SCP-072-TH
ocena: +4+x
scp-072-th-1.jpg

Fotografia SCP-072-TH wykonana przez drona, przed Incydentem 072-TH-B

Identyfikator podmiotu: SCP-072-TH

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako iż niemożliwe jest przeniesienie i zabezpieczenie SCP-072-TH w Fundacyjnej Placówce, aktualne czynności przechowawcze skupiają się na izolacji Wyspy ███████. Ośrodek Posterunkowy 72-TH został ustanowiony na pobliskiej wyspie. Personel Ochrony ma za zadanie zawracać cywilów zbliżających się na więcej niż 2 km do obszaru. Przynajmniej jeden zespół bojowy uzbrojony w ciężką broń ma stacjonować na Ośrodku Posterunkowym w przypadku ataku SCP-072-TH. Wokół wyspy zainstalowane zostały czujniki drgań dna morskiego. Jakikolwiek członek personelu chcący przekroczyć obszar 100 m od wyspy potrzebuje pisemnej zgody dyrektora projektu.

Opis: SCP-072-TH to zbiór ruchomych zbroi pełno-płytowych podobnych do tych z XIII wieku. Jako iż Fundacja nie jest obecnie w stanie podporządkować ani zneutralizować SCP-072-TH, a także z powodu ich wrogości żadna instancja nie jest aktualnie w posiadaniu. Mimo iż wszystkie instancje SCP-072-TH zdają się być puste w środku, są one zdolne do samodzielnego ruchu z zaskakująco wysoką prędkością i zręcznością, porównywalną do uprawiającego regularne ćwiczenia człowieka o ich wzroście. Cechuje je także siła przewyższająca ludzką. W porównaniu do innych nieanomalnych pancerzy o takim samym modelu SCP-072-TH wykazują się znacznie większą wytrzymałością. Mimo iż siła wybuchowa i ciężkie pociski wciąż są w stanie spowodować silne wygięcia i wgłębienia, a standardowa amunicja wciąż jest w stanie je przebić, Fundacji jak dotąd nie udało się wyrządzić obiektom obrażeń skutkujących odłamaniem choćby najmniejszej części pancerza, a byty są w stanie poruszać się niezależnie od otrzymanych deformacji. Wystawiona została hipoteza mówiąca o tym, że każda instancja SCP-072-TH jest osobnym unikalnym bytem, ich dokładna liczba, mimo iż nie została do końca potwierdzona, szacowana jest na co najmniej 40. Początkowo uważano, że SCP-072-TH są w stanie samodzielnie naprawiać obrażenia, lecz procedura polegająca na śledzeniu uszkodzonego pancerza zasugerowała, że w środku zamku znajdują się rezerwy pancerzy, a SCP-072-TH są zdolne do przenoszenia anomalnych właściwości z uszkodzonego pancerza na inny. Nie wiadomym jest aktualnie co dzieje się z uszkodzonymi pancerzami.

SCP-072-TH mówią z nieznanym języku. Wszelkie próby podjęcia z nimi komunikacji okazały się nieskuteczne. Zauważono, że SCP-072-TH nigdy nie korzystają ze zdolności wokalizacyjnych do komunikacji, jednak wykazują one zdolność do współpracy. Istnieje hipoteza przypuszczająca, że SCP-072-TH nie są świadome, a ich komunikaty są automatycznie wypowiadanym ostrzeżeniem. SCP-072-TH wykazują zdolności bojowe wyszkolonych żołnierzy i potwierdzono stosowanie przez nie taktyk pułapkowych, zasadzek i partyzantki z wykorzystaniem otoczenia. Początkowo jedynym obserwowanym uzbrojeniem SCP-072-TH był pałasz, lecz od czasu Incydentu 072-TH-B zauważalne jest także użycie innych średniowiecznych broni. Broń wykorzystywana przez SCP-072-TH wykazuje wytrzymałość podobną do samych pancerzy. Przed Incydentem 072-TH-B możliwym było przeprowadzenie ograniczonej eksploracji za pomocą zdalnie sterowanego drona powietrznego, gdyż SCP-072-TH ignorowały go, do czasu aż nie usiłował wtargnąć do zamku, kiedy to zaczynały za nim gonić. Dzięki tej metodzie możliwe było przebadanie większości wyspy, jak i zewnętrznych ścian zamku. Jednakże od czasu Incydentu 072-TH-B byty będą agresywnie atakować powietrzne jednostki zdalne, jak i wszystkie automatyczne urządzenia pomiarowe. Nie wpłynęły także żadne raporty o wkraczaniu SCP-072-TH do wody, jednakże były zauważane podczas patrolowania czy pilnowania terenu blisko brzegu.

Odkrycie: SCP-072-TH został odkryty w Zamku ██████████████, atrakcji turystycznej Wyspy ███████ po wpłynięciu raportu o turystach, którzy zaginęli na ich wycieczce. Miejscowi oficerowie przeszukali miejsce i odkryli nieudokumentowane sekretne przejście. Oddział poszukiwawczy w następstwie napotkał SCP-072-TH, co skutkowało █ zgonami wśród personelu zamku i oficerów. Zakonspirowany w departamencie policji agent poinformował Fundacje o zaatakowaniu grupy przez ruchome pancerze. Po tym, jak zespół śledczy potwierdził anomalie, Wyspa ███████ została oznaczona we współpracy z rządem jako teren niebezpieczny z powodu niestabilności podłoża kamiennego i wycieku toksycznego gazu. Wszystkie osoby zaginione zatruły się gazem i w efekcie halucynacji zmarły w wypadkach. Wszystkim świadkom zaaplikowano preparaty amnezyjne, po czym ich wypuszczono.

Według oficjalnych danych Wyspa ███████ była wykorzystywana jako więzienie dla osób o specjalnym statusie w czasach Średniowiecznych, wliczając w to osoby posądzone o praktykowanie czarnej magii. Kompleks został porzucony i stosunkowo niedawno wykorzystany w celach turystycznych na rok przed incydentem. Nie istnieją żadne wpisy o anomalnej aktywności przed odkryciem.

Incydent 072-TH-B
██.██.████: Mobilna Formacja Operacyjna-ค "Don Quixote" dowodzona przez Agenta ███████ została przydzielona do eksploracji Zamku ██████████████. Drużyna miała wkroczyć do zamku poprzez zejście z helikoptera, co miało ich uchronić przed atakiem SCP-072-TH. Jednakże helikopter został zestrzelony przez grupę SCP-072-TH korzystającą z ciężkiej kuszy1. Trzech członków formacji zostało odratowanych i potwierdzili, że pozostali zginęli w wyniku wypadku lub ataku SCP-072-TH2. Podczas ewakuacji, kilku członków personelu ratowniczego Fundacji zostało trafionych z bełtów z poprzednio wspomnianej kuszy. Analiza tych bełtów wykazała, że są zrobione z nieanomalnej stali, a obrażenia przez nią spowodowane są nieadekwatne do jej rodzaju. Wysunięto tezę mówiącą o tym, że efekt anomalny SCP-072-TH dotyczy obszaru wokół Wyspy ███████ lub samych zbroi. Pełen raport z Incydentu 072-TH-B jest aktualnie w fazie sporządzania i sprawdzania.

Po incydencie powietrzna obserwacja ujawniła, że wrak helikopteru zniknął, mimo iż ślady po jego rozbiciu wciąż są widoczne. Możliwości wykorzystywania utylizacji ciężkiego ekwipunku przez SCP-072-TH czy ich próby opuszczenia wysypy poprzez poruszanie się po dnie są rozważane. Czynności przechowawcze zostały zaktualizowane, a propozycja reklasyfikacji obiektu do Euclid jest rozważana.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported