Log incydentu Mobilnej Formacji Operacyjnej Omega-7
ocena: +8+x

OD: Dyrektor ██████ ███, Administracja Bezpieczeństwem Zapisów i Informacji
DO: Administratorzy z upoważnieniem poziomu 4
TEMAT: Aktualizacja RAISA do protokołu bezpieczeństwa; Re: Informacje uzupełniające; Re: SCP-076

Nazwa pliku: Dodatek 076-1: "Projekt Able" i "Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7"

Poprzednie wymagania: O5

Nowe wymagania: Upoważnienie poziomu 3, musi wiedzieć

Data ważności: ██.██.████ r.


Profil psychologiczny podmiotu SCP-076-2

Umysł SCP-076-2 diametralnie różni się od ludzkiego albo obiekt jest ciężko obłąkany. Ludziom trudno jest zrozumieć jego pomysły; trudno jest obdarzyć go empatią. Pojęcia takie jak seks, miłość czy równość są mu nieznane, a przynajmniej względnie niezrozumiałe przez pryzmat jego osobowości. Podmiot nie jest w żaden sposób zainteresowany tematyką seksu; ma trudności w niewizualnym rozróżnianiu płci. Ponadto podmiot przyznał, że przyjemność sprawia mu zabijanie oraz wywoływanie bólu (emocjonalnego oraz fizycznego), jednakże to go nie pociąga.

Testy na inteligencje SCP-076-2 nie przyniosły istotnych rezultatów; w dalszym stopniu nie uzyskano dokładnego wyniku. Może to mieć związek z obcymi dla nas procesami myślowymi podmiotu. SCP-076-2 wykazał obszerną wiedzę na temat ludzkiej anatomii (jednakże miało to miejsce w wysoce brutalnym kontekście), strategii wojskowych w działaniach otwartych, metalurgii oraz — co nietypowe — znajomości gospodarowania żywym inwentarzem. Obiekt posługuje się kilkoma językami, w tym angielskim; jednakże najbardziej charakteryzuje go znajomość kilku dialektów starożytnego sumeryjskiego, języka prawdopodobnie przezeń preferowanego.

SCP-076 okazuje jedynie pogardę w stosunku do ludzi, jednakże istnieje tutaj wyjątek: obiekt zdaje się traktować osoby, które uważa za lepsze od siebie, z szacunkiem. Odkrycia tego dokonano, kiedy agent ███████, czyli osoba posiadająca znaczne doświadczenie w związku z SCP-076-2 nie pojawił się po jego ucieczce. Podmiot wyglądał na przygnębionego; kilkoro pracowników zapytał, gdzie ukrywa się agent ███████. Kiedy w końcu poznał los agenta ███████ (zgon w wyniku obszernych obrażeń po nalocie mającym zatrzymać SCP-███), SCP-076-2 zakończył swą furię, a następnie pozwolił się odeskortować oraz obezwładnić.

Podmiot został następnie przesłuchany. Rozmowa miała na celu zbadanie nagłych zmian zachowania obiektu.

<Początek logu>

Dr ██████: Dlaczego tak bardzo interesujesz się śmiercią agenta ███████?

SCP-076-2: (Podmiot przeklina w starożytnym sumeryjskim).

Dr ██████: Dlaczego jego śmierć cię obchodzi? Zabiłeś już tylu ludzi, dlaczego on jest… (Wypowiedź przerywa SCP-076-2).
SCP-076-2: (Mówi po angielsku). Inny? Otóż w przeciwieństwie do was [nieprzetłumaczone, sumeryjskie słowo], stanowił wyzwanie. Był prawdziwym wrogiem.

Dr ██████: Dlaczego miałoby to być dla ciebie dobre? Za każdym razem, kiedy się przebudzałeś, chciałeś uciec. On odpowiadał za wielokrotne ujęcie twojej osoby. Na pewno musi cię cieszyć, że nie żyje.

SCP-076-2: Nie oczekuję, że zrozumiesz. Wiesz, że strzelił mi w łeb ponad ██ razy? Taki mężczyzna zasługuje na śmierć w walce tak bliskiej, że może poczuć oddech swojego wroga. Nie w jakimś [sumeryjskie słowo, nieprzetłumaczone] zniszczeniu, zamówionym przez tchórzliwych królów i książąt, którzy bezpiecznie chowają się w pałacach. Reszta z was… (SCP-076-2 spluwa) mnie obrzydza. Nawet nie mam ochoty was zabić.

(Odtąd podmiot zamilkł. Nie chciał kontynuować rozmowy).

<Koniec logu>

To oznaka możliwości psychologicznego wpływania na umysł SCP-076-2, tudzież mechanizmu kontrolującego. W związku z obszernymi stratami zasobów w związku z próbami ucieczki SCP-076-2 oraz mając na względzie chęci wyrażone przez komisję Bowe'a, która chce przekształcać obiekty SCP w broń taktyczną, sugeruję wykorzystać tę możliwość w trybie natychmiastowym.


OD: Dr. █████ █. █████
DO: Dr P█████ G████, projekt Omega-siedem
TEMAT:

████,

Powiedział: tak.

███

PROPOZYCJA PROJEKTU: MOBILNA FORMACJA OPERACYJNA OMEGA-7 ("PANDORA'S BOX")

Opis misji: Asystowanie SCP-076-2 ("Able") w sytuacjach wysokiego zagrożenia podczas działań polowych.

Organizacja formacji operacyjnej: Specjalna broń formacji operacyjnej "Able", dowódca formacji operacyjnej ████ ████████████, 10 — 20 agentów polowych podzielonych na pięć drużyn; każda składająca się z 3 — 5 osób. Potencjalnych kandydatów na członków formacji należy wyselekcjonować spośród elitarnych agentów polowych; selekcji ma dokonać sam podmiot Able. Działanie ma zapewnić bezproblemowe relacje pomiędzy obiektem i zwykłymi członkami formacji.

Protokół bezpieczeństwa: SCP-076-2 ("Able") ma na karku zapięte urządzenie, które po włączeniu lub próbach "grzebania" w nim dokona natychmiastowej detonacji, co doprowadzi do śmierci SCP-076-2 poprzez całkowite zniszczenie rdzenia kręgowego, tchawicy i wszystkich witalnych naczyń krwionośnych szyi. Do osoby SCP-076-2 przyczepiono również urządzenie namierzające. Ma to na celu powstrzymanie obiektu przed zabijaniem, jeżeli nie zostanie wydany taki rozkaz oraz przed niszczeniem placówek organizacji.

Odzież i wyposażenie: Członkowie formacji są uzbrojeni i wyposażeni zgodnie z doktryną MFO. Jako że podmiot Able nie przepada za używaniem broni palnej ani nawet nie rozumie jej zastosowania taktycznego, uzbrojony jest w jeden lub więcej egzemplarzy broni białej ostrej, której wybór przypada jego osobie.

Dodatek: Na Boga, ████, znajdź im coś do roboty. Able zaczyna się nudzić, przez co przeprowadza ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na swoich ludziach: oni mają naboje, a on broń treningową. Widziałeś, żeby ktoś kiedykolwiek złamał człowiekowi szczękę przy użyciu plastikowego miecza? On nie przestanie, dopóki ktoś nie zginie — dr █████ █. █████


Raport dr. P█████ G████, projekt Omega-siedem

W świetle biegłej znajomości języka sumeryjskiego przez SCP-076-2 naukowcy poprosili obiekt o przetłumaczenie kilku dokumentów. Początkowo podmiot był temu przeciwny, jednakże przetłumaczył teksty, które uznał za godne jego uwagi. Większość wybranych przez SCP-076-2 tekstów dotyczyła bitew i legendarnych herosów; szczególnie polubił "Epikę Gilgameshu".

Jednakże, kiedy pewien badacz przedstawił obiektowi symbol SCP-073, SCP-076-2 wpadł w silny szał; zabił kilku naukowców, zanim zdołano uśmiercić go przypiętym karku ładunkiem wybuchowym. Kiedy obiekt się przebudził i został o to zapytany, odpowiedział agresją, wobec czego porzucono ten tok rozmowy. Zaleca się nie skupiać uwagi SCP-076-2 na żadnym elemencie związanym z SCP-073; oba podmioty nie mogą ponadto znaleźć się w tej samej placówce.


Dodatek 076-07: Niedawno zaakceptowano SCP-105 w roli członkini Mobilnej Formacji Operacyjnej Omega-7, co miało miejsce, kiedy pokonała ona SCP-076-2 w wyzwaniu, podczas którego chciano sprawdzić, które z nich zdoła aktywować kilka, rozmieszczonych o ponad 1 milę od siebie i punktu startowego, urządzeń. Wynik SCP-105 był o wiele lepszy niż SCP-076-2, gdyż użyła ona swoich wrodzonych zdolności, by wygrać. SCP-076-2 przyznał się do przegranej i zezwolił SCP-105 na dołączenie do grupy.

Dodatek 076-09: Zaproponowane zapoznanie SCP-076-2 z SCP-682 zostało odroczone bezterminowo. Pracownicy z upoważnieniem poziomu 4. mogą złożyć wniosek o udzielenie im dostępu do ewentualności 076-2 # 3.

Dodatek 076-23: Zgodnie z życzeniem komisji Bowe'a Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7 stacjonować będzie w regionie ████████ ███████████, przeciwdziałając [USUNIĘTO]


OD: Dr. █████ █. █████
DO: Dr P█████ G████, projekt Omega-siedem
TEMAT: Nie rób tego, P███

████,

Na Boga, nie rób tego. Wystarczy tego złego; wystarczy, że chcą również Iris przekształcić w broń. Nie pozwól wojsku wkopać nas w ich brudną robotę przeciwko jakimś piaskowym rolnikom z ██████████.

███


OD: Generał ██████ Bowe, ████
DO: Dr P█████ G████, projekt Omega-siedem
TEMAT: Dobra robota

Wspaniała robota, doktorze. Misja przebiegła dokładnie tak, jak oczekiwano. Zadzwonimy, jeżeli znów będziemy potrzebować waszej pomocy.

Generał ██████ Bowe, ████


OD: Dr █████ █. █████
DO: Dr P█████ G████, projekt Omega-siedem
TEMAT: Mam nadzieję, że jesteś kurwa z siebie dumny, skurwysynie

<hello.jpg>

bo jesteś większym dupkiem niż ten gość.


OD: Dr P█████ G████, projekt Omega-siedem
DO: Zespół Omega-siedem
TEMAT: Zmiana przydziału

Od tego momentu dr █████ █. █████ zostaje przydzielony do pracy z SCP-682, w charakterze pracownika z upoważnieniem poziomu 1.


[USUNIĘTO]


OD: Dr P█████ G████, projekt Omega-siedem
DO: Generał ██████ Bowe, ████
TEMAT: Problemy

[USUNIĘTO]

Pomimo naszych najlepszych starań, podmiotu Able nie można łatwo kontrolować. Wszelkie próby zajęcia go czymś okazały się bezskuteczne.

Problemem jest to, że jest idealną maszyną do zabijania i to wszystko, co chce robić. Wygląda na to, że właśnie tego chcieliśmy, ale problemem jest tutaj nieznajomość sposobu na jego wyłączenie.

[USUNIĘTO]

Kończą mi się misje, które można by mu przydzielić, a te, które mi pozostają, to takie, które nie wymagają od niego umysłowego zaangażowania. Zaczyna prowokować innych członków zespołu. Kwestią czasu jest, nim coś się posypie. Wnioskuje o zezwolenie na przerwanie projektu i tymczasową neutralizację Abla, aż do momentu, kiedy znajdziemy dla niego więcej zajęć.


OD: Generał ██████ Bowe, ████
DO: Dr P█████ G████, projekt Omega-siedem
TEMAT: Re: Problemy

Nieakceptowalne. Neutralizacja podmiotu Able w tym momencie wywoła opóźnienie, którego nie możemy zaakceptować. W ciągu następnych otrzymacie od nas kolejną misję. Jedyne, co macie do tej pory robić, to czymś go zajmować. Wyślijcie go na wakacje albo coś.


OD: Dr P█████ G████, projekt Omega-siedem
DO: Całość personelu
TEMAT: OSTRZEŻENIE

TO AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIE

SCP-076-2 wyłączył ładunek wybuchowy w swoim kołnierzu, przez co straciliśmy nad nim kontrolę. Wszyscy pracownicy muszą zachować daleko idącą ostrożność. Kolejne komunikaty uwarunkowane będą rozwojem wydarzeń.


OD: AUTOMATYCZNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA, STREFA PRZECHOWAWCZA 25
DO: Wszystkie placówki
TEMAT: URUCHOMIENIE OSTATECZNEGO ROZWIĄZANIA

TO KOMUNIKAT AUTOMATYCZNY. NIE ODPOWIADAĆ.

Daty i czasu: ██.██.████ r., ████:██ Strefa Przechowawcza 25 uruchomiła sekwencję detonacyjną lokalnego ładunku jądrowego. Sekwencja dojdzie do skutku za dziesięć minut.


OD: Dowództwo O5
DO: Wszystkie placówki
TEMAT: Re: Ostateczne rozwiązanie Strefy Przechowawczej 25

Daty i czasu: ██-██-████, ████:██, Strefa Przechowawcza-25 uległa zniszczeniu wskutek eksplozji lokalnego ładunku jądrowego. Ośrodki 67 i 68 wykonają protokół FEMA oraz zabezpieczą lokację w trybie najszybszym. Po rozwoju wydarzeń RAISA przekaże personelowi informacje o oficjalnej historii kryjącej incydent.


Zrewidowany profil psychologiczny podmiotu SCP-076-2

Umysł SCP-076-2 diametralnie różni się od ludzkiego albo obiekt jest ciężko obłąkany. Ludziom trudno jest zrozumieć jego pomysły; trudno jest obdarzyć go empatią. Pojęcia takie jak seks, miłość czy równość są mu nieznane, a przynajmniej względnie niezrozumiałe przez pryzmat jego osobowości. Podmiot nie jest w żaden sposób zainteresowany tematyką seksu; ma trudności w niewizualnym rozróżnianiu płci. Ponadto podmiot przyznał, że przyjemność sprawia mu zabijanie oraz wywoływanie bólu (emocjonalnego oraz fizycznego), jednakże to go nie pociąga.

Testy na inteligencje SCP-076-2 nie przyniosły istotnych rezultatów; w dalszym stopniu nie uzyskano dokładnego wyniku. Może to mieć związek z faktem, iż komunikacja z podmiotem, kiedy ten znajduje się w stanie furii, jest niemożliwa. Obiekt posługuje się kilkoma językami, w tym angielski; jednakże najbardziej charakteryzuje go znajomość kilku dialektów starożytnego sumeryjskiego, języka prawdopodobnie przezeń preferowanego.

SCP-076 okazuje jedynie pogardę w stosunku do ludzi i chce zabić wszystkich, których ujrzy. Nie należy przeprowadzać prób skomunikowania się z podmiotem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported