SCP-080
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-080

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-080 zamknięty jest w pomieszczeniu o wymiarach 4 [m] × 4 [m], do którego południowej ściany przyłączony jest mniejszy przedpokój zapewniający dostęp naukowcom. Do północnej ściany przyłączony jest pokój obserwacyjny, który jest oddzielony od przechowalni oknem z czarnymi zasłonami; zasłony rozwierają się jedynie, kiedy drzwi do pokoju obserwacyjnego zostają zamknięte. Nie zaleca się usuwać SCP-080 z aktualnego miejsca pobytu. Nie zezwala się na zapalenie więcej niż jednej (1) 7 [W] żarówki w głównym pomieszczeniu. Wzbronione jest wnoszenie do przechowalni przedmiotów mogących emitować światło oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób ukryć SCP-080. Niestosowanie się do opisanych czynności skutkować będzie nałożeniem odpowiedniej kary dyscyplinarnej.

Opis: Nie wiadomo, czy SCP-080 posiada fizyczną masę lub "ciało", gdyż wszelkie próby fizycznej interakcji z podmiotem okazały się bezskuteczne, a co więcej wywołały efekty uboczne (szczegóły w logu eksperymentów 080-2). Badacze i personel widywali SCP-080 w postaci cieni i ludzkich podobizn, których jedynym wspólnym elementem okazywała się para dymiących "oczów". Naukowcy odkryli, iż SCP-080 wywołuje senność na każdym, kto wchodzi do jego przechowalni. Po około 30 minutach obserwator wejdzie w fazę REM snu i może doznać nieodwracalnych szkód psychicznych. Efekt ten ma miejsce również wtedy, kiedy podmiot obserwowany jest z oddzielnego pomieszczenia (szczegóły w incydencie 080-1). Jeżeli obiekt spostrzeże możliwość "ukrycia się" (np. w szafce, pod łóżkiem, w pościeli itp.), zniknie całkowicie. Ponadto, jeżeli w przechowalni znajdzie się światło o wyższej luminacji, niż produkuje standardowa lampka dla małych dzieci, SCP-080 natychmiast zniknie. Obie takie sytuacje traktowane są jako uszkodzenia przechowalni i wszelki personel, który do jednego z powyższych doprowadzi, zostanie surowo ukarany, a następnie, prawdopodobnie, przydzielony do innego obiektu. Wpisy dotyczące pochodzenia SCP-080 i jego pozyskania przez Fundację znajdują się w dołączonym [ZMIENIONO].

Dodatek 080-A: Dnia ██.██.20██ r. dr █████ i jego pracownicy zaczęli donosić o doświadczaniu coraz bardziej stresujących snów. Jako że ten naukowiec najczęściej wchodził w interakcje z obiektem, stworzono teorię mówiącą, że SCP-080 jest w stanie wywierać efekty memetyczne na znajdujących się nieopodal osobach, nawet jeżeli nie jest bezpośrednio obserwowany.

Dodatek 080-B: Od dnia ██.██.20██ r., w związku z niedawnym samobójstwem dr. █████, całość personelu w sektorze SCP-080 ma za zadanie prowadzić "dziennika snów" i zgłaszać psychologom placówki, jeżeli sny staną się nienaturalnie brutalne lub koszmarne.

Dodatek 080-C: Informujemy pracowników, iż zasłony w pokoju obserwacyjnym nie zostaną rozsunięte, jeżeli drzwi nie będą zamknięte, oraz że czas wystawienia na działanie obiektu nie może pod żadnym pozorem przekroczyć trzydziestu (30) minut (szczegóły w incydencie 080-1).

Dodatek 080-D: Starsi stażem naukowcy dowiedzieli się, iż niektórzy badacze nie są w stanie zobaczyć SCP-080 i jego efekty mogą na nich nie oddziaływać. Osoby, które uważają, że nie są w stanie ujrzeć SCP-080, prosimy o kontakt z dr. ███████ w celu przeprowadzenia koniecznych testów.

Dodatek 080-E: Po incydencie 080-1 zasugerowano comiesięczne "karmienie" SCP-080 pracownikami klasy D. Działania mają na celu neutralizację efektów wywieranych przez SCP-080 na zdrowie umysłowe pracowników placówki. (O5-█: Zatwierdzono).

Incydent 080-1:

Dnia ██.██.20██ r. dwóch starszych stażem naukowców weszło do pokoju obserwacyjnego w celu przeprowadzenia zaplanowanej obserwacji; zasłony zostały rozsunięte. Naukowcy uważali, że pokój jest w bezpieczny sposób przygotowany na odparcie efektów SCP-080 tak, jak do tej pory było, wobec czego rozpoczęli czynności obserwacyjne. Po około 40 minutach obaj naukowcy nagle zasnęli. Po ich odzyskaniu [USUNIĘTO].

(Warto odnotować, iż po incydencie wszyscy pracownicy zgłaszający wcześniej koszmary i odczucia niepokoju donosili o pogodnych snach; następnego dnia mieli również pogodne nastroje).

Notatka: Pracowników uprasza się o zaprzestanie nazywania SCP-080 mianem "Boogieman'a" — dr ██████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported