SCP-078
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-078

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-078 jest zawieszony na ścianie przechowalni i jest fizycznie niepodłączony do zasilania. Jedyne gniazdko zasilające w pomieszczeniu kontrolowane jest za pomocą przełącznika, który przez cały czas musi znajdować się w pozycji wyłączonej — poza sytuacjami, kiedy przeprowadza się testy na SCP-078. Osoby wchodzące do przechowalni powinny zaznajomić się z jego lokalizacją, aby w sytuacji przypadkowego włączenia mogli odnaleźć przełącznik z zamkniętymi oczami.

Opis: SCP-078 to różowy napis neonowy, mierzący około półtora metra długości. Napis to: "TOO LATE TO DIE YOUNG" (pl. "ZA PÓŹNO, BY UMRZEĆ MŁODO"). Obiekt został pozyskany z ████████, w stanie ████████, po tym, jak standardowe protokoły informacyjne Fundacji odnotowały nadzwyczajnie wysoką śmiertelność z zagłodzenia i innych form dobrowolnych.

Po wyłączeniu SCP-078 nie przejawia właściwości anormalnych i może być obserwowany bez skutków ubocznych. Oglądanie bezpośrednie i pośrednie włączonego SCP-078 przez mniej niż dziesięć sekund również nie stwarza następstw ubocznych. Osoby, które nie rozumieją napisów ze względu na nieznajomość pisanego angielskiego, również są bezpieczne. Jednakże każdy, kto będzie oglądał uruchomiony podmiot przez więcej niż dziesięć sekund, sporadycznie będzie widział nieistniejące zdania np. zapisane ręcznym pismem. Zdania te nie został stworzony w oryginalnym stylu testera ani w stylu tekstu widocznego; jest to zbitka liter — a każda z nich ma inny styl (szczegóły w dodatku 078-01). Sentencje mają oddźwięk uśmierzający żal testera w kwestii podjętej decyzji lub sytuacji. Przykładowo: pracownik klasy D, który został oskarżony o zamordowanie swojej żony po zawziętej kłótni, odczytał: "Zasługiwała na to, bo nie robiła tego, co jej kazałeś" ze swojego dziennika; dr ██████, który opuścił swoją rodzinę, by pracować dla Fundacji, ze swoich notatek na temat SCP-███, odczytał: "Twoja praca ocali ludzkość".

Początkowo opisywana właściwość przynosi korzyści; osoby, na które oddziaływał obiekt, donoszą o znacznie lepszym samopoczuciu. Jednakże oddźwięk zdań ulega w końcu zmianie: nie będzie już kładł nacisku na pozytywne reperkusje danych zdarzeń, lecz na umniejszanie negatywnych — zmiana oddźwięku zajdzie w przeciągu tygodnia. Dr ██████ dwa dni później odnalazł w swoim dzienniku zdanie: "I tak cię nie kochali". Sentencje zaczną też usprawiedliwiać rzeczy, z powodu których tester nigdy nie czuł żalu lub z którymi sobie poradził. W końcu tester zacznie się zastanawiać nad tymi usprawiedliwieniami; będzie też starał się usprawiedliwić wszelkie swoje kolejne działania. Potrzeba racjonalizacji wzrasta wraz z upływem czasu; ofiary SCP-078 zaczną wokalizować przebieg swoich procesów myślowych. Z upływem jednego tygodnia wszelkie zlecone jednostce testowej zadania, które są błahe w porównaniu z podstawową potrzebą przetrwania, wywołają neurozę, gdyż tester zacznie racjonalizować, dlaczego nie zrobił czegoś innego. Po około dwóch tygodniach jednostki nie będą w stanie spożywać jedzenia: po pierwszym kęsie danego dania spędzą kolejną godzinę, zastanawiając się, dlaczego wybrali akurat taki kęs potrawy, a nie inny. Jeżeli testerowi nie będzie się podawać składników odżywczych metodą dożylną, ten umrze z powodu niedożywienia. █ pracowników klasy D, którzy osiągnęli ten stan, jak i █ przypadkowo wystawionych na działanie obiektu naukowców utrzymuje się przy życiu w celach badawczych oraz znalezienia ewentualnego leku.

Jedynym wyjątkiem wobec efektów SCP-078 jest sam SCP-078: każdy, kto obejrzy SCP-078 po raz drugi, ujrzy neon, który wraz z upływem czasu od pierwszego wystawienia na działanie podmiotu, będzie pokazywał coraz bardziej intensyfikujące poczucie winy wiadomości. Wszystkie jednostki, które obejrzały obiekt ponownie po tygodniu od pierwszego kontaktu, dokonywały prób samobójczych.

Dodatek 078-01: D-19384, którego pismo ręczne składało się z nietypowej aranżacji kursywy i pisma drukowanego, został wystawiony na oddziaływanie obiektu, a po wejściu w fazę "bez konsekwencji" — uśmiercony. Kolejni testerzy donosili o spostrzeganiu napisów w wyżej opisanym stylu. Możliwe, że osoby, które zmarły po wystawieniu na właściwości SCP-078, nieznanym sposobem zostały "wchłonięte" w obiekt.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported