SCP-083
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-083

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-083 jest bez przerwy monitorowany systemem wideo; obiektu przydzielony jest zawsze przynajmniej jeden pracownik dyżurujący z upoważnieniem poziomu 3., który odpowiednio reaguje na wszelkie problemy z bezpieczeństwem. Dostęp do SCP-083 udzielany jest pracownikom z upoważnieniem poziomu 1. lub 2., jeżeli posiadają oni odpowiednie przepustki oraz urządzenia namierzające.

Opis: SCP-083 to niezamieszkany, jednopiętrowy dom szeregowy w stanie ruiny. Wnętrze zabudowania liczy około 366 metrów kwadratowych. Obiekt znajduje się w okolicy ██████████ ███████. Akt posiadania i zapisy podatkowe majątku zaginęły po ██████. Ostatnimi znanymi mieszkańcami obiektu była rodzina ███████, lecz [USUNIĘTO]. Przed pozyskaniem podmiotu przez Fundację zabudowanie zajęli lokalni dilerzy narkotykowi; weszli oni do środka przez okno frontowe, ponieważ mechanizmy zamkowe drzwi frontowych i tylnych były skorodowane i zamarznięte. Fundacja po raz pierwszy zainteresowała się obiektem ███████, kiedy kłótnia przed domem skończyła się wkopaniem drzwi frontowych do środka przez [USUNIĘTO].

Osoby, które weszły do SCP-083 przez drzwi (Grupa A), rzekomo znalazły się we w pełni wyposażonym i dobrze utrzymanym domu z działającą elektrycznością i pełną spiżarnią; wystrój wnętrza zaprojektowany jest w stylu z początku ubiegłego wieku. Osoby, które weszły do obiektu przez okna (Grupa B) opisywały wnętrze jako "ciemne i zdezelowane", co odpowiada widokowi zza okna. Osoby z grupy A donosiły także, że nie widziały, nie słyszały ani nie znalazły żadnych członków grupy B wewnątrz; grupa B zaobserwowała efekt "nagłego zniknięcia" członków grupy A po przekroczeniu progu domu.

Obie grupy poza opisywaniem różnych warunków do życia, opisywały także różne plany pięter. Ich opisy łączyło jedynie relatywne umiejscowienie okien, gdyż obie grupy widziały tę samą ulicę. Jednakże pracownicy znajdujący się poza zabudowaniem donosili o widzeniu jedynie członków grupy B.

Obserwacje te zostały wielokrotnie potwierdzone przez pracowników, ponadto odkryto, iż tylne drzwi do SCP-083 również prowadzą do "umeblowanego" wnętrza. Wszelkie niekonwencjonalne wejścia do środka (np. przez okna, dziury w dachu, komin itd.) prowadzą do wnętrza "zdezelowanego", a osoby wewnątrz różnych wnętrz nie są w stanie siebie odnaleźć. Obie grupy są jednak rejestrowane przez standardowe urządzenia do obrazowania widm — jeżeli te znajdują się na zewnątrz SCP-083. Odkryto również, iż umeblowane wnętrze nie jest nieruchome. Plany SCP-083 najwyraźniej ulegają przemianom; zmienia się wystrój, liczba i rodzaje pomieszczeń (szczegóły w dokumencie #083-A). W przestawieniach tych nie zauważono żadnych oczywistych wzorców ani interwałów, jednakże wiadomo, iż zjawisko to nigdy nie zostało zaobserwowane bezpośrednio ani doświadczone przez pracowników znajdujących się wewnątrz podmiotu (szczegóły w podsumowaniu eksperymentu 083-03 zapisanym jako dokument #083-C). Plany domu wydają się pozostawać statyczne tak długo, jak w jego murach znajdują się żywe osoby. Pomimo iż umeblowane wnętrze wygląda na dobrze zadbane, nigdy nie stwierdzono obecności mieszkańców ani dozorców.

Dodatek: Zalecono zbadanie SCP-083 pod kątem autonomiczności obiektu.

Dokument #083-A:

Do ██████ wykonano dziewiętnaście eksploracji SCP-083; każda z nich miała miejsce w inaczej rozplanowanym wnętrzu, w których znajdowały się w sumie 154 pokoje, z czego 17 obecnych było na więcej niż jednej eksploracji, jednakże ich lokalizacje ulegały zmianom (szczegóły w dokumencie #083-B). Pokoje wystrojone są w różnych stylach, reprezentujących ważniejsze trendy późnego XIX i XX wieku; w pomieszczeniach znajdują się odpowiednie względem czasów meble i technologia. Każdy z 19 planów domu zawsze odpowiadał w sumie 366 metrom kwadratowym; w każdej eksploracji drzwi frontowe prowadziły do niezmiennego salonu w stylu wiktoriańskim, oznaczonego FP-0. Tylne drzwi [USUNIĘTO].

Dodatek do #083-A:

Po analizie porównawczej wszystkich planów domu SCP-083 dostrzeżono, iż niewielkie drzwi na północnej ścianie FP-0 zawsze otwierają się, ukazując szafę. Pomimo iż wymiary i zawartość szafy były zmienne, przy ponad 60% obserwacji znajdowano w niej biało-turkusowy odkurzacz. Nie wiadomo, dlaczego spośród trzech drzwi odchodzących z FP-0, właśnie te (i znajdujący się w nich odkurzacz) wykazały taką niezmienność.

Dokument # 083-C: Podsumowanie eksperymentu 083-03.

█████, dr ███ ██████ wszedł do SCP-083 przez frontowe drzwi i ustawił w środku trzy cyfrowe kamery wideo: pierwsza umiejscowiona została pośrodku FP-0, druga — na pierwszym piętrze pomiędzy DR-2 i K-4, a trzecia — w piwnicznym pomieszczeniu ST-1. Pracownicy wchodzący przez okno A FP-0 nie byli w stanie potwierdzić istnienia tych pomieszczeń ani trzech kamer; obecność kamer została jednakże potwierdzona z zewnątrz przy użyciu detektorów elektromagnetyzmu.

Obserwację prowadzono przez 48 godzin, podczas których zabroniono personelowi wchodzenia na posiadłość. Nie wykryto żadnych ruchów wewnątrz SCP-083; lokalizacje kamer pozostały niezmienione. Po 48 godzinach wysłano agentów w celu odzyskania trzech kamer, znaleźli oni jednak tylko jedną, w FP-0, której lokalizacja została elektronicznie potwierdzona. Pozostałe kamery i pokoje, w których zostały umieszczone, zniknęły, a w ich miejscu pojawiły się inne pokoje. Pomimo to detektory elektromagnetyzmu nadal wykrywały elektroniczną obecność zaginionych kamer, wskazując, iż nie zmieniły one miejsca pobytu.

Przez następne 36 godzin co 60 minut przeczesywano SCP-083. Dostrzeżono, co prawda, przemianę planów domu, jednakże nie pojawił się żaden z pożądanych pokojów. Po 36 godzinach sygnały elektroniczne osłabiły się poniżej progu wykrywalności (prawdopodobnie w związku z rozładowywaniem się baterii w kamerach). Po trzech tygodniach ST-1 pojawił się na pierwszym piętrze wraz z kamerą mającą wyczerpaną baterię. Nadal zaginiona jest trzecia kamera.

Notatka o #083-C: Dr ███ ██████ wysunął pozytywnie zatwierdzony wniosek o powtórzenie eksperymentu 083-03 (o nazwie eksperyment 083-5), który zakończył się podobną, niewytłumaczalną utratą sześciu kamer. Fundacja zamierza zbadać tę kwestię, lecz zdecydowano, iż nie będzie się przeprowadzać kolejnych tego typu eksperymentów na SCP-083, jeżeli można zrobić to bez nadużywania budżetu wydziału, który przeznacza się na wymianę "zaginionych" urządzeń.

— Dr █████ █████

Dokument #083-D:

█████ agent ██████████ dokonał eksploracji SCP-083 i znalazł dowody na przygotowywanie jedzenia; opisał "dźwięki uderzania patelni i garnków" oraz "zapach gotowanego mięsa". Agent ██████████ nie był w stanie zlokalizować źródeł zjawisk ani kuchni. Agent ██████████ w końcu znalazł jadalnię (oznaczoną DR-8), jednakże wyglądała ona na nieużywaną. Agent ██████████ oszacował czas trwania dźwięków i zapachów na około 20 minut, zanim nie zaczęły "słabnąć". Nie było innych oznak intruzów.

Dokument #083-E:

█████ zauważono wydobywający się z kominka SCP-083 dym. Wysłano agenta ████████, by zlokalizował i zbadał pomieszczenie (oznaczone SR-12) z żarzącym się węglem w palenisku. SR-12 został wcześniej udokumentowany podczas wewnętrznych ekspertyz 5 i 6, jednakże w obu przypadkach palenisko była zimne i wyczyszczone. Agent ████████ zdołał pozyskać fragment częściowo spalonej gazety z paleniska [USUNIĘTO] oraz kawałek cygara — █████.

Przeczesanie SCP-083 nie ujawniło innych śladów intruzów, a monitoring wideo potwierdził, że nikt nie wchodził ani nie wychodził z obiektu poza odpowiednimi pracownikami w odpowiednich momentach. Agent ████████ pozostał w placówce, dopóki ogień nie zgasł. Po zgaśnięciu dym przestał się wydobywać. Agent ████████ nie wszedł w interakcję z SR-12 i opuścił dom o ████. Dwadzieścia cztery godziny później agent ████████ powrócił do obiektu, lecz SR-12 nie znajdował się już wewnątrz. Kolejne trzy eksploracje również nie natrafiły na SR-12.

Analiza cygara █████ nie wykazała śladów DNA, ale [USUNIĘTO].

Dodatek: Zalecono ewaluację SCP-083 pod kątem przeklasyfikowania obiektu do klasy Euclid. [Zatwierdzono — ██.██.████ r.].

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported