczuli gwałtowną atrofię mięśni, struktury kostnej i funkcji mózgowej, co miało miejsce w 1 — 2 dni po kontakcie. Atrofia trwa do siedmiu (7) dni, w zależności od przeprowadzonej terapii; jednostki mogą cierpieć również stałe zmniejszenie się ich postury, osłabienie wydajności narządów wewnętrznych, zmniejszenie masy mózgu i wysterylizowanie. Osoby, które masturbowały się poprzez użycie środków pokazujących SCP-071 (bez znaczenia jest, czy sygnał był opóźniony), również cierpią ww. efekty.

SCP-071 został odnotowany przez Fundację dnia ██.██.██ r., po [USUNIĘTO]. W związku z przypadkami medycznymi o objawach identyfikowalnych z wystawieniem na oddziaływanie SCP-071 trwa usuwanie wszelkich wizualnych przedstawień SCP-071 z Internetu.

Dodatek 071-01: Notatka badawcza.

Zdolność SCP-071 do zmiany formy wydaje się nie ograniczać do imitowania ludzi. Dnia ██.██.██ r., po wystawieniu D-7883 na oddziaływanie obiektu, SCP-071 przyjął formę suki Golden Retrievera. D-7883 był zszokowany i odmówił kontynuowania eksperymentu, jednakże reakcje fizjologiczne testera były równoznaczne ze stanem podniecenia seksualnego.

Dnia ██.█████ r., po wystawieniu D-8762 na oddziaływanie obiektu, SCP-071 przyjął formę denatki. Zespół medyczny potwierdził brak oznak życia, a podmiot w żaden sposób nie został tym skrzywdzony. Później, po wystawieniu D-8765 na oddziaływanie, SCP-071 przybrał formę mężczyzny w wieku lat █.

Dr ████████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported