SCP-086
ocena: +6+x
rotary.JPG

SCP-086-1

Identyfikator podmiotu: SCP-086

Klasa podmiotu: Bezpieczne Euclid Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-086 przechowywany jest w biurze A-19, w Ośrodku Badań Biologicznych 71. Rolę sekretarza przed drzwiami biura przydziela się 1 (jednemu) uzbrojonemu ochroniarzowi. Wszystkie komponenty składające się na SCP-086 muszą być oddzielone o 6 (sześć) metrów od siebie.

SCP-086-1 ma stać na biurku i być połączony pojedynczą linią ze stanowiskiem sekretarza. Wszelkie kontakty pomiędzy personelem a SCP-086 muszą zostać nagrane, spisane i zarchiwizowane.

Co 6 (sześć) dni SCP-086-2 ma zostać użyty do temperowania 4 (czterech) standardowo zakupionych 16-centymetrowych (szesnastocentymetrowych) ołówków HB; ostrzenie ma trwać, dopóki co najmniej 95 (dziewięćdziesiąt pięć) procent masy każdego z ołówków nie zostanie zeskrobane. SCP-086-2 nie może zostać opróżniona, nawet jeżeli personel stwierdzi, że się zablokowała; w takim przypadku pracownicy muszą odczekać 10 (dziesięć) minut, a następnie — wznowić temperowanie.

Co 7 (siedem) dni SCP-086-3 musi zostać uzupełniony bloczkiem 200 (dwustu) standardowo zakupionych zszywek.

Co 20 (dwadzieścia) dni SCP-086-4 musi zostać uzupełniony 15 (piętnastoma) arkuszami standardowo zakupionego mikrofilmu pustej błony z estrów celulozy, wyprodukowanej na miejscu.

SCP-086-5 musi być filtrowany za każdym razem, kiedy zapełni się powyżej połowy pojemności; odpady mają zostać spopielone.

Wszelkie materiały do czytania, o które poprosi SCP-086, muszą zostać zatwierdzone przez dowództwo ośrodka. Wszelkie propozycje badawcze, zaproponowane przez SCP-086, muszą zostać zatwierdzone przez dwóch pracowników z uprawnieniami O5.

Opis: SCP-086 to zbiorowy organizm bezszypułkowy, którego części strukturalne przypominają sprzęt biurowy z roku 1978. Obiekt posiada świadomość, która twierdzi, iż jest byłym administratorem Fundacji, dr. [ZMIENIONO] (1907 — 1978). 8 (osiem) części obiektu to: telefon tarczowy (SCP-086-1), temperówka zamontowana w ścianie (SCP-086-2), zszywacz biurowy (SCP-086-3), czytnik mikrofiszy (SCP-086-4), dystrybutor wody (SCP-086-5), szafka na dokumenty (SCP-086-6), kalkulator naukowy (SCP-086-7) i suwak logarytmiczny (SCP-086-8). Pomiędzy tymi komponentami nie wykryto połączenia fizycznego ani elektromagnetycznego.

Wszystkie części SCP-086 składają się z materiału biologicznego zawartego w skorupce z chityny, keratyny i węglanu wapnia w różnych ilościach; wykryto także śladowe ilości nylonu, sztucznego jedwabiu i poliestru. Analiza DNA dowiodła, iż tkanki zawarte w SCP-086 są częściowo ludzkie i częściowo [USUNIĘTO].

SCP-086-1 zawiera duże ilości tkanki nerwowej, która funkcjonuje jako mózg, z wyjątkiem kilku różnic konformacyjnych i anatomicznych; mózg przechowuje większość świadomości SCP-086.

SCP-086 zawiera także odpowiednik uszu (błona bębenkowa, kosteczka itd.) w ustniku słuchawki, dzięki czemu SCP-086 jest zdolny słyszeć. SCP-086 może także mówić (z dokładnie takim samym głosem i akcentem, jak dr [ZMIENIONO]) przez głośnik słuchawki. Jednakże ani badania rentgenologiczne, ani ultradźwiękowe nie ujawniły struktur krtaniowych. SCP-086-1 ma możliwość emitowania dźwięku dzwonienia; jednakże obiekt oświadczył, że "wywołuje (to) ból głowy". W związku z tym jedyne chwile, kiedy dźwięki dzwonienia są emitowane, to obudzenie się obiektu (dwa następujące po sobie sygnały) i sytuacja alarmowa (kiedy obiekt emituje "SOS" kodem Morse'a).

SCP-086-2, -3 i -4 funkcjonują jako organy przyjmujące pożywienie; SCP-086-2 konsumuje resztki z temperowania ołówków, SCP-086-3 konsumuje zszywki, a SCP-086-4 konsumuje mikrofiszę. Funkcje SCP-086-5 stanowią odpowiednik funkcji narządów trawiennych; komponent stanowi także magazyn na resztki z przemiany metabolicznej.

SCP-086-6 zawiera kilka organów, które zdają się stanowić kombinację funkcji sensorycznych i manipulacyjnych; SCP-086 udowodnił, że może czytać materiały drukowane i fizycznie manipulować niewielkimi obiektami (np. przekładać strony dokumentów oraz je alfabetycznie sortować), jeżeli zostaną one włożone do SCP-086-6. Na życzenie obiektu, regularnie zaopatruje się go w nieutajnione materiały do czytania oraz nieutajnione prace biurowe.

Biologiczne funkcje SCP-086-7 i -8 nie zostały określone; jednakże SCP-086 oświadczył, że doświadcza poczucia silnego dyskomfortu i zagubienia, kiedy komponenty te zostają zabrane z miejsca przechowania obiektu. Na podstawie tych faktów spekuluje się, że komponenty te odgrywają role poznawcze w obiekcie. Mimo że SCP-086-7 akceptuje wprowadzanie wartości, dane wyjściowe wyglądają na losowe znaki i LED-owe "krzaczki".

SCP-086 zademonstrował, iż posiada pełny dostęp do wspomnień dr. [ZMIENIONO], a wszystkie testy wskazują na 100% zgodność z zapisanym profilem psychologicznym dr. [ZMIENIONO]. Jednakże SCP-086 zauważył, że nie ma możliwości potwierdzić, że naprawdę myśli o sobie jako o dr. [ZMIENIONO] i że być może jest obcą formą inteligencji, która fachowo odgrywa dr. [ZMIENIONO] bądź "uśpionym agentem", który szczerze wierzy, że jest dr. [ZMIENIONO].

Raport z pozyskania:

SCP-086 został najwidoczniej stworzony 12 czerwca 1978 r., kiedy dr [ZMIENIONO] został prawdopodobnie śmiertelną ofiarą wydarzenia typu PN, które było rezultatem zlikwidowania SCP-████. 20 czerwca 1978 r. biuro dr. [ZMIENIONO] zostało wyczyszczone przez pracowników obsługi celem zrobienia miejsca dla następcy. Wtedy SCP-086-1 zaczął nieprzerwanie dzwonić, mimo że nie był podłączony do gniazdka telefonicznego. Pracownicy obsługi poinformowali operatorów z upoważnieniami poziomu 3., którzy podnieśli słuchawkę.

Podczas rozmowy telefonicznej SCP-086 przedstawił się jako dr [ZMIENIONO] i nakazał personelowi z upoważnieniem poziomu 3. przywrócić jego dostęp bezpieczeństwa i sporządzić pełny raport o swojej egzystencji i właściwościach dla pracowników z uprawnieniami O5.

Dr [ZMIENIONO] otrzymał pośmiertną pochwałę za wspaniałą inicjatywę, w której oznajmił, że jest obiektem SCP lub za jego wpływ na anomalny byt, który odgrywa zachowanie administratora.

NOTATKA: SCP-086 początkowo został zaklasyfikowany do klasy "Bezpieczne", ale stwierdził, że ponieważ jest bytem myślącym, mającym anomalną budowę biologiczną i metabolizm, a na dodatek posiadającym dostęp do wszystkich wspomnień administratora Fundacji, który posiadał wcześniej upoważnienie poziomu 4., należy zaklasyfikować go jako "Euclid".

NOTATKA: Mimo iż doceniamy sumienność SCP-086, nie mamy w tej chwili istotnej przyczyny mogącej stanowić podstawę do przeklasyfikowania obiektu do klasy "Euclid". Jeżeli okoliczności ulegną zmianie, ponownie to rozważymy — O5-█.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported