SCP-075
ocena: +7+x
scp-075.jpg

SCP-075. Fotografia wykonana przez dr. Takeshiego Yamadę.

Identyfikator podmiotu: SCP-075

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-075 przechowywany jest w sześcianie o krawędzi długości 1 [m3], wykonanym z materiałów antykorozyjnych poziomu czwartego. Wilgotność pomieszczenia nie może nigdy przewyższyć progu 1%. Medyczne środki osuszające są zawsze dostępne w celach obniżenia wilgotności. Jeżeli wilgotność pomieszczenia przekroczy próg 1%, cały personel zobowiązany jest natychmiast opuścić placówkę, która zostanie zablokowana do momentu zredukowania poziomu wilgotności do względnego poziomu bezpiecznego.

Personel wchodzący do przechowalni SCP-075 zmuszony jest nosić kombinezon ochronny MOPP poziomu czwartego. Testy iniekcyjne oraz wszelkie inne, które przeprowadza się przy użyciu roztworów, są wzbronione. Jeżeli dojdzie do kontaktu obiektu z roztworem, placówka zostanie natychmiastowo zablokowana i użyty zostanie środek osuszający. Zabrania się ewakuowania personelu obecnego w placówce w czasie incydentu.

Opis: SCP-075 wygląda jak duży ślimak mierzący 20 [cm] długości, 13 [cm] szerokości i 15 [cm] wysokości. Obiekt posiada mocno umięśnioną stopę, która przypomina sześciopalczastą łapę. Podmiot jest wyjątkowo ciężki; jego masa wynosi około 860 [kg] - przyczyna takiej wagi jest niezrozumiała. Osuszanie jest jedynym znanym nam sposobem na zabezpieczanie SCP-075, jako że organizm przechodzi w stan spoczynku z momentem, kiedy wilgotność jego otoczenia zbliża się do zera.

Kiedy osuszanie zostanie zatrzymane, SCP-075 będzie poruszać się z niewiarygodnie wysoką prędkością jak na swój rozmiar i masę. Organizm zachowuje się jak drapieżnik: wskakuje on na ofiarę i przemacza ją silnie żrącym roztworem zasadowym, wydzielanym przez pory na jego "stopie". Wydzielina ta jest, wg naszej wiedzy, najbardziej żrącą substancją na świecie. W związku z agresywnym zachowaniem podmiotu, podczas gdy substancja jest wydzielana, niemożliwe jest jej pozyskanie. Jak dotąd nie znaleziono żadnego materiału, który byłby w 100% odporny na żrące działanie wydzieliny.

Dodatek 075-F Próby pozyskania wydzieliny podmiotu muszą zostać zatwierdzone i być nadzorowane przez wszystkich obecnych w placówce pracowników z upoważnieniem poziomu 4. Jednakże pozytywne rozpatrzenie wniosku przez ww. osoby nie jest objęte priorytetem wyższym niż potencjalnie nałożony zakaz używania roztworów wodnych na obiekcie — w tym jego własnych wydzielin.

Dodatek 075-G Używszy SCP-294, udało się pozyskać wydzielinę w kubku. Trwające testy mają wykazać, czy istnieją substancje, które są odporne na żrące właściwości wydzieliny. Przeprowadza się inne testy celem zrozumienia, dlaczego kubek zapewniony przez SCP-294 okazał się odporny na ww. właściwości obiektu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported