SCP-084
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-084

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-084 ma obecnie status obiektu, z którym nie wolno wchodzić w interakcję dopóty, dopóki fale emisyjne nie zostaną oszacowane (szczegółowa dokumentacja na temat powyższego statusu znajduje się w dokumencie XRG-1182; szczegółowa dokumentacja na temat powyższego statusu w związku z SCP-084 znajduje się w Dokumencie XRG-1208A). Przez cały czas konieczny jest monitoring wokół obszaru aktywnego SCP-084. Priorytetem jest wskazywanie złych kierunków cywilom i kontrola dostępu z zewnątrz. Jako że nie istnieją większe połączenia drogowe, szynowe i inne transportowe w pobliżu podmiotu, wszelcy cywile, którzy zostaną znalezieni, kierując się w stronę SCP-084, muszą być potraktowani jako podejrzani i zostać aresztowani w celu przesłuchania. Zakazem objęte jest wchodzenie na obszar aktywny obiektu osób cywilnych i pracowników Fundacji bez wyrażonego wokalnie i pisemnie zezwolenia co najmniej dwóch (2) członków Dowództwa O5.

Wartownicy muszą znajdować się na wyznaczonych pozycjach w zasięgu wzroku najbliższych, innych służbistów, w połączeniu z kontrola map i kompasów. Wszelkie punkty odniesienia powinny znajdować się poza obszarem aktywnym SCP-084. Jeżeli któryś z wartowników nie zdoła poprawnie zareagować na wokalne przywołanie, reszta służbistów otrzyma rozkaz powrotu i dojdzie do sprawdzenia przechowalni przez zespoły specjalne. W razie wystąpienia zmian w obszarze aktywnym wszyscy wartownicy otrzymają rozkazy powrotu, po których zastosowane zostaną odpowiednie środki.

W odległości stu (100) metrów od obszaru aktywnego wokół SCP-084 wzbronione jest korzystanie z urządzeń radiowych, telewizyjnych, GPS, komórkowych, wideo, fotograficznych i innych, zdolnych do nagrywania lub korzystających z elektroniki. Cywile z takimi urządzeniami, którzy zostaną znalezieni, łamiąc ten zakaz, będą musieli natychmiast oddać urządzenia odpowiednim pracownikom, którzy następnie je zniszczą. Wszelkie nagrania zgromadzone [USUNIĘTO].

Opis: SCP-084 wygląda jak duża wieża radiowa, ulokowana na otwartym polu; znajdują się tam również dwa budynki dodatkowe. Niemożliwa jest bezpośrednia obserwacja ani próbkowanie SCP-084 z powodu zjawisk, które mają miejsce wokół/z obiektu. SCP-084 zdaje się emitować pewnego rodzaju falę lub promienie, które wpływają w szkodliwy sposób na naszą czasoprzestrzeń lub rzeczywistość. Obszar aktywny SCP-084 jest najbardziej narażony na to zjawisko. Patrząc z zewnątrz, obszar aktywny formuje swoisty kształt "kopuły" mającej dwieście (200) metrów średnicy. SCP-084 pojawia się w różnych miejscach obszaru aktywnego; wygląda to na to, iż obiekt losowo "przeskakuje" z miejsca na miejsce; czasami można dostrzec podmiot pojawiający się w kilku miejscach naraz. Z wewnątrz obszar zdaje się nie mieć końca, a SCP-084 widnieje po jego "środku".

Niemożliwe jest dojście do SCP-084 z powodu właśnie tego zjawiska. Próby zbliżenia się do SCP-084 w obszarze aktywnym nigdy nie zakończyły się sukcesem; SCP-084 przez cały czas można było zaobserwować w centrum obszaru (nawet po trzech miesiącach i dwunastu dniach wzmożonej, prostoliniowej podróży zarówno pieszo, jak i pojazdem). Próby neutralizacji obiektu okazały się również nieskuteczne, jako że żadne środki niszczące nie są w stanie fizycznie osiągnąć pozycji SCP-084, nawet jeżeli uruchomione zostaną z zewnątrz. Lokalna przestrzeń zewnętrzna również od czasu do czasu ulega zniekształceniom. Przykładowo: relatywne odległości pomiędzy dwoma punktami mogą nagle się dowolnie wydłużyć lub skrócić, przez co budynki mogą momentalnie pokonać dystans tysięcy metrów lub zbliżyć się do siebie, a nawet wejść w siebie — co wywrze szkodę wobec żywych tkanek.

Miasto ██████████ █████ najprawdopodobniej zostało umiejscowione w lub wokół pierwotnej manifestacji obszaru aktywnego. Dzisiaj już nie można zaobserwować tego miasta spoza obszaru aktywnego. Populacja ██████████ █████ się nie zmieniła (343 osoby) od czasu "zamknięcia" miasta. Rodzenie wydaje się niemożliwe, tak samo, jak zwyczajne procesy starzenia. Samobójstwa oraz morderstwa wydają się udaremniane poprzez oddziaływanie obszaru aktywnego. Denaci znikają i po kilku sekundach od zgonu pojawiają się żywi. Odnotowano także doniesienia o "cofaniu czasu", pozwalającym na zatrzymanie skutków śmiertelnych obrażeń i likwidowanie tychże. Mieszkańcy wydają się stosować do zjawisk związanych z nielogicznymi właściwościami czasoprzestrzeni, tak samo, jak większość struktur (szczegółowe obserwacje opisane są w logu 084-A4).

Urządzenia elektroniczne i nagrywające nie działają poprawnie w obszarze aktywnym ani wokół niego. Testerzy stwierdzali, że nagrania audio i wideo wydają się "dziwaczne" lub "niepokojące". Jest to przyczyną całkowitej izolacji ██████████ █████ od świata zewnętrznego; nie można zastosować standardowego protokołu SCP. Wszystko wskazuje na to, iż niemożliwe jest również opuszczenie obszaru aktywnego po upływie losowego przedziału czasu. Jeden z mieszkańców ██████████ █████ został znaleziony na otwartym polu, po — jak sam stwierdził — sześcioletniej tułaczce. Znaleziono go około czterysta metrów od granic miasta — ██████████ █████.


Log 084-A4: Zapis zjawisk anormalnych, związanych z SCP-084.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported