SCP-076
ocena: +25+x

OD: Dr █████ █. █████
DO: Dyrektor Maria Jones, Administracja Bezpieczeństwa Zapisów i Informacji
TEMAT: Rewizja pliku SCP-076.

Muszę oficjalnie sprzeciwić się propozycji zrewidowania informacji o specjalnych czynnościach przechowawczych dla SCP-076. Wiem, że Cenzurować Wszystkie Ważne Informacje twierdzi, że to poważne ryzyko względem bezpieczeństwa, ale oboje wiemy, że wielkie szychy starają się zwyczajnie pozamiatać po swoim największym i najbardziej żenującym bałaganie. Omega-siedem istniała. Ludzie zginęli, ponieważ nawaliliście i nie możecie tego teraz zmienić — bez względu na to, jak usilnie będziecie się starać to ukryć.

Na Boga! Ludzie, którzy go strzegą, zasługują na informację, czym jest i co zrobił. Co MY zrobiliśmy. Muszą wiedzieć, jak nawaliliśmy, żeby nie popełnili naszych błędów.

██


Identyfikator podmiotu: SCP-076

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Strefa Przechowawcza 25b zlokalizowana jest na głębokości 200 [m] pod poziomem morza; została wydrążona w solidnym podłożu sejsmicznie stabilnego obszaru. Wyłączny dostęp do placówki przechowawczej to szyb windy, zamykany co pięćdziesiąt (50) [m] w kierunku pionowym; zamknięcia pokryte są osłoną o grubości 20 [cm]. Kiedy szyb nie jest używany, należy zalewać go wodą morską.

Na Strefę Przechowawczą 25b składają się następujące elementy:

 • Zewnętrzny posterunek ochrony mający przeciwdziałać zagrożeniom zewnętrznym. Ochronę stanowi tutaj personel przeszkolony w zakresie walki w bliskim dystansie i taktykach przeciwdziałania wtargnięciom.
 • Rejon administracyjny i wspomagający (RAW), na który składają się placówki wspomagające oraz kwatery mieszkalne przeznaczone pod użytek pracowników strefy.
 • Główna przestrzeń przechowawcza (GPP), składająca się z sześcianu o krawędzi długości 7 [m], pokrytego 1,5 [m], wzmocnioną osłoną tytanową. GPP została zaprojektowana z myślą o umożliwieniu jej swobodnego zalewania i osuszania; kiedy nie jest używana, należy zalewać ją wodą morską.
 • 150 [m] "korytarz śmierci", który stanowi jedyne połączenie GPP i RAW (w tym systemów wody, mocy, drenażu i wentylacji). Ściany i podłoga korytarzu wzmocnione są w podobny sposób jak GPP, ponadto zainstalowano w nich elektryczny system odstraszający, mogący porazić obiekt prądem o napięciu 20 000 [V].

Posterunek ochrony zlokalizowany przy wejściu do korytarza śmierci zawsze być patrolowany przez co najmniej trzech (3) uzbrojonych strażników. Wyposażenie strażników musi zawierać (ale nie tylko) przynajmniej jeden (1) ███████ systemu CIW, na przymocowanym aparacie namierzającym, mogącym swobodnie monitorować cały korytarz; przedmiot musi posiadać pleksiglasową szybkę, co ochroni operatora od broni miotanej.

W razie pełnego uszkodzenia przechowalni wszyscy pracownicy w placówce muszą natychmiast udać się do najbliższego posterunku ochronnego w celu pobrania broni i zbroi. Personel będzie stosował się do pierwszego warunku alarmowego, aż do momentu potwierdzenia neutralizacji SCP-076-2. Jeżeli 90 min od ogłoszenia pełnego uszkodzenia procedura nie zostanie anulowana przez pracownika z upoważnieniem poziomu 4. lub wyższego, uruchomione zostaną środki ostateczne, co oznacza zalanie całej placówki wodą morską. Dostęp do strefy zostanie odcięty na co najmniej 24 [h] po których będzie można przeprowadzić próbę odzyskania podmiotu. Okoliczności takie będą wymagać poświęcenia wszystkich obecnych w placówce pracowników.

Opis: SCP-076 składa się z dwóch elementów: kamiennego sześcianu (SCP-076-1) i bytu humanoidalnego (SCP-076-2), który zamknięty jest w sześcianie.

SCP-076-1 to sześcian o krawędzi długości 3 [m], wykonany z metamorficznego kamienia o czarnych plamach. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne SCP-076-1 pokryte są głęboko wyrytymi wzorami, których nie można powiązać z żadną znaną cywilizacją. Analiza izotopowa wykazała, iż obiekt liczy około dziesięć tysięcy (10 000) lat. Po jednej stronie artefaktu znajdują się drzwi zamknięte zamkiem o szerokości 0,5 [m], otoczonym dwudziestoma (20) mniejszymi zamkami w okrężnej aranżacji. Jak dotąd nie odnaleziono żadnych kluczy do tych zamków, przez co niemożliwe jest otworzenie drzwi, kiedy zostają zamknięte.

Wewnętrzna temperatura obiektu wynosi około 93 [K] i w żaden sposób nie może zostać zmieniona — ani wewnętrznie, ani zewnętrznie. W centrum pomieszczenia wewnątrz znajduje się wysoka na 2,13 [m] kamienna trumna, stabilizowana i zamknięta kilkoma łańcuchami z nieznanego materiału oraz nierozpoznanego wykonania; łańcuchy przyczepione są do wewnętrznych rogów SCP-076-1.

SCP-076-2 to szczupły, semicki mężczyzna mający ponad dwadzieścia pięć lat. Włosy obiektu są czarne, oczy — szare, a barwa skóry — oliwkowa. Obiekt mierzy 1,96 [m] wysokości i waży 81,65 [kg]. Na ciele elementu znajduje się wiele tatuaży przedstawiających ikonografię okultystyczną i związaną z naukami tajemnymi (najczęściej w formie spoglądających na obserwatora demonicznych twarzy); tatuaże są zarówno subtelne, jak i wyraźnie ostentacyjne. Kiedy obiekt pozostaje zamknięty wewnątrz SCP-076-1, technicznie jest martwy.

SCP-076-2 okazjonalnie się z tego stanu wybudza, wręcz "reanimuje" wszystkie procesy witalne potrzebne do poprawnego funkcjonowania istoty ludzkiej. Podmiot następnie stara się opuścić SCP-076-1. Jeżeli próba się powiedzie, obiekt wejdzie w stan transu i będzie szukał najbliższego człowieka — zupełnie ignorując inne żyjące istoty. Po wejściu w kontakt z żywym człowiekiem SCP-076-2 osiągnie stan furii i będzie starał się zabić wszystkich napotkanych ludzi. Do dzisiaj jedynie zgon podmiotu okazał się efektywny na tyle, by furię tę okiełznać.

Terminacja SCP-076-2 jest zazwyczaj problematyczna z powodu jego nadzwyczajnych właściwości fizycznych. Obiekt posiada nadludzką siłę i szybkość, a pomimo swojej śmiertelności, jest w stanie ignorować ból i szok. Obiekt nie cofa się nawet po urazach, które ciężko zraniłyby normalne osoby. Wcześniejsze doświadczenia z obiektem ujawniły jego następujące umiejętności (lista częściowa):

 • Przedzieranie się przez drzwi bezpieczeństwa ze zbrojeniowej stali w ciągu czterech (4) minut nieprzerwanych ataków.
 • Pokonywanie dystansu ponad 64 [m] w czasie poniżej trzech (3) [s].
 • Możliwości biologiczne przyjęcia wielu pocisków BMG, kalibru .50 w głowę i kontynuowanie zabijania przez następną minutę — pomimo obszernego uszkodzenia móżdżka.
 • Zbijanie nadlatujących pocisków pistoletowych i z karabinów szturmowych przy użyciu stalowego zbrojenia.
 • Przeżycie ponad jednej (1) godziny, pomimo braku dopływu powietrza. Po tym czasie dochodziło do uduszenia.
 • Niezwykła umiejętność SCP-076-2 to umiejętność materializowania broni z ostrzem. Studiowanie materiału wideo w wolnym tempie ujawniło, że ostrza są wyciągane z miniaturowej szpary wymiarowej, nazwanej "niewielką, czasoprzestrzenną dziurą". Nie wiadomo, dokąd portal prowadzi ani w jaki sposób SCP-076-2 jest w stanie otwierać te szpary. Ujęcia ww. ostrzy wskazują, iż bronie wykonane są z zupełnie nieodbijającego światła, czarnego materiału, który widoczny jest jako "czarna pustka". Jako że ostrza znikają natychmiast po zostawieniu ich przez obiekt, dotychczas niemożliwe było przeprowadzenie jakiejkolwiek analizy strukturalnej przedmiotów.

SCP-076-2 zdołano efektywnie uśmiercić kilka razy, używając różnych metod:

 • Nieprzerwane ostrzeliwanie kilkoma karabinami maszynowymi ciężkiego kalibru.
 • Uduszenie.
 • Zmiażdżenie 13,6 [t] częścią systemu windowego, używanego do transportowania SCP-076-1.
 • Kremacja przy użyciu granatu termatowego TH3, umieszczonego bezpośrednio wewnątrz otwartej jamy klatki piersiowej SCP-076-2.
 • Podczas najgorszego jak dotąd uszkodzenia przechowalni Strefa Przechowawcza 25 (w której poprzednio umieszczono SCP-076) została zniszczona po konieczności detonacji lokalnego ładunku jądrowego jako ostatniej deski ratunku przed uciekającego SCP-076-2. Rezultatem było całkowite zniszczenie placówki oraz wszystkich przebywających w niej pracowników. SCP-076-1 przetrwał.

Po zgonie szczątki SCP-076 bardzo szybko ulegną rozkładowi, który zakończy się z momentem obrócenia ich w pył. SCP-076-1 i trumna wewnątrz zamkną się z wielkim impetem, a mechanizmy zamków zaczną się okręcać, aż w końcu wszystko zostanie zamknięte. Nastąpi wtedy regeneracja SCP-076-2 w trumnie, proces będzie trwał od sześciu (6) [h] do dwudziestu pięciu (25) lat.

Przeprowadzone diagnostyki pośmiertne SCP-076-2 wykazały, iż wewnętrzny system organizmu obiektu w znacznym stopniu różni się od ludzkiego, co zostało udokumentowane w [USUNIĘTO].

Dodatek: SCP-076 został znaleziony w ████████████, w Mongolii, w roku 18██. Odkrycia dokonali angielscy archeologowie. Wszyscy członkowie ekspedycji, zostanie następnie zabici w podróży powrotnej. SCP-076 został pozyskany ze statku █████ ███████, przez społeczność ███████ (jedna z organizacji, które w przyszłości połączono w nowoczesną Globalną Koalicję Okultystyczną) i umieszczony w ich wewnętrznym sanktuarium.

SCP-076 pozostał w zamknięciu przez ███████ (██) lat, dopóki SCP-076-2 się nie obudził i nie uciekł, co nastąpiło dnia ██.██.████ r. Nieznany jest powód otwarcia SCP-076, jednakże w tym właśnie czasie zagubiono klucze do zewnętrznej powłoki. Polowanie na obiekt trwało trzy (3) lata i ████ ███████; pościg zakończył się, kiedy SCP-076-2 został obezwładniony przez ██████████ ███████, co skutkowało jego regeneracją wewnątrz artefaktu SCP-076-1. Podmiot został następnie pozyskany i zabezpieczony przez agentów Fundacji SCP.

Obiekt był zamknięty przez trzy (3) kolejne lata; ciągle znajdował się on pod nadzorem i był uśmiercany po każdym wybudzeniu; sporadycznie uciekał przez niewielki okres — powodem takich incydentów były głównie ataki innych organizacji. W związku z nimi zgony pracowników Fundacji nalicza się w liczbie [USUNIĘTO]

[USUNIĘTO]

[USUNIĘTO]

Po ostatnim incydencie zaimplementowano aktualne procedury stosowane wobec obiektu; są one aktualizowane wraz z rozwojem standardów technologicznych.

Dodatek 076-2: "Projekt Able" i "Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported