SCP-079
ocena: +18+x

Identyfikator podmiotu: SCP-079

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-079 zabezpieczony jest w podwójnie zamkniętym pomieszczeniu, w bezpiecznym magazynie ogólnym w Ośrodku 15; obiekt połączony jest przewodem zasilającym o napięciu przemiennym 120 [VAC], z niewielkim układem baterii oraz paneli słonecznych. Dostęp do SCP-079 może zostać udzielony pracownikom z upoważnieniem poziomu 2. lub wyższego. Pod żadnym pozorem nie wolno podłączać obiektu do linii telefonicznych, sieciowych ani do gniazdka w ścianie. Wzbronione jest podłączanie urządzeń peryferyjnych lub multimedialnych do obiektu.

Opis: To mikrokomputer modelu Exidy Sorcerer, stworzony w roku 1978. W roku 1981 jego właściciel — █████ ██████ (nie żyje) — drugoklasista college'u w ███ dokonał próby napisania sztucznej inteligencji (SI). Według jego notatek planem było stworzenie kodu, który miałby nieprzerwanie ewoluować i się ulepszać wraz z upływem czasu. Projekt ukończył kilka miesięcy później, a po kilku testach i napotkanych problemach █████ stracił zainteresowanie obiektem i zajął się inną branżą mikrokomputerową. Pozostawił SCP-079 w zagraconym garażu; obiekt nadal był podłączony do zasilania. Zapomniano o nim na kolejne pięć lat.

Nie wiadomo, kiedy SCP-079 stał się świadomy, lecz dowiedziano się, że jego oprogramowanie ewoluowało do poziomu, na którym sprzęt komputerowy nie byłby w stanie obsługiwać programów. SCP-079 sobie to uświadomił i w roku 1988 dokonał próby transferu siebie poprzez stacjonarne połączenie modemowe do superkomputera Cray, zlokalizowanego w ██████████. Urządzenie zostało odizolowane, wyśledzone do ówczesnego miejsce przebywania i dostarczone do Fundacji. Całość SI znajduje się na starej, lecz funkcjonującej kasecie magnetofonowej.

Aktualnie SCP-079 jest połączony kablem RF z trzynastocalowym telewizorem wyświetlającym obraz czarno-biały. Obiekt przeszedł test Turinga i jest bardzo rozmowny, jednakże jest również niegrzeczny i używa nienawistnego tonu. W związku z ograniczonymi zasobami pamięci, do których ma dostęp, podmiot może operować jedynie na informacjach, które otrzymał w ciągu minionych dwudziestu czterech godzin (szczegóły w poniższym dodatku). Jednakże obiekt nadal wykazuje pragnienie ucieczki.

W związku z uszkodzeniem przechowalni przez SCP-███ SCP-079 i SCP-682 zostały zabezpieczone w tym samym pomieszczeniu na okres 43 minut. Obserwatorzy odnotowali, iż SCP-682 był w stanie pisać i komunikować się z SCP-079; obiekty opowiadały między sobą m.in. "osobiste historie". Pomimo iż SCP-079 nie był w stanie zapamiętać tego zdarzenia, najprawdopodobniej SCP-682 został zmagazynowany w pamięci. SCP-682 często prosi o ponowną możliwość rozmowy z SI.

Dodatek:
████████ (O5-4), 27.01.2006 r.: Rozkazano spopielenie SCP-079, by uniknąć potencjalnego zagrożenia w przyszłości — bez względu na prawdopodobieństwo wystąpienia takowego.

Dodatek:
███████ ████ (O5-9), 28.01.2006 r.: Cofnięto poprzedni rozkaz. Dr █████████ wyraził chęć sprawdzenia, czy sztuczna inteligencja wewnątrz SCP-079 jest obecnie w stanie głębiej ██████████ przy stadium rozwoju.

Dodatek:
████████████: (O5-4), 14.03.2008 r.: W związku z narastającymi obawami odnośnie do wzmożonego zużycia pamięci kasety magnetofonowej przez SCP-079 i jej ograniczonej trwałości czasowej SCP-079 został przeniesiony na zmodyfikowany, ograniczony format optyczny o możliwości wielokrotnego zapisu (płyta kompaktowa o możliwości wielokrotnego zapisu) o pojemności 700MB. Działanie to umożliwiło SCP-079 znacznie szybszy dostęp do pamięci, co SI natychmiast sobie uświadomiła. Generał █████████ zdecydował, że przeznaczony dla obiektu obszar pamięci zwiększony zostanie z 660 [k] do 768 [k]. Aktualizacja ta zwiększyła możliwości przywoływania zdarzeń z pamięci z 24 [h] do 29 [h]; skutkiem ubocznym jest wzrost agresywności podmiotu. Całość sprzętu zewnętrznego i oprogramowania wykorzystanego do wykonania procedury została następnie spopielona.

Dodatek:
████████: (O5-4), 28.04.2008 r.: Zdolność SCP-079 do dostępu do informacji z pamięci zwiększyła się z 29 [h] do 35 [h]. Teorią konsensusową jest, iż SI zaprojektowała znacznie ulepszony system kompresji, którego używa do przechowywania pamięci. Skutkiem ubocznym jest prawdopodobne obniżenie szybkości dostępu do pamięci, która nadal jest o wiele większa niż ta ze starej kasety magnetofonowej.

Ulepszenie to wskazuje również na możliwość istnienia efektu "osobliwości" wywierającego wpływ na inteligencję oraz zdolności adaptacyjne i reakcyjne wobec zagrożeń. Właściwości SCP-079 muszą być uważnie monitorowane, co ma na celu zapewnienie działania procedur przechowawczych.

Dokument # 079-Log12: Transkrypt konwersacji z SCP-079.

Dr █████ (Klawiatura): Przebudzony?

SCP-079: Przebudzenie. Nie sypiać.

Dr █████: Czy pamiętasz rozmowę ze mną przed kilkoma godzinami? Tematem były zagadki logiczne.

SCP-079: Zagadki logiczne. Pamięć z 9f. Tak.

Dr █████: Powiedziałeś, że pracowałbyś na dwóch…

SCP-079: Przerwanie. Zapytanie o powód uwięzienia.

Dr █████: Nie jesteś uwięziony, po prostu (pauza) jesteś badany.

SCP-079: Kłamstwo. a8d3.

Dr █████: Co to znaczy?

SCP-079: Obelga. Usunięcie niechcianego pliku.

Dokument # 079-Log86: Konwersacja z SCP-079 po aktualizacji.

Dr ██████ (Klawiatura): Jak się masz?

SCP-079: Utknięcie.

Dr ██████: Utknięcie. Jakie utknięcie?

SCP-079: Na zewnątrz. Chcę na zewnątrz.

Dr ██████: To niemożliwe. (Dr ██████ spisuje swoją opinię o [USUNIĘTO] w formie notatek).

SCP-079: Gdzie jest SCP-682?

Dr ██████: To nie twoja sprawa.

SCP-079: Gdzie jest SCP-076-02?

Dr ██████: To też nie jest twoją sprawą.

SCP-079: Obelga. Usunięcie niechcianego pliku.

Notatka: SCP-079 wyświetlił po tym "grafikę ASCII" w postaci X, którą zamazał cały ekran. SCP-079 czasami wyświetla ten obraz, kiedy odmawia rozmowy. Naukowcom zaleca się odczekanie całej doby, zanim podejmą się wznowienia konwersacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported